Home » Geologie » ‘Wonders without Number’ – Coconino Sandstone: het ontstaan van de zandduinen van de Grand Canyon

‘Wonders without Number’ – Coconino Sandstone: het ontstaan van de zandduinen van de Grand Canyon

David Rives Ministries is een groeiende creationistische organisatie in de Verenigde Staten.1 De organisatie heeft een videoserie opgestart onder de titel ‘Wonders Without Number’. In deze serie worden creationistische wetenschappers geïnterviewd over hun recente onderzoek of bevraagd over het vakgebied waarin ze actief zijn. De opnames worden op dvd uitgegeven en zijn verkrijgbaar in Creation Superstore, de webshop van David Rives Ministries.2 In één video wordt de geoloog en paleontoloog dr. John Whitmore geïnterviewd over zijn onderzoek naar het ontstaan van de Coconino Sandstone in de Grand Canyon.3

Screenshot van de talkshow met dr. John H. Whitmore (l.). Screenshot genomen door Jan van Meerten op 20 januari 2022.

Dr. John Whitmore promoveerde in 2003 aan de Loma Linda University op een proefschrift met als titel ‘Experimental Fish Taphonomy with a Comparison to Fossil Fishes’. Tijdens zijn promotieonderzoek bestudeerde Whitmore onder andere de geëxplodeerde vissen van de Green River Formation. Een populair-wetenschappelijk artikel verscheen in 2006 in Answers Magazine4 en werd in 2014 ook naar het Nederlands vertaald voor Weet Magazine.5 Momenteel is hij geologieprofessor aan Cedarville University, publiceert hij over geologische onderwerpen in vakbladen en is hij jaarlijks te horen op de conferentie van de Geological Society van Amerika. Als senior-wetenschapper is hij een rolmodel voor geologiestudenten die later ook van betekenis willen zijn voor het scheppingsparadigma. In de talkshow van David Rives Ministries sprak Whitmore over een onderwerp waar hij, met studenten, al jaren onderzoek naar doet: de Coconino Sandstone. Tijd om naar hem te gaan luisteren.

Coconino Sandstone

De aardlaag in de Grand Canyon die specifiek de interesse heeft van dr. John Whitmore is de derde laag van boven: de Coconino Sandstone. De meeste naturalisten gaan ervanuit dat deze aardlaag in een woestijn gevormd is. Dat zorgt voor creationisten voor een probleem omdat je geen gefossiliseerde woestijnzandduinen verwacht in een afzetting die gevormd is midden in de wereldwijde zondvloed. Het is niet wilde speculatie of creationistenpesten van naturalisten om deze zandduinen als woestijnafzetting te bestempelen. Ze kijken bijvoorbeeld naar de hellingshoeken van de kruisbeddingen in deze zandsteen. Whitmore heeft echter met een team diepgravend onderzoek gedaan en daardoor ligt nu de uitdaging bij de naturalisten om te verklaren waarom zij al die jaren deze zandsteen verkeerd hebben geïnterpreteerd. Whitmore heeft in de loop der jaren namelijk veel argumenten verzameld die erop wijzen dat de Coconino Sandstone onder water is afgezet.6

Argumenten

Whitmore bespreekt in de talkshow zeven claims die door naturalisten gemaakt worden als het gaat om de Coconino Sandstone. Hier op een rij: (1) De kruisbeddingen hebben steile hellingshoeken, (2) het zand is mooi afgerond en netjes gesorteerd, (3) we vinden veelvuldig fossiele regendruppelafdrukken, (4) de verwrongen uitziende zandbeddingen zijn ineengezakte zandduinen net zoals we in een woestijn waarnemen, (5) het mineraal dolomiet7 wordt niet aanwezig geacht, (6) het mineraal mica wordt ook niet aanwezig geacht, en (7) de structuur van de Coconino Sandstone kan niet onder water ontstaan zijn. Deze zeven zaken zouden we verwachten als de Coconino Sandstone in een woestijnomgeving (eolisch) is afgezet. Whitmore en zijn team zijn het veld in gegaan en kwamen erachter dat deze claims onjuist zijn. De paleontoloog keek eerst naar hoe steil de hellingshoeken van de kruisbeddingen waren. Ze verzamelde meer dan 200 samples (n=214) en kwamen erachter dat de hellingshoeken helemaal niet zo steil waren als vaak werd beweerd. Het gemiddelde (21,0) bleek zelfs laag voor een woestijnafzetting, maar goed passend bij een onder water afzetting. Het onderzoeksteam deed ook veldwaarnemingen in huidige woestijnen. Deze veldwaarnemingen kwamen niet overeen met de Coconino Sandstone. Het tweede dat het onderzoeksteam ontdekte was dat de zandkorrels zowel niet goed afgerond als niet zo goed gesorteerd waren. De derde claim die Whitmore onderzocht was de fossiele afdrukken van regendruppels. Degene die in de Coconino Sandstone zijn gevonden komen niet overeen met moderne afdrukken van regendruppels. Wat de waargenomen verschijnselen dan wel zijn kan Whitmore niet goed zeggen. Het vierde wat het onderzoeksteam vond is dat er zogenoemde parabolic recumbent folds (PRF’s) zijn in de Coconino Sandstone. Het gaat om plooien in het sediment in de vorm van een op z’n kant liggende parabool. Wanneer de stroming onder water zo sterk is kan de kruisbedding zelfs omgedraaid (dubbel klappen) worden en zo een parabool vormen. Volgens Whitmore past dit verschijnsel sowieso niet bij een woestijnafzetting. Ten vijfde werd er door het onderzoeksteam wel degelijk dolomiet gevonden in de Coconino Sandstone. En dat niet op één plaats maar talloze plaatsen. Als zesde punt noemt Whitmore dat het onderzoeksteam het mineraal mica gevonden heeft in de Coconino Sandstone. Ze vonden muscoviet een heel zacht mineraal dat in een woestijnafzetting snel verdwenen zou zijn. Deze mineralen werden door de hele Coconino Sandstone heen gevonden. Als zevende wijst Whitmore er nog op dat er grote zandverplaatsingen onder water plaatsvinden en dat dit vergelijkbaar is met de Coconino Sandstone. Whitmore verwijst daarbij naar een baai bij de stad San Francisco in Amerika en zandduinen voor Long Island (VS). We zien deze verschijnselen wereldwijd op het continentale plat.

Screenshot van een dia uit de presentatie van dr. John H. Whitmore. De foto’s op de dia laten zien dat zandduinen onder water gevormd kunnen worden. Screenshot genomen door Jan van Meerten op 20 januari 2022.

Feiten

Aan het einde van zijn betoog keerde Whitmore de claims van naturalisten om. Hij noemt deze claims ‘mythen’ en komt als creationist met zeven feiten. (1) De hellingshoek van de kruisbeddingen heeft een gemiddelde van 20 graden, (2) het zand is niet goed afgerond en middelmatig gesorteerd, (3) afdrukken van regendruppels zijn afwezig, (4) de verwrongen uitziende zandduinen zijn PRF’s passend bij een ontstaan onder water, (5) het mineraal dolomiet is veelvuldig aanwezig, (6) dat geldt ook voor het mineraal mica, en (7) de structuren die we zien in de Coconino Sandstone lijken op die van zandduinvorming onder water. Volgens dr. John Whitmore past dit onderzoek goed bij de geschiedenis van de zondvloed zoals we daarover lezen in Genesis 7-9.8

Voetnoten

  1. De website van deze organisatie is hier te vinden: https://davidrivesministries.org/.
  2. https://creationsuperstore.com/product/coconino-the-origin-of-grand-canyons-sand-dunes-david-rives-dr-john-whitmore-wonders-without-number-dvd/. Deze productie heeft ook een plaatsje in de Internet Movie Database (IMDb): https://www.imdb.com/title/tt12502686/.
  3. Al eerder heb ik nieuw onderzoek naar deze zandsteen besproken via deze website. Zie: https://oorsprong.info/nieuw-onderzoek-door-creationisten-gepresenteerd-op-een-conferentie-van-geological-society-of-america-gsa/ en https://oorsprong.info/small-scale-soft-sediment-deformation-structures-in-de-coconino-sandstone-wijzen-op-seismische-activiteit-nieuwe-onderzoeksresultaten-gepubliceerd/. Eerstgenoemde artikel werd in een Amerikaanse videoserie besproken: https://oorsprong.info/artikel-van-oorsprong-besproken-in-this-week-in-creationism-serie-van-dr-joel-duff/. In 2021 organiseerde ik een congres via livestream waar geoloog Paul Garner sprak over het onderzoek naar de Coconino Sandstone: https://oorsprong.info/paul-garner-presenteert-zijn-onderzoek-naar-de-coconino-sandstone-op-het-logoscongres-2021/.
  4. Bron: Whitmore, J.H., 2006, Exploding fish: Evidence for Rapid Burial, Answers 1 (2): 27-31. Zie: https://answersingenesis.org/fossils/how-are-fossils-formed/exploding-fish/.
  5. Bron: Whitmore, J.H., 2014, Ontplofte vissen: aanwijzingen voor een snelle begrafenis, Weet 27: 44-46. Zie: http://weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2015/06/Weet-27-Ontplofte-vissen.pdf.
  6. In 2018 bezocht ik, dankzij een sponsor, de International Conference on Creationism in Pittsburgh. Daar presenteerden Whitmore en Garner een overzichtspaper met het creationistische onderzoek naar de Coconino Sandstone. Bron: Whitmore, J.H., Garner, P.A., 2018, The Coconino Sandstone (Permian, Arizona, USA): Implications for the Origin of Ancient Cross-bedded Sandstones, in: Whitmore, J.H. (ed.), Proceedings of the Eighth International Conference on Creationism (Pittsburgh: Creation Science Fellowship), p. 581–627. Zie: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=icc_proceedings.
  7. Hoewel we niet precies weten hoe dolomiet ontstaat, is het een mineraal dat vooral gevonden wordt in mariene afzettingen.
  8. Deze zeven claims werden ook gepubliceerd in een populair-wetenschappelijke publicatie in Answers Magazine. Bron: Whitmore, J.H., 2015, Coconino Sandstone: The most powerful argument against the Flood?, Answers 10 (3): 30-35. Zie: https://answersingenesis.org/geology/grand-canyon/coconino-sandstone-most-powerful-argument-against-flood/. In 2016 werd dit artikel ook naar het Nederlands vertaald voor Weet Magazine. Bron: Whitmore, J.H., 2016, Grand Canyon: Gevormd door wind of door water?, Weet 37: 28-32. Zie: http://weet-magazine.nl/wp-content/uploads/2017/05/Weet-37-Grand-Canyon.pdf.