Home » Genealogie » Doopinschrijving van Crijn van Meerten (1730-?)

Doopinschrijving van Crijn van Meerten (1730-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Crijn van Meerten (1730-?) weergegeven.1 Crijn werd gedoopt op 19 maart 1730 in de middagdienst. Hij was een zoon van Klaes Jansen van Meerten (?-?) en Willemke van Ingen (?-?). Als doopgetuige was Lijsbets Dirksen Krijnen (?-?) aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 52. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.