Home » Algemeen » Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 – Een tipje van de sluier: jaarplan Fundamentum 2022 – Voorwoord tussentijdse nieuwsbrief d.d. 1-1-2022

Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 – Een tipje van de sluier: jaarplan Fundamentum 2022 – Voorwoord tussentijdse nieuwsbrief d.d. 1-1-2022

Uren, dagen, maanden, jaren
vliegen als een schaduw heen
Ach, wij vinden, waar wij staren
niets bestendigs hier beneen
Op de weg, die wij betreden
staat geen voetstap die beklijft
Al het heden wordt verleden
schoon ‘t ons toegerekend blijft


Wellicht hebt u het jaar 2021 afgesloten met het zingen van het bovenstaande lied, of een soortgelijk lied. We zijn zojuist het nieuwe jaar ingegaan. Fundamentum wenst u een gezond en gezegend 2022 toe en we zien uit naar voortgaande samenwerking op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. In de Nederlandstalige gebieden is deze samenwerking hard nodig. Jong en oud hebben bijbelgetrouwe antwoorden nodig, ook op het gebied van ‘geloof en wetenschap’. We zien om ons heen dat er mensen zwichten voor het theïstisch evolutionisme. Sommige mensen worden agnostisch of zelfs atheïstisch. De tijdgeest trekt, lokt en stroomt ook vroegere bolwerken van bijbelvastheid binnen. Laten we onszelf maar niets inbeelden: “Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen” (1 Korinthe 10: 12-13, SV). Daarom is er gebed gevraagd voor alle twijfelaars en mensen die niet meer geloven (kunnen) dat God hemel en aarde in zes dagen heeft geschapen. Maar ook gebed gevraagd voor allen die aan het ‘front’ staan in het debat over ‘geloof en wetenschap’.In de vorige nieuwsbrief blikten we terug op het afgelopen jaar. Het voorwoord daarvan is hier te lezen. Het is niet onze gewoonte om meerdere nieuwsbrieven per maand te sturen, maar deze bijzondere gelegenheid wilden we niet voorbij laten gaan. Afgelopen maand hebben we hard gewerkt aan het jaarplan ‘Fundamentum 2022‘. Het jaarplan is nog niet helemaal af, we hopen dit als pdf eind januari te uploaden op onze website. Hieronder lichten we toch een tipje van de sluier op.

Fundamentum Studium Generale en congres ‘Bijbel & Wetenschap 2022’

Komend jaar staat er drie keer een Fundamentum Studium Generale gepland. Samen met dr. Peter van der Veen, dr. ir. Erik van Engelen en Thomas Bakker (MA) denken we na over diepgaande thema’s en de sprekers proberen dit op eenvoudige wijze uit te leggen. Het programma is hier te vinden. Daarnaast organiseren we op 22 oktober 2022 D.V. ons jaarlijkse congres over ‘Bijbel & Wetenschap‘. Zet deze datum alvast in uw agenda, we komen zo spoedig mogelijk met een programma en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. In de vorige nieuwsbrief hebben we ook aangegeven dat we dit jaar, op 30 april 2022 D.V., een ijstijdenexcursie organiseren met fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn.

Fundamenteel: boekjes met relevante thema’s

We hopen komend jaar op zoek te gaan naar een uitgever, om samen te komen de uitgave van verschillende boekjes over ‘geloof en wetenschap’, in de serie ‘Fundamenteel‘. In deze serie willen we bijvoorbeeld een vertaling opnemen van ‘Replacing Darwin – Made Simple‘ van cel- en ontwikkelingsbioloog dr. Nathanael T. Jeanson en  ‘99% Missing: or where on earth did the time go?‘ van geoloog Paul Garner (MSc.). Het boekje van dr. Jeanson is al in het Pools vertaald. In de serie willen we uiteindelijk ook museumgidsen voor Naturalis (Leiden)en Museum voor Natuurwetenschappen (Brussel) opnemen. Een belangrijk boekje in de serie moet ‘Tien basics… voor hen die uitgaan van de schepping‘ worden. In dit deeltje worden tien basisprincipes beknopt uitgelegd, we hopen dat ieder basisprincipe uitgewerkt kan worden door een andere auteur.De boekjes in de serie Fundamenteel moeten goed toegankelijk zijn, maar niet zo simplistisch verwoord dat de inhoud verloren gaat. De prijs moet schappelijk zijn zodat mensen ze bijvoorbeeld weg kunnen geven aan twijfelaars en agnosten in hun kennissenkring. Mocht u tips hebben voor uitgevers, een deeltje zelf willen uitgeven of een uitgave willen financieren dan kunt u contact opnemen met ons via info@oorsprong.info. Vermeldenswaardig is dat we komend jaar met een bundel over ‘geloof en wetenschap’ komen, waar diverse academici aan meegewerkt hebben. In de nieuwsbrief van 24 januari 2022 D.V. geven we meer informatie over dit initiatief.

Opvoeding en Onderwijs

Opvoeding en onderwijs zijn onmisbaar voor een creationistisch wereldbeeld met het klassieke scheppingsgeloof als uitgangspunt. Daarom werken we dit jaar aan het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022′. We willen in dit project vooral inventariseren en bespreken welk opvoedings- en onderwijsmateriaal geschikt is om te gebruiken als u uw kind de beginselen van het klassieke scheppingsgeloof wil bijbrengen. In de maand januari starten we met een overzichtspagina zodat u kunt volgen welke producten en diensten geschikt zijn. Verder schrijven we momenteel, met een niet bij name te noemen school, een module over ‘schepping en evolutie’ voor het Voortgezet Onderwijs. Dankzij een mooie gift van iemand uit de achterban konden we literatuur verzamelen dat nodig is voor het schrijven. Bijvoorbeeld het boek ‘Design and Catastrophe‘ onder redactie van de geleerden dr. James Gibson, dr. Ronny Nalin en dr. Humberto Rasi. Aan dit boek werkten maar liefst 51 (!) wetenschappers mee die uitgaan van Intelligent Design en een wereldwijde zondvloed. Omdat de bijdragen in het boek kort maar krachtige stukjes zijn, met tientallen voorbeelden, is dit boek goed te gebruiken in het onderwijs. 

Website

De website ‘Oorsprong’ vormt een belangrijk communicatiekanaal van Fundamentum. We hopen dat het ook komend jaar iedere dag lukt om een artikel te plaatsen over ‘geloof, apologetiek, ethiek en wetenschap’. Voor de eerste twee weken van januari staan de artikelen al klaar. De meest gelezen artikelen van vorig jaar zijn in dit overzicht te vinden. Het is bemoedigend om te zien dat de website door ‘vriend en vijand’ veel bezocht wordt en dat de artikelen veel bediscussieerd worden. We horen van mensen terug dat het de moeite loont om de website in ieder geval wekelijks te volgen. Het komende jaar hopen we de website verder te finetunen, door bijvoorbeeld de verschillende artikelen met elkaar te verbinden en overzichten bij te houden. 

Nuttige artikelen

We hebben hieronder een vijftal, in onze ogen nuttige, artikelen voor u uitgelicht:

  1. Dierenleed past niet binnen goede schepping (dr. ir. Erik van Engelen).
  2. Vertaal scheppingsgeloof naar duurzaam klimaatbeleid (dr. ir. Gijsbert Korevaar).
  3. Nieuw onderzoek door creationisten gepresenteerd op een conferentie van Geological Society of America (GSA)(Jan van Meerten).
  4. EU behandelt christelijke natie Hongarije kwalijk (Lorens Knap)
  5. ‘We wassen onze handen stuk’ – Ignaz Semmelweis en de kraamvrouwen van Wenen (Jan van Meerten)

Wij wensen u nogmaals een gezond en gezegend 2022 toe en hopen ook dit jaar voor u klaar te kunnen staan. We continueren de maandelijkse nieuwsbrievenserie weer, op 29 januari 2022 is de volgende nieuwsbrief verschenen