Home » Nieuwsbrief » ‘Bijbel & Wetenschap 2023’ subthema ‘Verwondering’ – Het programma staat klaar, komt u ook luisteren? – Nieuwsbrief d.d. 31-5-2023

‘Bijbel & Wetenschap 2023’ subthema ‘Verwondering’ – Het programma staat klaar, komt u ook luisteren? – Nieuwsbrief d.d. 31-5-2023

Er is de afgelopen maand weer veel gebeurd. Er verschenen meer dan 210 artikelen op de website ‘Oorsprong’. Daarnaast hebben we de laatste sprekers voor het congres ‘Bijbel & Wetenschap 2023‘ hebben bereid gevonden om te spreken. We hopen dat deze congresdag een informatieve, leerzame en gezellige dag zal worden. In deze nieuwsbrief daar meer over. Komt u op 21 oktober 2023 D.V. ook luisteren? Dat kan door aanwezig te zijn in Hardinxveld-Giessendam of door thuis op de bank mee te luisteren met de livestream. Voor meer informatie en aanmelden, zie deze link.

Congres

Op zaterdag 21 oktober 2023 D.V. hopen we in De Bron te Hardinxveld-Giessendam een congres te beleggen. We hebben deze keer het subthema (wetenschappelijke) verwondering gekozen. Binnenkort zal er ook een flyer ontworpen worden, zodat u deze (indien u wenst) kunt verspreiden. Als zijn gezondheid het toelaat hoopt Jan van Meerten het congres te openen. Daarna spreekt prof. dr. Henk van den Belt over het onderwerp Sola Scriptura. De tweede spreker van de ochtend is dr. Pieter Lalleman die hoopt te spreken over de (historische) betrouwbaarheid van de Evangeliën. De derde en laatste spreker van deze ochtend is dr. Bert-Jan Heusinkveld die hoopt te spreken over de betere mens. Hij geeft een medisch-ethische duiding van mensverbeteringen in de medische wereld. Hierna is het lunchpauze. Een eenvoudige lunch zal worden aangeboden. Na de pauze spreekt dr. Herbert Koekkoek. Hij laat vooral veel foto’s zien over het heelal. De tweede spreker is dr. Gerdien van Genderen-de Kloe die met ons zal kijken naar de wondere eigenschappen van water en hoe dit goedje wereldwijd belangrijk is. Dr. Nico Overeem volgt met een lezing over pathogenen. Daarna is er opnieuw een wat langere (middag)pauze. Na de pauze spreekt dr. Corstiaan den Uil over het menselijk hart en als laatste spreekt dr. Roel Jongeneel over economie en rentmeesterschap. In de avond (maar dat is alleen via de livestream) hebben we nog twee Engelstalige toetjes. De eerste spreker is astronoom dr. Danny Faulkner die ons meeneemt in creationistische kosmologie. De tweede spreker is geoloog dr. Ken Coulson die ons meeneemt naar de Cambrische stromatolieten (het onderwerp waarop hij promoveerde) en wat deze steenmatrassen te zeggen hebben voor de creationistische geologie. Ter bestrijding van de onkosten is de entree 10 euro. Studenten en leerlingen ontvangen 2,50 euro korting en betalen 7,50 euro. Het volledige programma is hier te vinden én aanmelden kan via deze link. We hopen u te ontmoeten!

Hitteprobleem

Als alle geologische processen snel gegaan zijn dan komt daar een enorme hoeveelheid warmte vrij. Creationistische wetenschappers zijn momenteel aan het rekenen aan dit hitteprobleem. Zo publiceerde dr. William Worraker deze maand het vierde deel van zijn kwantificering van het probleem. Deze publicatie verscheen in Answers Research Journal (ARJ) van Answers in Genesis (hier). In Nederland was er ook een korte discussie over waarbij we tot de conclusie kwamen dat er vooralsnog geen natuurlijke verklaring bestaat voor het hitteprobleem. Vanuit Nederland worden oplossingen aangedragen door ing. Maarten ‘t Hart. Op onze website hebben we twee video’s geplaatst, met presentaties van zijn berekeningen en oplossingsrichting. Deze presentaties zijn hier en hier te vinden. Hij gaf daarover al eerder een lezing op een Opheusdens congres, maar deze is helaas niet opgenomen.

‘Abortus is geen misdaad’

Deze maand was er in de Tweede Kamer een debat over het burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad‘. We wilden daar als Fundamentum aandacht aan besteden zonder de organisaties Stichting Schreeuw om Leven, NPV en Kies Leven voor de voeten te lopen. Gelukkig heeft de gedachte om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen geen meerderheid in de Tweede Kamer. We hebben hier een overzicht geplaatst van het politieke debat. Daarnaast hebben we de bijdragen van ir. Chris Stoffer (hier) en dr. Pepijn van Houwelingen (hier) geplaatst. Helaas hebben we geen video’s van mr. Mirjam Bikker en mr. Hilde Palland kunnen plaatsen, omdat de ChristenUnie en het CDA geen video’s daarvan online hebben gezet. We ontvingen bezorgde reacties rond het plaatsen van de video van dr. Van Houwelingen. Hierop heeft Jan van Meerten via deze reactie gereageerd. Hij probeerde zo recht te doen aan enerzijds de bezorgdheid en anderzijds de positieve reacties.

Hongarije

Hoewel we door de gezondheidstoestand van Jan van Meerten niet kunnen afreizen naar Hongarije om daar een geologiereis te organiseren houden we de creationistische ontwikkeling in dat land goed in de gaten. Deze maand was er een nationale creationistische conferentie in Boedapest. Lorens Knap was mede namens Fundamentum aanwezig om verslag te doen. Zijn verslag is hier te lezen. 

Website 

De website ‘Oorsprong‘ wordt ook deze maand goed bezocht. Elke dag verschijnen er artikelen over het vraagstuk geloof en wetenschap. Welke artikelen worden veel gelezen of zijn nieuw? Hieronder een greep van vijf artikelen. Veel zegen bij het (her)lezen of het (opnieuw) kijken hiervan.

(1) Echte revolutie kwam pas na Copernicus (geschreven door dr. Kees de Pater).
(2) Jona, bijna een grap? (geschreven door mr. Wim Silfhout).
(3) De roofdinosaurus van Portugal – Reusachtige killer opgegraven in Zuid-Europa (geschreven door Jan van Meerten).
(4) De Dode Zeerollen en de canon van het Oude Testament – Dr. Mart-Jan Paul sprak op het congres ‘Geloof jij het?’ (2013) (video door dr. Mart-Jan Paul)
(5) Mensen kweken voor wetenschap botst met christelijke ethiek (geschreven door Arthur Alderliesten (MA)).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 juni 2023 D.V. (Iemand laten) Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.