Home » Biologie » Amerikaanse creationisten van CBS denken na over de begrippen ‘soort’ en ‘soortvorming’ – Baraminologische studie naar de hoendervogels gepubliceerd

Amerikaanse creationisten van CBS denken na over de begrippen ‘soort’ en ‘soortvorming’ – Baraminologische studie naar de hoendervogels gepubliceerd

Internationaal wordt er hard gewerkt aan de opbouw van een creationistisch-wetenschappelijk wereldbeeld. Zo hard dat het voor een organisatie als Fundamentum met een werktijdfactor van slechts 0,2 fte nauwelijks bij te houden is. Terwijl Biblical Creation Trust deze week met een nieuwe editie van e-Origins kwam1, werd afgelopen donderdag ook een nieuw issue gepresenteerd van het digitale tijdschrift Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences. Dit online tijdschrift wordt uitgegeven door de Creation Biology Society en gaat over het begrip ‘soort’. Een begrip dat onder biologen nog altijd onderhevig is aan discussie.

Inhoud

In het digitale tijdschrift worden een aantal opinies gepresenteerd die handelen over creationistische concepten en basisideeën rond de vraag wat een soort is. Daarnaast bevat dit ‘special issue‘ een paper over baraminologie. Het voert, qua tijd, te ver om alle artikelen volledig te beschrijven. Daarom hier slechts een korte weergave van de inhoudsopgave én een zeer beknopte omschrijving. In iedere voetnoot wordt verwezen naar het oorspronkelijke artikel.

Moleculair bioloog dr. Todd C. Wood schreef voor dit volume een inleiding.2 Hij vraagt zich onder andere af of creationisten ook essentialisten zijn.3 Na deze inleiding volgen enkele opinie-artikelen en een wetenschappelijk artikel over de hoendervogels.

Botanist wijlen dr. Roger Sanders introduceert in zijn artikel het begrip Minimal Discontinuity Species Concept. Volgens hem zijn soorten populaties van organismen binnen een baramin die van elkaar gescheiden worden door minimale discontinuïteit. Een soort is de minst omvattende verzameling populaties van zichzelf replicerende organismen. Ze worden vaak slechts van andere soorten onderscheiden door één of enkele kenmerken.4 In een volgende artikel presenteert de geoloog dr. Kurt Wise het begrip ‘Revelatory Species’. Hij ziet dat soorten geschapen werden als basiskarakters of penseelstreken op diverse afbeeldingen. De mens heeft van de Schepper het vermogen gekregen om deze entiteiten te karakteriseren met een zo eenvoudig mogelijke benadering. Volgens dit ‘Revelatory’ taxonconcept werden organismen geschapen in groepen van herkenbare, stabiele, maar toch van elkaar verschillende morfologieën (d.w.z. verschillende taxa). Zo kan de mens deze organisme classificeren in geneste hiërarchieën5 die als het ware het hiërarchisch ontwerp van de Schepper weerspiegelen.6 Bioloog dr. Gordon Wilson gaat in zijn artikel in op het begrip ‘Genomic Equivalence7 en bespreekt dit begrip in het licht van baraminologie.8 Het volgende artikel is opnieuw van de geoloog dr. Kurt Wise en gaat over ontogenese of ontwikkelingsfysiologie.9 Ontogenese is de ontwikkeling van een levend wezen vanaf het moment van bevruchting tot de volwassenheid.10

Taxonoom dr. Timothy Brophy deed samen met zijn voormalige studente Michelle Mullis baraminologisch onderzoek naar de hoendervogels. Zijn conclusie is dat de hoendervogels bestaan uit twee zogenoemde holobaramins.11 Hij presenteerde een deel van dit werk eerder dit jaar op een gezamenlijk congres van de Creation Biology Society, de Creation Geology Society en de Creation Theology Society.12

Ten slotte

Het is prachtig dat er door creationisten op hoog niveau wordt nagedacht over soortbegrip en soortvorming. Ik moedig Nederlandstalige biologen aan om het geheel in detail door te nemen en mee te denken over het basisbegrip ‘soort’ en de invulling daarvan binnen creationistisch-wetenschappelijke concepten. Daarnaast is het mooi om de studie van dr. Timothy Brophy naar de hoendervogels, waar hij samen met Michelle Mullis al jaren mee bezig is, nu gepubliceerd te zien. Felicitaties aan het adres van de auteurs!

Voetnoten

 1. Ik schreef daar gisteren (d.d. 19-11-2021) over: https://oorsprong.info/derde-volume-van-online-tijdschrift-e-origins-verschijnt-met-een-bemoediging-voor-studenten-snelle-olievorming-en-gevederde-dinosauriers/.
 2. Bron: Wood, T.C., 2021, Species Concepts and Creationism: Beyond Essentialism, Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 11: 8-9. De inleiding is hier te lezen: https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/article/view/88.
 3. Onlangs had ik op social media een discussie met een atheïst die dat beweerde. Het gaat om de bewegingswetenschapper drs. Bart Klink, een zeer uitgesproken atheïst die in 2017 hierover ook een artikel heeft geschreven: http://www.deatheist.nl/index.php/artikelen/625-wat-is-een-mens.
 4. Bron: Sanders, R.W., 2021, Minimal Discontinuity Species Concept: A Practicing Taxonomist’s Attempt to Understand Species in the Context of Baraminology, Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 11: 10-26. Via deze pagina is het volledige artikel te lezen: https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/article/view/72.
 5. Zie voor een uitleg van het begrip hiërarchie de internetencyclopedie Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%ABrarchie.
 6. Bron: Wise, K.P., 2021, Species as Brushstrokes: The Revelatory Species in Creationism, Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 11: 27-41. https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/article/view/67.
 7. Zie hier voor een korte uitleg van het begrip: https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803095848193.
 8. Wilson, G., 2021, Genomic Equivalence and Speciation: Proposing a New Criterion for Baraminology, Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 11: 42-46. https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/article/view/71.
 9. Bron: Wise, K.P., 2021, Ontogeny as a Diversification Analog, Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 11: 47-54. https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/article/view/70.
 10. Zie de internetencyclopedie Wikipedia voor meer informatie over dit begrip: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontwikkelingsfysiologie.
 11. Brophy, T.R., Mullis, M., 2021, A Baraminological Analysis of the Landfowl (Aves: Galliformes), Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 11: 47-54. https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/article/view/26.
 12. Zie: Brophy, T.R., 2021, Results of BDISTMDS and BARCLAY are Generally Similar and Confirm Baraminological Conclusions for the Landfowl (Aves: Galliformes), Journal of Creation Theology and Science Series B: Life Sciences 11: 1. https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/issue/view/28. Het gaat hier om een door dr. Joe Francis geredigeerde abstract van de presentatie.