Home » Genealogie » Doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1758-1758)

Doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1758-1758)

Hierboven wordt de doopinschrijving van Maria Elisabeth van Meerten (1758-1758) weergegeven.1 Maria Elisabeth werd geboren op 29 juli 1758 en is gedoopt op 30 juli 1758. Na nog twee dagen geleefd te hebben is ze op 1 augustus 1758 overleden. Haar vader was Leonard van Meerten (1731-1802 en haar moeder was Barbara Toulon (1732-1762). Leonard was predikant van de Hervormde Gemeente te Arkel. Meeter van Maria Elisabeth was grootmoeder Elisabeth van Meerten (1669-1758).2 Grootmoeder Elisabeth werd gerepresenteerd door haar dochter Eva van Meerten (?-?).3 Als getuige waren aanwezig: Lambertus van Meerten (1733-1798) en zijn huisvrouw Anthonia Petronella van Steelandt (1734-1801). Lambertus was regerend schepen te Gorinchem.4

Voetnoten

  1. Doop boek van de kerke van Arkel begonne met den 1 octob 1710, p. 97. Te raadplegen via de website van het Nationaal Archief: www.nationaalarchief.nl.
  2. Het gaat om Elisabeth Pompe. Volgens de genealogische gegevens overleed zij op 15 december 1758 te Gorinchem.
  3. Van deze Eva, die dan een tante moet zijn van Leonard, is mij (nog) niets bekend.
  4. Hij was een broertje van Leonard.