Home » Nieuwsbrief » Opmars van het theïstisch evolutionisme in Nederland – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-11-2021

Opmars van het theïstisch evolutionisme in Nederland – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 24-11-2021

De vorige nieuwsbrief is erg goed ontvangen. Veel mensen reageerden positief, waaronder twee biologen (zie hier). De afgelopen maand waren er ook (grote) zorgen. Sommigen van ons zagen geliefden ontvallen (zoals ook dr. René van den Berg). Anderen maakten zich zorgen om de steeds maar toenemende (beperkende) coronamaatregelen. Zorgelijk is ook de opmars van het zogenoemde theïstisch evolutionisme in kerken en op christelijke scholen! De zesdaagse schepping wordt bekritiseerd of verworpen en de historische zondeval komt in de beklaagdenbank. Gelukkig wordt er internationaal door creationisten aan de weg getimmerd. Verschillende (onderzoeks)initiatieven worden gelanceerd. Want Gods Woord is (ook historisch) betrouwbaar en dat mag gezegd worden!

Theïstisch evolutionisme

Al zeker sinds 2015 wordt er in Nederland stevig aan de weg getimmerd door theïstisch evolutionisten. Toegegeven: Dat gebeurt zeer strategisch! Zo verschijnen er diverse academische publicaties. Onlangs bijvoorbeeld promoveerde prof. dr. Piet Slootweg op de vraag naar dierlijk lijden in een goede schepping (zie hier voor een kort artikel en hier voor een uitgebreid verslag van de promotieplechtigheid). Morgen verschijnt op de website ‘Oorsprong’ een reactie van een bioloog op de verslaglegging van deze promotieceremonie. (NB: Ondertussen hier verschenen.) Ook voor leken verschijnen er boeken (zoals het bekende boek ‘OER‘ en het kinderboek ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho‘). In tv-programma’s worden wetenschappers geïnterviewd die min of meer het theïstische evolutionisme aanhangen én er verschijnen boeken waarin een breed scala aan theïstisch evolutionistische wetenschappers aan het woord komen. Alsof het niet genoeg is, is er ook een boek met bijbelstudies vanuit deze hoek verschenen. Veel mensen zijn onder de indruk en dit gedachtengoed verslaat haar duizenden. Laten wij als Nederlandstalige creationisten het maar over ons heenkomen of komen we met argumenten in het verweer? Zijn we de moed verloren of gaan we aan het werk met wetenschappelijke alternatieven? God heeft hemel en aarde toch in zes dagen geschapen en niet door een evolutieproces van miljarden jaren?

Internationaal creationisme

Nederlandstalige creationisten kunnen veel leren van medecreationisten wereldwijd. Er verschijnt veel creationistisch-wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat ook in Nederland bruikbaar is tot opbouw van een creationistisch-wetenschappelijk wereldbeeld. Zo berichtten wij op onze website over publicaties in journals, presentaties van onderzoek op bekende wetenschappelijke congressen (dit artikel op onze website werd zelfs besproken op een Amerikaans YouTube-kanaal) en publicaties van creationistisch werk in populair-wetenschappelijke tijdschriften. Het zou mooi zijn als we in Nederland ook eigen onderzoek zouden kunnen doen. Fundamentum zet zich in om dit soort creationistisch-wetenschappelijk onderzoek van de grond te krijgen, maar er is daarvoor nog een lange weg te gaan. Als voorbeeldorganisatie noemen we het Duitse Wort und Wissen (website) die verschillende wetenschappers in dienst heeft, die wetenschappelijk onderzoek doen en wetenschappelijke congressen beleggen. Wanneer we dat in Nederland voor elkaar zouden krijgen dan kunnen we eigen onderzoek doen, dit onderzoek publiceren in gerenommeerde wetenschappelijke tijdschriften en dit onderzoek in semi-wetenschappelijke creationistische artikelen uitwerken voor onze website. Wetenschapsjournalisten en educators zouden dit dan weer verder kunnen verspreiden en daarmee leken én jongeren bereiken. Het zou de robuustheid van het scheppingsparadigma in Nederland vergroten. Gods Woord (de Bijbel) en Gods Vinger (de werkelijkheid) zijn niet met elkaar in tegenspraak en dat mag (nogmaals) gezegd worden. Andere (kleinere) organisaties die we als ook voorbeelden zien zijn Biblical Creation Trust (website) en CORE Academy of Science (website). Uiteraard dienen we wel in acht te nemen dat de arbeiders tevergeefs bouwen als God Zijn hulp aan het bouwen ontzegt (Psalm 127). Daarom dienen we het bovenstaande uit te voeren met veel gebed. Het verwachtende van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. We hopen Fundamentum op dezelfde wijze op te bouwen als de bovengenoemde organisaties en we verwachten het van de Heere (Psalm 121). We zijn ervan overtuigd dat een robuust scheppingsparadigma ook de theïstisch evolutionistische opmars een halt toe kan roepen. Denkt en bouwt u mee? Tips en ideeën zijn van harte welkom via info@oorsprong.info. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 24 december 2021 D.V. Aanmelden voor deze nieuwsbrief kan hier.