Home » Feedback & Vragen » Hendrik van Meerten (±1734-1807) is geen zoon van Klaas Janse van Meerten (?-?)

Hendrik van Meerten (±1734-1807) is geen zoon van Klaas Janse van Meerten (?-?)

Soms zijn genealogische puzzelstukjes leuk en kun je daardoor figuren met dezelfde achternaam aan elkaar koppelen. Soms kunnen genealogische puzzelstukjes ook voor hoofdbrekens zorgen of laten ze toch een ander beeld zien dan van tevoren gedacht. Dat is ook zo bij Hendrik van Meerten (±1734-1807). Gegevens over deze al lang overleden persoon laten ook zien dat genealogische informatie op het internet altijd getoetst moet worden aan originele bronnen.

Zoon van Klaas Janse?

Op 4 mei 1807 overleed Hendrik van Meerten te Ingen in de leeftijd van 73 jaar. We weten niet wanneer hij is geboren en gedoopt. Naar alle waarschijnlijkheid medio 1733 of 1734 te Ingen, maar het Ingense doopboek is verloren gegaan (of nog niet teruggevonden).1 Daardoor weten we de exacte datum niet en ook niet wie zijn ouders zijn. Tenminste, niet via deze weg. Hendrik is getrouwd met Adriana van de Peppel, maar helaas ontbreken voor Ingen ook de trouwboeken uit die periode. Dat geeft voer voor speculatie. In de kwartierstaat Vermaat-Van den Born-Winter-Schaap wordt Hendrik van Meerten gezien als zoon van Klaas Janse van Meerten en Willemke Cornelisse van Ingen.2 En dit is niet de enige genealogie die dat heeft.3 Als trouwdatum wordt 1762 genoemd. Waarschijnlijk omdat de oudste zoon van Hendrik en Adriana Klaas heette en deze geboren is te Ingen rond 1764 (of 1763). Lange tijd heb ik óók zo gedacht. Ook nadat ik een genealoog uit de Amerikaanse emigrantentak die van deze Hendrik afstammen sprak en hij aangaf dat zijn tak via Hendrik van Klaas Janse stamde.

Het zit anders

Gelukkig zijn niet alle bronnen verloren gegaan. In 2018 bezocht ik het studiecentrum van de Historische Kring Kesteren en Omstreken te Ommeren. Daar is een prachtig oud-rechterlijk archief te vinden onder de naam Osenvorenreeks.4 Deze reeks met tientallen delen is een pareltje voor genealogen die vastlopen met doop-, trouw- en begraafregisters van kerken. Maar ook voor degenen die dat niet geldt is de reeks een pareltje. Daar kwam ik een akte van transport tegen waar de familiebanden van Hendrik (en Adriana) worden opgehelderd. Het gaat om een stuk land waarbij de kinderen en erfgenamen van Peter van Meerten (1682-?) en Jantje van Lienden (?-?) bij betrokken zijn.5 Kennelijk hebben vier kinderen de volwassen leeftijd bereikt en zijn getrouwd. Het gaat om Bart, Jacob, Hendrik en Adriaantje. Bart is getrouwd met Anna Margrita Himmers (of Hiemers), Jacob is getrouwd met Margrita van Brink, Hendrik is getrouwd met Adriana van de Peppel en Adriaantje is getrouwd met Willem van Markesteijn. Het is overigens niet de enige akte waarbij deze vier kinderen bij elkaar staan.6 Hendrik is daarmee helaas niet de zoon van Klaas, maar van Peter.7 Daarmee wordt een hele tak afgesneden van de tak waar onze familie uit voortgekomen is. Peter is namelijk een zoon van Jacob en Jacob van Dirk, maar verder terug ben ik nog niet gekomen. En datzelfde geldt voor mijn tak. Klaas is een zoon van Jan en die weer een zoon van Claes, maar verder terug ben ik nog niet gekomen. Zo zie je maar weer, ook voor genealogen geldt: genealogie is als ‘killing your darlings’. Het staven met primaire bronnen is erg belangrijk!

Voetnoten

  1. Tussen 1718 en 1772 ontbreekt veel informatie, ook ziende op het DTB-register in het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=158&miadt=37&milang=nl&mizk_alle=DTB%20Ingen&miview=ldt.
  2. https://www.genealogieonline.nl/kwartierstaat-vermaat/I265.php.
  3. Zie bijvoorbeeld ook: https://www.myheritage.nl/site-family-tree-217496421/van-oort?familyTreeID=1.
  4. Zie: https://hkko.nl/osenvorenreeks/.
  5. https://oorsprong.info/twee-stukken-land-van-bart-van-meerten-en-anna-margrita-himmers-als-erfgenamen-van-peter-van-meerten-en-jantje-van-lienden-getransporteerd-in-protocol-van-bezwaar-kerspel-ingen/.
  6. Hoop in de nabije toekomst nog een aantal akten toe te voegen, maar zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/anderhalve-morgen-bouwland-van-de-erfgenamen-van-peter-van-meerten-en-jantje-van-lienden-in-protocol-van-bezwaar-kerspel-ingen/.
  7. Het zou overigens ook vreemd zijn, want de doopinschrijvingen van zijn vermeende broers zijn wel bekend uit de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Marijke (1719): https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-marijke-van-meerten-1719-1736/. Cornelis (1721): https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-cornelis-van-meerten-1721/. Jan (1724): https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-jan-van-meerten-1724/. Johanna (1727): https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-johanna-van-meerten-1727/. Crijn (1730): https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-crijn-van-meerten-1730/. Maar van Hendrik zou dan ieder spoor ontbreken, terwijl het doopjaar in Lienden wel beschikbaar is. In Ingen is dat niet het geval en dan is het logisch dat Hendrik onvindbaar is in de doopboeken.