Home » Genealogie » Overlijdensakte van Maria van Meerten (1744-1832)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1744-1832)

Overlijdensakte van Maria van Meerten (1744-1832) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Lienden.

Hierboven wordt de overlijdenakte van Maria van Meerten (1744-1832) weergegeven.1 Op 19 november 1832 om elf uur in de ochtend deden Hendrik van Ingen en Jan Juriaan de Jong aangifte van het overlijden van Maria. De aangifte werd gedaan in de gemeente Lienden en opgemaakt door burgemeester Aart Verbrugh (1772-1846). Hendrik van Ingen (1785-?)2 zeven en veertig jaar oud en kuiper3 van beroep. Jan Juriaan de Jong (1789-?)4 was drie en veertig jaar oud en koopman van beroep. Beiden woonden in de gemeente Lienden. Zij verklaarden dat Maria op 8 november 1832 om acht uur in de avond is overleden in de leeftijd van twee en negentig jaar. Ze was weduwe van Jan Otto van Ingen en een dochter van Cornelis van Meerten (1720-?). De moeder van Maria was een onbekende voor de aangevers. Uit de genealogische gegevens weten we dat dit Grietje Vonk van Lienden (?-?) was.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Lienden, overlijdensakten, 1832, aktenummer 57. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Maria had ook een zoon met de naam Hendrik van Ingen (1775-1846) maar die is in 1775 geboren en dus bij overlijden van zijn moeder zeven en vijftig jaar oud.
  3. Iemand die houten vaten maakt.
  4. Er is wel een koopman Jan Jurriaan de Jongh (1798, maar die is geboren in 1798 in plaats van 1789.