Home » Genealogie » Doopbewijs van Gerrigje van Brenk (1776-?)

Doopbewijs van Gerrigje van Brenk (1776-?)

Doopbewijs van Gerrigje van Brenk in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Gerrigje van Brenk (1776-?) weergegeven.1 Zij werd gedoopt op 14 april 1776 en is geboren op 8 april 1776. Haar vader was Gijsbert van Brenk (±1745-1804) en haar moeder was Catrina van Meerten (1747-1837).2 Als doopgetuige was Grietje Vonk aanwezig. Grietje is de moeder van Catrina.

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Catrina was een dochter van Cornelis van Meerten en Grietje Vonk van Lieden en werd ook wel Trijneke genoemd.