Home » Dinosaurussen » Derde volume van online tijdschrift e-Origins verschijnt met een bemoediging voor studenten, snelle olievorming en gevederde dinosauriërs

Derde volume van online tijdschrift e-Origins verschijnt met een bemoediging voor studenten, snelle olievorming en gevederde dinosauriërs

Wereldwijd zijn er ontzettend veel creationistische organisaties die actief bouwen aan een creationistisch-wetenschappelijk wereldbeeld. Een van die organisaties is Biblical Creation Trust. Deze week kwam het derde volume uit van hun online tijdschrift e-Origins. Volume 3 bevat een editorial, een drietal populair-wetenschappelijke artikelen en een boekbespreking.1

Bemoediging voor studenten

Het eerste artikel is van student aardwetenschappen Sophie Southerden. Zij moedigt, net als ik dat recent deed, (aankomende) studenten aan om een studie te kiezen die raakvlakken heeft met het debat over ‘geloof en wetenschap’.2 Southerden noemt dit ‘studying historical sciences’. Door in deze vakgebieden te studeren leren we meer over Gods schepping en kunnen studenten met hun onderzoeksresultaten een bijdrage leveren aan de opbouw van het creationistische wereldbeeld.3

Snelle olievorming

Het tweede artikel is van de petroloog Richard Bruce (BSc.). Hij bestudeert de vorming van aardolie in het verleden. Volgens hem zijn er geen miljoenen jaren nodig om olie te vormen. De sleutel voor olievorming is niet de factor ‘tijd’, maar de factor ‘temperatuur’. Als de temperatuur stijgt zorgt dat voor een exponentiële stijging in de ontwikkeling van koolwaterstoffen. Realistische condities in de natuur en in het laboratorium laten zien dat olie snel kan vormen. Dit artikel is een welkome aanvulling in het debat.4

Gevederde dino’s?

In het derde artikel onderzoekt zoöloog dr. Marc Surtees het bewijsmateriaal voor gevederde dinosauriërs. Hij komt tot de conclusie dat sommige theropoden inderdaad veren hadden en doet enkele suggesties voor de classificatie van deze beesten. Volgens hem was er meer biologische diversiteit in het verleden, veel meer dan tegenwoordig.5

Ten slotte

De boekbespreking is van de natuurkundige dr. William Worraker. Hij bespreekt het boek ‘The Human Cosmos: A Secret History of the Stars’ van Jo Marchant.6 De editorial is geschreven door de geoloog Paul Garner (MSc.). Garner is ook de general editor van e-Origins.7Hoewel het online tijdschrift niet veel artikelen bevat is het goed om te zien dat ook deze Angelsaksische organisatie, Biblical Creation Trust, haar steentje bijdraagt aan de opbouw van het scheppingsparadigma.

Voetnoten

  1. Volume 1 is hier te lezen: https://www.biblicalcreationtrust.org/resources-e-origins_vol_1.html. Dit volume bevat een editorial en introductie van e-Origins en een tweetal artikelen. Een artikel van de bioloog Tom Hennigan over hoe slangen geclassificeerd worden binnen het scheppingsparadigma. Het tweede atikel is van de geoloog Michael Kotulla (MSc.) en gaat over het Messelmeer, de Messelgroeve en hoe dit meer past binnen een korte chronologie. Volume 2 is hier te lezen: https://www.biblicalcreationtrust.org/resources-e-origins_vol_2.html. Dit volume bevat een editorial, een tweetal artikelen en een boekbespreking. Een artikel van de geoloog dr. Matt McLain over wat we binnen het scheppingsparadigma moeten met gevederde dinosauriërs. Het andere artikel gaat over dendrochronologie en is van de archeoloog Robert M. Porter (MSc.)
  2. Zie voor het in deze zin genoemde artikel hier: https://oorsprong.info/tien-tips-voor-als-je-in-een-zesdaagse-schepping-gelooft/.
  3. https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol3_pp2-6_why_should.pdf.
  4. Het volledige artikel is hier te lezen: https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol3_pp7-11_petroleum_formation.pdf.
  5. Het artikel is in zijn geheel hier te lezen: https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol3_pp12-19_is_it_a-bird.pdf.
  6. https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol3_pp20-31_human_cosmos.pdf.
  7. https://www.biblicalcreationtrust.org/pdf/e-origins_vol3_pp1_editorial.pdf. Paul Garner gaf ook een presentatie voor het congres van Fundamentum en Geloofstoerusting van 26 juli 2021. Deze presentatie is hier te vinden: https://oorsprong.info/congres-over-bijbel-wetenschap-2021-10-paul-garner-msc-dinosaurs-new-insights-from-creationist-research/. Zie ook twee eerdere presentaties van hem op een door mij georganiseerd congres bij Logos Instituut: https://oorsprong.info/paul-garner-over-de-geologische-aanwijzingen-voor-een-wereldwijde-zondvloed/ en https://oorsprong.info/paul-garner-presenteert-zijn-onderzoek-naar-de-coconino-sandstone-op-het-logoscongres-2021/.