Home » Biologie » Patholoog prof. dr. Piet Slootweg promoveert vandaag als theoloog op de relatie tussen de goede schepping en het lijden van dieren

Patholoog prof. dr. Piet Slootweg promoveert vandaag als theoloog op de relatie tussen de goede schepping en het lijden van dieren

Doet de evolutietheorie afbreuk aan God als goede Schepper? Veel gelovigen die denken vanuit het klassieke scheppingsgeloof zullen dit beamen. Zij zien het dierlijk lijden, dat inherent is aan de evolutietheorie, als gevolg van de zondeval en niet afkomstig uit Gods goede schepping.1 Wanneer de evolutietheorie, in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming, wordt voorgestaan dan is er al dierlijk lijden ver vóór de zondeval, als deze al heeft plaatsgevonden. Voor theïstische evolutionisten is dit een moeilijk oplosbaar vraagstuk. Patholoog en theïstisch evolutionist prof. dr. P.J. Slootweg promoveert vandaag aan de Vrije Universiteit op een historische duiding van dit vraagstuk.

Proefschrift

De geleerde onderzocht hoe men in het verleden dacht over de relatie tussen God en het dierlijk lijden. Kan dat wel samen? Volgens Slootweg waren er al ver voor Darwin debatten over dierlijk lijden. Men was ervan bewust dat er spanning bestaat tussen een liefdevolle God en het dierlijk lijden en probeerden deze spanning hiertussen op te heffen.2 Zijn dissertatie, die helaas nog niet volledig te lezen is via de website van de Vrije Universiteit, bevat een weergave van het onderzoek van de patholoog en theoloog. De titel luidt: ‘Teeth and Talons Whetted for Slaughter’: Divine Attributes and Suffering Animals in Historical Perspective (1600-1961).3 Binnenkort verschijnt bij Brevier een handelseditie van het proefschrift.4 Om 11.45 uur hoopt Slootweg in de aula van de Vrije Universiteit zijn proefschrift te verdedigen.5

Discussie

Over dit proefschrift zal, naar alle verwachting, nog wel gediscussieerd worden. Het is de volgende strategische zet van theïstisch evolutionisten om een promovendus te laten promoveren op dit thema.6 De (co-)promotors zijn bekende theïstisch evolutionisten: dr. Gijsbert van den Brink, dr. Ab Flipse en dr. Bethany Sollereder (bekend van BioLogos). De promotiecommissie heeft ook bekende theïstische evolutionisten op de lijst: dr. Christopher Southgate, dr. Nicola Hoggard Creegan en dr. Marcel Sarot. Alle hiervoor genoemde namen zijn bekende auteurs van theïstisch evolutionistische boeken en (wetenschappelijke) artikelen. Op te merken is dat een verdediger van het klassieke scheppingsgeloof, dr. Wim van Vlastuin, ook in de promotiecommissie zit. Ben erg benieuwd naar zijn bevindingen. Het zou goed zijn om, samen met een aantal academici die ook het klassieke scheppingsgeloof voorstaan, dit proefschrift te lezen, annotaties te maken, te bediscussiëren en te bekritiseren. Niet om de patholoog en theoloog dr. Piet Slootweg een hak te zetten, want dat is een vriendelijke en erudiete man, maar om het theïstisch evolutionisme te bespreken, te weerspreken en te weerleggen. Een leeskring opzetten met gelovigen die een klassiek scheppingsgeloof voorstaan en de bevindingen delen via deze website zou één van de mogelijkheden kunnen zijn.

Voetnoten

  1. Zie ook het gisteren verschenen artikel van prof. dr. Benno Zuiddam op deze website: https://oorsprong.info/kerkvaders-kozen-partij-voor-de-dieren/ en het persbericht van Weet Magazine: https://oorsprong.info/persbericht-kerkvaders-geloofden-in-recente-schepping-geen-theistische-evolutie-voor-de-vroege-kerk/.
  2. Meer informatie over de promotieplechtigheid is hier te vinden: https://vu.nl/nl/agenda/2021/promotie-p-j-slootweg.
  3. Het proefschrift is hier (deels) te lezen: https://research.vu.nl/en/publications/teeth-and-talons-whetted-for-slaughter-divine-attributes-and-suff.
  4. Daarover schreef ik hier: https://oorsprong.info/patholoog-prof-dr-piet-slootweg-schrijft-een-boek-over-god-en-dierenleed/.
  5. Vanwege onderwijsverplichtingen kan ik helaas niet aanwezig zijn.
  6. Ik sprak hier al eerder over bij de bespreking van een artikel van dr. Wim Dekker in Wapenveld. Zie: https://oorsprong.info/geleide-evolutie-en-het-blad-wapenveld-2-oude-visies-op-tijd-en-eeuwigheid-volgens-dr-dekker-meer-missionair-tegoed-dan-theistisch-evolutionistische-reconstructies/.