Home » Genealogie » Twee biografische woordenboeken over ds. Henrik van Meerten (1766-1830)

Twee biografische woordenboeken over ds. Henrik van Meerten (1766-1830)

Binnen het geslacht Van Meerten komen ook enkele predikanten voor. Eén daarvan is ds. Henrik van Meerten (1766-1830).1 Twee biografische woordenboeken berichtten over deze predikant.2 Hieronder willen we de informatie van deze twee biografische woordenboeken te bundelen tot één leesbaar stuk.

Henrik van Meerten werd geboren 9 april 17663 te Arkel en overleed op 14 september 1830 te Gouda.4 Hij was de echtgenoot van de bekende Anna Barbara Schilperoort (1778-1853).5 Henrik was een zoon van de predikant Leonard van Meerten (1731-1802) en Cornelia Catharina Beusechum van der Linden (1729-1807). Henrik was predikant te Wadenoijen (1789), Bedijkte Schermer (1795) en Gouda (1798). In 1829 ging hij met emeritaat. Hij schreef Leesboek over den Godsdienst (Amsterdam 1819) en Leerboek over de Bijbelsche Geschiedenis voor Katechizatiën en Scholen (Gouda z.j.), dit laatste werkje beleefde vele herdrukken.6

N.a.v. (1) Aa, A.J. van der, 1869, Biographisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12. Eerste stuk (Haarlem: J.J. van Brederode), (2) Molhuysen, P.C., Blok, P.J. (red.), 1918, Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 4 (Leiden: A.W. Sijthoff), p. 959.

Voetnoten

  1. In één van de hieronder genoemde biografische woordenboeken wordt hij abusievelijk ‘Hendrik’ genoemd. Ik neem de naam van zijn doopinschrijving en overlijdensakte over nl. ‘Henrik’.
  2. De bronnen heb ik gevonden via ‘Biografisch Portaal’: http://www.biografischportaal.nl/persoon/82844021.
  3. Eén biografisch woordenboek heeft de geboortedatum mis. 13 april werd Henrik gedoopt, maar is hij niet geboren. Hij werd geboren op woensdag 9 april 1766 en is gedoopt op zondag 13 april 1766. Zie: https://oorsprong.info/doopinschrijving-van-henrik-van-meerten-1766-1830/.
  4. https://oorsprong.info/overlijdensakte-van-hendrik-van-meerten-1766-1830/.
  5. Zij wordt in deze biografische woordenboeken uitgebreider genoemd dan haar man, maar daarover later, als de Heere leven en gezondheid geeft, meer.
  6. Volgens mij is de eerste uitgave in 1816 verschenen. Zelf heb ik de tiende druk in bezit en deze hoop ik binnenkort te bestuderen op onze vroegste geschiedenis. De predikant ging namelijk uit van een recente zesdaagse schepping.