Home » Genealogie » Doopinschrijving van Marijke van Meerten (1719-1736)

Doopinschrijving van Marijke van Meerten (1719-1736)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Marijke van Meerten (1719-1736) weergegeven.1 Marijke werd gedoopt op 10 september 1719 in de Nederduitsch Gereformeerde Gemeente te Lienden. Marijke was een dochter van Klaes Jansen van Meerten (?-?) en Willemke van Ingen (?-?). Doopgetuige was haar tante Anneken van Meerten (?-?).

Voetnoten

  1. Nederduits Gereformeerde Gemeente Lienden, a. doopinschrijvingen 1681-1738, b. trouwinschrijvingen 1702-1738, c. overledenen 1711-1738, d. lidmaten 1681-1737, DTB 1059, blz. 35. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.