Home » Genealogie » Doopbewijs van Willem van Meerten (1777-1848)

Doopbewijs van Willem van Meerten (1777-1848)

Doopbewijs van Willem van Meerten in een van de doopboeken van de Nederduits Gereformeerde Gemeente te Lienden.

Hierboven wordt het doopbewijs van Willem van Meerten (1777-1848) weergegeven. 1 Willem is gedoopt op 16 februari 1777 en geboren op 10 februari 1777. Zijn vader was Herbert van Meerten (?-?) en zijn moeder was Gerritje van Meerten (?-?). Als getuige was Neeltje van Meerten (±1745-1812) aanwezig.2 Uit de genealogische gegevens weten we dat hij op 24 mei 1805 te Lienden in het huwelijk trad met Rijkske van Ingen (±1778-1853).

Voetnoten

  1. Bron: Lienden, Nederduitsch Gereformeerde Gemeente, Doopboek, 1772-1811, RBS 1061. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Neeltje was de tante van Willem en ook al als getuige aanwezig bij zijn zus Aaltje: https://oorsprong.info/doopbewijs-van-aaltje-van-meerten-1775/.