Home » Genealogie » Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1776-?)

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1776-?)

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1776-?) weergegeven. 1 Cornelis werd op 5 mei 1776 gedoopt en is geboren op 25 april 1776. Zijn vader was Joost van Luttervelt (±1730-?) en zijn moeder was Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Roelofke van Meerten aanwezig.2 Waarschijnlijk is Cornelis als baby overleden want op 17 oktober 1777 wordt er opnieuw een zoon geboren met de naam ‘Cornelis’.3

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur onbekend welke Roelofke hier bedoeld wordt.
  3. Zie: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-cornelis-van-luttervelt-1777-1868/.