Home » Genealogie » Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887)

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887)

Overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente ‘s-Gravenhage.

Hierboven wordt de overlijdensakte van Karel Johannes van der Heijden (1840-1887) weergegeven.1 Op 23 maart 1887 verscheen Johannes Bordewijk (1843-1912) voor de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de Gemeente ’s-Gravenhage om aangifte te doen van het overlijden van Karel Johannes. Johannes was vier en veertig jaar oud en bode van beroep. Hij deed de aangifte samen met Dirk van der Tas (1821-1888), vijf en zestig jaar oud en zonder beroep. Beide aangevers woonden in ’s-Gravenhage. Zij verklaarden dat Karel Johannes op 21 maart 1887 om half twaalf in de avond is overleden in de ouderdom van zes en veertig jaar. Hij was stukadoor van beroep en was geboren en woonachtig in ’s-Gravenhage.2 Karel Johannes was de echtgenoot van Metje van Meerten (1841-1929) en de zoon van wijlen de echtelieden Pieter Johannes van der Heijden (±1810-1871) en Cornelia Johanna Mussert (±1811-1872).

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente ‘s-Gravenhage, overlijdensakten, 1887, aktenummer 795. Te raadplegen via de website van het Haags Gemeentearchief: www.haagsgemeentearchief.nl.
  2. Zijn geboorteakte is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-karel-johannes-van-der-heijden-1840-1887/.