Home » Genealogie » Doopinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759)

Doopinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Lodewijk van Meerten (1759-1759) weergegeven.1 Lodewijk werd geboren op 5 september 1759 en gedoopt op 9 september 1759. Hij overleed twee dagen later op 11 september 1759. Zijn vader was Leonard van Meerten (1731-1802) en Barbara van Toulon (1732-1762). Leonard was predikant van de Hervormde Gemeente te Arkel. Als peeter was Ludovikus van Toulon (1702-1763) aangesteld. Ludovikus was predikant te Gorinchem. Als meeter was Henrika Magdalena Verboom (1702-1794) aangesteld. Als getuige was Martinus van Toulon (1736-1818) aanwezig. Martinus was van beroep advocaat voor het Hof van Holland.2

Voetnoten

  1. Doop boek van de kerke van Arkel begonne met den 1 octob 1710, p. 99. Te raadplegen via de website van het Nationaal Archief: www.nationaalarchief.nl.
  2. Later was Martinus burgemeester en baljuw van Gouda en de leider van de patriottische beweging: https://nl.wikipedia.org/wiki/Martinus_van_Toulon. Hij was een broertje van Barbara.