Home » Algemeen » Wie helpt mee om deze website de ‘winter’ door te laten komen?

Wie helpt mee om deze website de ‘winter’ door te laten komen?

Iedere dag, met uitzondering van zondag, verschijnen er één of meerdere artikelen op deze website over geloof, apologetiek en wetenschap. Deze thematiek wordt bekeken vanuit het perspectief van een klassiek scheppingsgeloof. Helaas zijn daar kleine kosten (hosting etc.) aan verboden. Het gaat in totaal om 423,50 euro. Wilt u aan deze kosten een steentje bijdragen zodat we de ‘winter’ door kunnen blijven publiceren? Zou u dan een gift willen overmaken naar IBAN: NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten en o.v.v. Gift website? Helaas is deze gift (nog) niet aftrekbaar bij de Belastingdienst. Hieronder wordt kort weergegeven welk bedrag er al is opgehaald.

Al opgehaald: 668,50 euro
Nog nodig: -245,00 euro