Home » Genealogie » Overlijdensakte van Bart van Merkesteijn (1775-1844)

Overlijdensakte van Bart van Merkesteijn (1775-1844)

Overlijdensakte van Bart van Merkesteijn (1775-1844) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Bart van Merkesteijn (1775-1844) weergegeven.1 Op 11 mei 1844 deden Gerrit Jans van Dorland, zes en dertig jaar oud en winkelier van beroep, en Willem van Merkesteijn, neef van de overledene, vier en twintig jaar oud en smid van beroep, aangifte van het overlijden van Bart. Ze deden deze aangifte in de Gemeente Lienden voor Willem Jakob van Brakell (1818-1902). De aangevers verklaarden dat Bart op 11 mei 1844 om drie uur in de nacht is overleden in Lienden in de ouderdom van negen en zestig jaar.2 Bart was voor zijn overlijden smid van beroep en is ongehuwd gebleven. Hij is geboren te Lienden en een zoon van Willem van Merkesteijn (?-?) en Adriana van Meerten (±1731-1816).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1844, aktenummer 27. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het doopbewijs van Bart is hier te bekijken: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-bart-van-merkesteijn-1775-1844/.