Home » Scheppingsparadigma » Programma van het congres ‘Bijbel en Wetenschap’ op 22 oktober 2022 bekend – Komt of kijkt u ook (mee)? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 29-1-2022

Programma van het congres ‘Bijbel en Wetenschap’ op 22 oktober 2022 bekend – Komt of kijkt u ook (mee)? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 29-1-2022

De eerste maand van 2022 is al weer bijna voorbij. In deze eerste maand van het nieuwe jaar is er al weer veel gebeurd. Met Fundamentum hebben we ook niet stilgezeten. Het programma voor het najaarscongres van 2022 is al bekend. Met theologie, astronomie, geologie en biologie zijn de grotendeels natuurwetenschappelijke vakgebieden goed vertegenwoordigd. U kunt uzelf hier aanmelden. In dit voorwoord volg een korte beschrijving van het programma. Misschien herinnert u zich het congres van afgelopen zomer, 26 juni 2021, nog wel. Mocht u deze gemist hebben dan is dit congres hier terug te kijken. Vandaag een korte nieuwsbrief, komende maand hopen wij u meer informatie over thema’s die raakvlakken hebben met geloof, apologetiek en wetenschap met u te delen.Programma van het congres

Na de opening door Jan van Meerten, spreekt classicus en nieuwtestamenticus dr. Benno Zuiddam over schriftgezag bij de vroege kerk. Na deze theologisch-historische lezing spreekt de sterrenkundige dr. Peter Korevaar over onze wonderlijk geschapen aarde. Na ongeveer een uur neemt fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn het sprekersstokje over en zal een geologisch model voor de aardgeschiedenis ontvouwen. Dan houden we etenspauze. Na de pauze spreekt fytopatholoog dr. ir. Gert Kema over de rol van schimmels in Gods schepping. Moleculair bioloog dr. Peter Borger spreekt over baranomen en soortvorming. De dag wordt afgesloten met een lezing van de industrieel ecoloog dr. ir. Gijsbert Korevaar, hij zal met ons nadenken over scheppingsgeloof en rentmeesterschap. In de avond zijn er nog twee Engelstalige toetjes. De eerste lezing wordt gegeven door bioloog en biochemicus dr. Todd Wood. Hij spreekt over een creationistisch biosystematisch model: baraminologie. De tweede avondlezing is van paleontoloog dr. Matt McLain. Hij spreekt over een lastig te verklaren punt voor creationisten: de zoogdierachtige reptielen. We focussen op een hybride congres. Bij het aanmelden kunt u kiezen of u als bezoeker aanwezig wilt zijn (daarvoor wordt een entree gevraagd van 10 euro) of dat u mee wilt doen met de livestream. Het aanwezig zijn geldt alleen voor het dagprogramma, maar niet voor het avondprogramma. Deze lezingen worden opgenomen en deze kunt u thuis op de bank bekijken. Er zijn al een tiental aanmeldingen binnen. Over de locatie zijn we nog in onderhandeling.

Beraadtermijn

Afgelopen week is er gedebatteerd over de afschaffing van een verplichte beraadtermijn van vijf dagen voorafgaande aan een abortus. Op de website ‘Oorsprong’ deelden wij diverse artikelen die eerder als opiniestukken in kranten zijn verschenen. Het eerste artikel was van de senator mr. Diederik van Dijk. Het beraadtermijn helpt moeder en kind. Twee huisartsen schreven een artikel dat de afschaffing van het beraadtermijn een verlies voor iedereen is. Arthur Alderliesten, directeur van stichting Schreeuw om Leven, bidt om een wonder dat dit wetsvoorstel het niet zal halen. Tijdens het debat, dat waardig verliep, besprak dr. Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) de idee voor het terugschroeven van de abortusgrens naar 18 weken, op onze website verscheen onlangs een artikel over deze kwestie. We mogen deze medisch-ethische kwestie niet uit het oog verliezen. 

Besloten geologiebijeenkomst

Op 19 november 2022 D.V. organiseren wij een besloten geologiebijeenkomst voor creationistische experts in de geologie en aanverwante vakgebieden om na te denken over een Bijbelse chronologie én catastrofisme. De onderwerpen zijn hier te vinden en aanmelden voor deze besloten bijeenkomst kan op dezelfde pagina. De e-mail ter uitnodiging voor deze bijeenkomst is hier na te lezen. Bent u van harte overtuigd van het klassieke scheppingsgeloof en wilt u graag meedenken? Dan is deze bijeenkomst een aanrader. Mocht u verhinderd zijn maar wel graag willen meedenken dan kunt u uzelf ook aanmelden. De locatie is nog niet bekend.

Zoogdiergebrom in Dinoland

Jan van Meerten is columnist voor het blad Om Sions Wil. Deze maand schreef hij een column met als titel ‘Zoogdiergebrom in Dinoland‘. Deze column gaat over het vermeend ontbreken van grotere zoogdieren in de dinoleefgebieden. Maar steeds meer wordt deze gedachte ontkracht door vondsten wereldwijd. De column is hier te lezen. Vorig jaar verschenen ook vijf columns in dit reformatorische gezinstijdschrift, deze columns zijn hier onderaan de pagina te raadplegen.

Plannen voor 2022

Het is door alle drukte nog niet gelukt om de plannen voor 2022 netjes uit te werken in een jaarplan. We hopen dat dit jaarplan eind februari gereed is. Mocht u willen weten wat de plannen zijn, in de vorige nieuwsbrief werd al een tipje van de sluier opgelicht. In ieder geval maakten we deze maand melding van het verschijnen van een bundel over geloof en wetenschap dit jaar. Informatie daarover is hier te vinden.

Nuttige artikelen

Tenslotte hebben we hieronder nog een vijftal, in onze ogen nuttige, artikelen voor u uitgelicht:

  1. Wat Exodus 21:22 ons vertelt over abortus (Chris Develing)
  2. Maak de dinopuzzel – Tafels oefenen met dino’s (Jan van Meerten)
  3. Lees boek van natuur met geopende Bijbel (dr. Benno Zuiddam)
  4. ‘Wonders without Number’ – Coconino Sandstone: het ontstaan van de zandduinen van de Grand Canyon (Jan van Meerten vat interview met dr. John Whitmore samen)
  5. Scheppingsgedachte uit klas bannen zet leerlingen op dwaalspoor (dr. Hans Degens en Jan van Meerten)

Op vrijdag 25 maart 2022 D.V. verschijnt de volgende nieuwsbrief.