Home » Genealogie » Doopinschrijving van Anna Barbara Schilperoort (1778-1853)

Doopinschrijving van Anna Barbara Schilperoort (1778-1853)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Anna Barbara Schilperoort (1778-1853) weergegeven.1 Anna Barbara was geboren op 3 januari 1778 en is gedoopt op 4 januari 1778 te Voorburg. Ze was een dochter van Dirk Schilperoort (±1736-1796) en Adriana Theresia van Brekelencam (1738-1810). Het echtpaar woonde te Geestbregge. Ze is gedoopt door ds. De Rijk, predikant te Rijswijk ‘alhier geen godsdienst zijnde’.

Voetnoten

  1. Algemeen Rijksarchief, Collectie doopboeken enz. Voorburg Inv. No. 3, blz. 85. Te raadplegen via de website van het Nationaal Archief: www.nationaalarchief.nl.