Home » Genealogie » Doopinschrijving van Johanna van Meerten (1727-?)

Doopinschrijving van Johanna van Meerten (1727-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Johanna van Meerten (1727-?) weergegeven.1 Johanna werd op 29 januari 1727 gedoopt in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Zij was een dochter van Klaes Jans van Meerten (?-?) en Willemke van Ingen (?-?). Als doopgetuige was Maria van Ingen (?-?) aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 48. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.