Home » Abortus » Debat in Tweede Kamer rond burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’ – Groep probeert met actie abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen

Debat in Tweede Kamer rond burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’ – Groep probeert met actie abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen

Vanmiddag (24 mei 2023) is er een debat in de plenaire zaal van de Tweede Kamer over het Burgerinitiatief ‘Abortus is geen misdaad’. Het burgerinitiatief betreft een verzoek aan de regering om abortus uit het Wetboek van Strafrecht te halen. De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid besloot op 16 maart 2023 de Kamer voor te stellen het burgerinitiatief te agenderen voor een plenair debat. Dit burgerinitiatief zorgt voor veel reactie.1

Burgerinitiatief

In een bijlage bij de Kamerstukken wordt uitgelegd wat de indieners met dit burgerinitiatief beogen. Deze actie is het initiatief van BNNVARA, Spuiten en Slikken en het Humanistisch Verbond. Ze willen dat abortus (artikel 296) geschrapt wordt uit het Wetboek van Strafrecht. De initiatiefnemers vinden dat abortus niet in het strafrecht hoort, maar dat het onderdeel moet zijn van het reguliere zorgstelsel. Ze willen de situatie in Nederland voorgoed veranderen en kijken met argusogen naar landen als Verenigde Staten, Polen en Hongarije ‘wat er kan gebeuren met het recht op abortus als oprukkende conservatieve politieke krachten hun kans grijpen’. Diverse ethici en juristen die vóór het leven zijn geven aan dat zij graag zien dat de situatie blijft zoals deze nu is. Volgens de directeur van stichting Schreeuw om Leven, Arthur Alderliesten (MA), komt het ongeboren leven (juridische) bescherming toe. ‘Het voorstel om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen, doet afbreuk aan de traditionele overtuiging dat het leven beschermd moet worden.2 Door BNNVARA, Spuiten en Slikken en Humanistisch Verbond wordt de situatie in de VS, Polen en Hongarije gezien als negatief. Een terughoudend abortusbeleid en een juridische reactie op het doden van ongeboren leven, tenzij de vrouw in levensgevaar is, is juist positief te duiden.3

Debat

Het debat hoopt vanmiddag (24 mei 2023) plaats te vinden. De Kamerleden starten om 14:50 in de plenaire zaal en het staat op de planning dat dit duurt tot 18:00 uur. Intussen is de sprekerslijst ook al bekend. In de onderstaande volgorde zal het debat gevoerd worden. Verder wordt in de tabel de naam van de spreker genoemd en het aantal minuten spreektijd de spreker heeft.

Volgorde Naam Fractie Spreektijd
1. Drs. C.E. (Corinne) Ellemeet GroenLinks 4 minuten
2. W. (Wieke) Paulusma D66 4 minuten
3. Mr. M.H. (Mirjam) Bikker ChristenUnie 4 minuten
4. Drs. A.H. (Attje) Kuiken PvdA 4 minuten
5. Ir. C. (Chris) Stoffer SGP 4 minuten
6. Drs. J.P. (Jimmy) Dijk SP 4 minuten
7. H. (Harry) Bevers VVD 4 minuten
8. Mr. G. (Gidi) Markuszower PVV 4 minuten
9. N. (Nilüfer) Gündogan Gündogan 2 minuten
10. Mr. H.M. (Hilde) Palland CDA 4 minuten
11. Dr. P. (Pepijn) van Houwelingen FvD 4 minuten

Voetnoten

  1. De gegevens in dit artikel zijn, tenzij anders wordt vermeld, ontleend aan deze pagina en de daar te downloaden stukken: https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2023A02026.
  2. Zie: https://www.schreeuwomleven.nl/nieuws/189/benoem-abortus-niet-als-misdaad/.
  3. We hebben op deze website een vijftal artikelen geplaatst die over deze kwestie gaan. Zie: https://oorsprong.info/abortus-gaat-over-ongeboren-leven-en-hoort-daarom-echt-in-het-strafrecht/, https://oorsprong.info/abortus-als-mensenrecht-botst-met-vn-verklaring/, https://oorsprong.info/wet-afbreking-zwangerschap-abortus-geen-recht/, https://oorsprong.info/niet-abortus-maar-leven-moet-europees-grondrecht-zijn/ en https://oorsprong.info/abortus-als-mensenrecht/.