Home » Genealogie » Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1777-1868)

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1777-1868)

Doopbewijs van Cornelis van Luttervelt in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Cornelis van Luttervelt (1777-1868) weergegeven. 1 Cornelis werd op 26 oktober 1777 gedoopt en is geboren op 17 oktober 1777. Zijn vader was Joost van Luttervelt (±1730-?) en zijn moeder was Grietje van Meerten (1734-1821). Als doopgetuige was Roelofke van Meerten aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens weten we dat Cornelis op 1 februari 1802 te Lienden in het huwelijk trad met Elisabeth Loo (±1778-1847).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het is de auteur onbekend welke Roelofke hier bedoeld wordt.