Home » Europese Unie » Roemeense politici willen kinderen beschermen tegen onderwijsmethoden die homoseksualiteit of geslachtsverandering bevorderen

Roemeense politici willen kinderen beschermen tegen onderwijsmethoden die homoseksualiteit of geslachtsverandering bevorderen

Op de tafel van het Roemeense Lagerhuis ligt een wet waarin wordt voorgesteld dat onderwijsmethoden die homoseksualiteit of geslachtsverandering bevorderen verboden moeten worden. Eerder werd het wetsvoorstel al aangenomen door de Senaat.1 De wet lijkt op de Hongaarse wet inzake deze kwestie. Deze Hongaarse wet veroorzaakte in 2021 veel ophef.2 De Roemeense LHBTIQ+-beweging reageerde geschokt op het voornoemde Roemeense voorstel. Zij noemen de wet ‘homofoob’ en ‘transfoob’. De vraag is echter of we kinderen al op jonge leeftijd moeten confronteren met deze (seksuele) gebrokenheid in de samenleving en samenlevingsvormen die tegen de scheppingsorde3 indruisen.4

Het Heldenkruis op de Caraimantop in het Bucegigebergte in de Zuidelijke Karpaten. Bron: Pixabay.

Traditionele gezin

Een Roemense krant Varlden idag meldt dat de regering het recht van het kind wil beschermen en waarborgen. Volgens initiatiefnemer en gedeputeerde Zoltan Zakarias moet de opvoeding van het kind plaatsvinden ‘binnen het traditionele gezin met een christelijke basis’. De verantwoordelijkheid in de seksuele opvoeding moet primair bij de ouders liggen. Met het wetsvoorstel wil men dus niet ‘homofoob’ of ‘transfoob’ zijn, maar staat de seksuele opvoeding van kinderen centraal én voert men een pleidooi voor het traditionele gezin op een christelijke grondslag. Dit lijkt eveneens veel op diverse wetsvoorstellen uit buurland Hongarije.5 Zakarias is lid van de Romániai Magyar Demokrata Szövetség (Democratische Unie van Hongaren in Roemenië).6 Het is positief te noemen dat het traditioneel-christelijke gezin ook in Roemenië gewaardeerd wordt. Seksuele vorming en opvoeding moet volgens de politici primair bij de ouders liggen en daar hebben ze mogelijk een punt. Het is namelijk (als het goed is) een veiligere omgeving dan op school of op straat. Maar zijn ouders voldoende toegerust om hun kinderen op het gebied van seksualiteit op te voeden? In Nederland is er op dit punt wel eens verlegenheid.7 Daarnaast bestaat er in Nederland gelukkig een goede onderwijsmethode voor seksualiteit die ook veel reformatorische scholen gebruiken: Wonderlijk Gemaakt. Een methode waarin de scheppingsorde vertolkt wordt, maar waarin ook oog is voor de gebrokenheid van de schepping.8 We zien echter dat er in Nederland ook methoden en leerlijnen zijn die niet zo goed aansluiten bij het bijbelse geluid op seksualiteit of daar zelfs haaks op staan, zoals bijvoorbeeld de leerlijn van COC Nederland.9

Gevolgen

Wanneer deze initiatiefwet er door komt dan wordt het verspreiden van informatie ter bevordering van geslachtsverandering, transgenderisme en homoseksualiteit illegaal. Scholen mogen eveneens geen seksuele voorlichting geven, tenzij ze hiervoor toestemming hebben van de ouders. De wet kan ook invloed uitoefenen op LHBTIQ+-gerelateerde onderwerpen op sociale media, televisie, radio of andere uitingen in het openbaar, zoals bijvoorbeeld Pride-parades.

Protest

In tegenstelling tot de Hongaarse wetsvoorstellen zien we bij de Roemeense voorstellen nog vrij weinig respons. Wel noemde een Roemeense LHBTIQ+-organisatie de wet ‘transfoob’ en ‘homofoob’ en riep deze het Lagerhuis op om de wet af te wijzen. De wet zou volgens deze critici namelijk discriminatie van de LHBTIQ+-gemeenschap legitimeren. Onderzoeker Ryan Thoreson geeft bijvoorbeeld aan dat kinderen die zich als queer identificeren zich door het verbod zullen schamen en aan zichzelf zullen twijfelen en dat het verbod bij leeftijdsgenoten intolerantie en vijandigheid zal aanwakkeren.

Niet de eerste keer en ten slotte

Het is niet de eerste keer dat deze kwestie op tafel ligt. Ook in 2020 probeerden Roemeense parlementsleden het verstrekken van LHBTIQ+-informatie te verbieden. Dit werd toen echter tegen gehouden door het Grondwettelijke Hof. Het voorstel leidde uiteindelijk wel tot een verbod op LHBTIQ+-gerelateerde zaken in kinderreclamespots en andere media voor kinderen. In 2018 werd er in Roemenië een referendum gehouden met als doel de legalisering van het homohuwelijk te verbieden.10 Deze werd door de lage opkomst (21%) ongeldig verklaard.11 Na Rusland en Hongarije is Roemenië het derde Europese land dat opkomt voor het traditionele gezin en kinderen wil beschermen tegen onbijbelse vormen van praktiserende seksualiteit. Afgelopen jaar rolden veel organisaties over de Hongaarse wetgeving heen. De Europese Unie meende stevige maatregelen te moeten treffen en noemde de Hongaarse wetsvoorstellen discriminerend.12 En zelfs een gereformeerd theoloog meende harde woorden te moeten opschrijven over Hongarije.13 Uiteraard mag het opkomen voor het traditioneel-christelijk gezin en een weren van LHBTIQ+-propaganda uit schoolboeken nooit leiden tot het buitensluiten van mensen met homoseksuele gevoelens of mensen die lijden aan genderdysforie14. We moeten deze mensen in liefde omringen en ze behandelen zoals we onszelf behandelen. Dat is niet hetzelfde als alles maar toelaten en zonden goedkeuren. Maar veel meer vergelijkbaar laten zijn met de woorden en daden van de Heere Jezus in Johannes 8. Zoals het positieve getuigenis van de Farizeeën en Schriftgeleerden luidde (al bedoelden ze het niet zo positief): “Deze ontvangt zondaars, en eet met hen” (Lukas 15:2, SV). Overigens niet om onszelf boven andere mensen te verheffen. Het woord ‘zondaars’ typeert ons allen.

Voetnoten

 1. Zie voor het aannemen van dit voorstel dit artikel: https://www.romania-insider.com/romanian-senate-passes-anti-lgbtiq-law.
 2. Zie bijvoorbeeld de gastbijdrage van Lorens Knap op deze website: https://oorsprong.info/hongarije-staat-pal-voor-de-bescherming-van-kinderen/.
 3. Over hoe er in Roemenië gedacht wordt over het klassieke scheppingsgeloof en het daaruit mogelijk voortvloeiende scheppingsparadigma heb ik al eerder eens geschreven: https://oorsprong.info/geloof-in-god-de-schepper-overdragen-aan-kinderen-in-roemenie/.
 4. In Nederland kan het al gevaarlijk zijn om dit laatste hardop uit te spreken. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/homo-activist-leon-houtzager-draaft-door-ds-kort-moet-nog-dieper-door-het-stof/. Dit uitspreken maakt je nog niet meteen ‘homofoob’ of ‘transfoob’. Mensen die met andere gevoelens worstelen moet je zeer serieus nemen en niet weg zetten, belachelijk maken of verstoten. Ik wees al eerder op Johannes 8.
 5. Zie: https://oorsprong.info/hongarije-wil-ouderschap-voor-man-en-vrouw-verankeren-in-de-grondwet/.
 6. Een kritische website ziet daarom sterke Hongaarse invloeden in het wetsvoorstel en maakt Orbán en Hongarije zo (opnieuw) de kop van Jut. Zie: https://learngerman.dw.com/en/will-romania-step-up-anti-lgbtq-legislation-like-hungary/a-58832262.
 7. Aanstaande dinsdag verschijnt er op deze website een bijdrage van een ouder over deze kwestie.
 8. De website van deze methode is hier te vinden: https://wonderlijkgemaakt.nl/. Ik hoop daar binnenkort, als de Heere het leven en de gezondheid geeft, hier nog wat over te schrijven op deze website.
 9. Daar heeft dr. Roelof Bisschop, van de SGP, dit jaar terecht nog Kamervragen over gesteld. Zie resp.: https://oorsprong.info/bisschop-stelt-kamervragen-naar-aanleiding-van-nieuwe-leerlijn-genderdiversiteit-van-coc-en-de-doorontwikkeling-daarvan/ en https://oorsprong.info/na-twee-maanden-nog-geen-antwoord-van-de-minister-op-kamervragen-van-dr-roelof-bisschop-aangaande-leerlijn-coc-nederland/.
 10. https://nos.nl/artikel/2253573-roemenen-stemmen-over-grondwetswijziging-die-homohuwelijk-moet-blokkeren.
 11. Gebruikte bronnen voor dit artikel: https://cne.news/artikel/1310-romania-wants-hungarian-style-child-protection-law, https://learngerman.dw.com/en/will-romania-step-up-anti-lgbtq-legislation-like-hungary/a-58832262 en https://www.rd.nl/artikel/979836-roemenie-stemt-over-anti-homowet.
 12. Zie: https://oorsprong.info/veroordeling-van-hongaarse-wet-door-europese-resolutie-korte-reactie/ en https://oorsprong.info/eu-behandelt-christelijke-natie-hongarije-kwalijk/.
 13. Het gaat om prof. dr. Ad de Bruijne van de Theologische Universiteit Kampen. Twee weerwoorden werden op deze website geplaatst: https://oorsprong.info/wie-is-de-vijand-reactie-op-column-prof-dr-ad-de-bruijne-in-het-nederlands-dagblad/ en https://oorsprong.info/ongegronde-belediging-ambassadeur-van-hongarije-reageert-op-column-prof-dr-ad-de-bruijne/.
 14. We moeten onderscheid maken tussen transgenderisme en genderdysforie: https://oorsprong.info/genderdysforie-is-onder-andere-een-medisch-biologisch-feit-transgenderisme-is-een-ideologie-een-reactie-op-een-scepticus/. Zie ook de bijdrage van prof. dr. Jan Hoek: https://oorsprong.info/toon-pastorale-bewogenheid-met-mensen-met-genderdysforie/.