Home » Genealogie » Ds. Henrik van Meerten (1766-1830) op website ‘Verkade’s Dominees Memories’

Ds. Henrik van Meerten (1766-1830) op website ‘Verkade’s Dominees Memories’

Verkade’s Dominees Memories’ (dominees.nl) is een informatieve website over verschillende predikanten. Zo ook informatie over dominee Henrik van Meerten (1766-1830).1 Over deze predikant hebben we hier al vaker geschreven. Vandaag wat dominees.nl schrijft over dominee H. van Meerten.2

Levensbeschrijving

Dominee Henrik van Meerten werd op 9 april 1766 geboren te Arkel3 en is overleden op 14 september 1830 te Gouda4. Hij was kandidaat in de classis Leiden in 1789. In datzelfde jaar werd hij beroepen door de Hervormde Gemeente te Wadenoijen. In 1795 nam hij het beroep aan naar Bedijkte Schermer. Vanaf 1789 tot zijn emeritaat in 1829 stond hij te Gouda. Dominee Van Meerten werd begraven op 18 september 1830.5

Overige informatie op dominees.nl

De webpagina van de Hervormde Gemeente te Gouda geeft meer informatie over ds. H. van Meerten. We lezen dat de predikant zijn intrede deed op 21 mei 1798 en dat hij beroepen is voor de vacature van ds. Franciscus Fock die naar Rotterdam-Delfshaven vertrokken was. Op 31 december 1829 ging ds. Henrik van Meerten met emeritaat.6 Op de website lezen we ook dat ds. H. van Meerten op 28 augustus 1791 beroepen is door de Hervormde Gemeente te Grosthuizen-Avenhorn.7 Op 3 september 1793 werd hij beroepen door de Hervormde Gemeente te Oosterland.8 Kennelijk had de predikant geen vrijmoedigheid om de beroepen aan te nemen en uit Wadenoijen te vertrekken.

Voetnoten

  1. Al heet hij hier abusievelijk ‘Hendrik’.
  2. Zie ook twee biografische woordenboeken over deze predikant: https://oorsprong.info/twee-biografische-woordenboeken-over-ds-henrik-van-meerten-1766-1830/.
  3. Zijn doopinschrijving is hier te vinden: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-henrik-van-meerten-1766-1830/.
  4. Zijn overlijdensakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-hendrik-van-meerten-1766-1830/.
  5. Zie: http://dominees.nl/overleden.php?q=overl1830.
  6. Zie: http://dominees.nl/search.php?srt=g&id=11206.
  7. http://dominees.nl/search.php?srt=g&id=11274.
  8. http://dominees.nl/search.php?srt=g&id=12515.