Home » Genealogie » Twee stukken land van Bart van Meerten en Anna Margrita Himmers als erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden ‘getransporteerd’ in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

Twee stukken land van Bart van Meerten en Anna Margrita Himmers als erfgenamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden ‘getransporteerd’ in ‘Protocol van Bezwaar kerspel Ingen’

De Osenvorenreeks, te vinden in de studiezaal van Historische Kring Kesteren en omstreken (HKKO), bevat een schat aan informatie voor genealogisch onderzoek. Hieronder wordt protocol 325 (folio 220v.-221) weergegeven uit dit Rechterlijk Archief Nederbetuwe. Het gaat over de al eerder hier aangehaalde Peter van Meerten en Jantje van Lienden, die in 1764 blijkbaar al overleden zijn. Hun hier genoemde kinderen zijn: Bart van Meerten, Jacob van Meerten, Hendrik van Meerten en Adriaantje van Meerten.1

“#Transport van Bart van Meerten aan Garrit Wijkniet en Hendrina van den Weert egteluijden.#

Bart van Meerten en Anna Margrita Himmers egteluijden, Jacob van Meerten en Margrita van Brink egteluijden, Hendrik van Meerten en Adriana van de Peppel egteluijden, Willem van Markesteijn en Adriaantje van Meerten egteluijden, kinderen en erfgenaamen van Peter van Meerten en Jantje van Lienden in leven egteluijden, de vrouwspersoonen gesterkt haec cum tutore marito, hebben getransporteert aan Garrit Wijkniet en Hendrina van de Weert egteluijden, ongeveer ses en een half hont land onder Ingen, oost een gemeene straat, zuijden Dirk van Meerten, west de algemene Weteringh, noorden verkooperen selvs, belast met een jaarlijkse uijtgank ad drie gulden agtien stuijvers aan de Kerk van Ingen en een tijns van vier penningen aan den Huijse Wiel en met het halve santpad aan den beneedenkant; item eene mergen drie houd bouland aldaar, oost een gemeene straat, zuijden de verkooperen, west de gemeene Weteringh, noorden Jan van Dorland, sijnde vrij allodiaal goet en dat voor de zomma van driehondert tien gulden, waarvan transportanten bekennen voldaan te sijn, met belofte van vrijing en waaring en suijvering der ongelden tot 1762 incluijs, vermogens transport geschreeven op een zegel van 24 stuijvers van dato 28e december 1763 door transportanten en geërfde getuijgen beteekent. Geregistreert den 16e jannuarij 1764.

#Solvit 40e penning met negen gulden veertien stuijvers twee penningen den 10e jannuarij 1763.#”

Voetnoten

  1. Bron voor dit protocol: Osenvorenreeks, Nummer A219 (juli 1997), Protocol van Bezwaar kerspel Ingen, Rechterlijk Archief Nederbetuwe, inv. 235, 1739-1791 (3e deel 1756-1764), blz. 39. Te raadplegen in de studiezaal van de HKKO. Bezoektijden zijn hier te vinden: www.hkko.nl.