Home » Genealogie » Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1721-?)

Doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1721-?)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Cornelis van Meerten (1721-?) weergegeven.1 Cornelis is op 11 juni 1721 gedoopt. Dit was op biddag. Hij was een zoon van Klaes Jansen van Meerten (?-?) en Willemke van Ingen (?-?). Als doopgetuige was Jantjen van Ingen (?-?) j.d. aanwezig.

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 39. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.