Home » Geologie » Nieuw onderzoek door creationisten gepresenteerd op een conferentie van Geological Society of America (GSA)

Nieuw onderzoek door creationisten gepresenteerd op een conferentie van Geological Society of America (GSA)

Deze week presenteerden enkele wetenschappers die uitgaan van een recente schepping hun onderzoek op een conferentie van de Geological Society of America (GSA). Gepresenteerd werd een vergelijkend onderzoek naar de hellingshoeken van moderne zandduinen en cross-bedding dat zichtbaar is in zandsteen (dr. John Whitmore), vermeende regendruppelafdrukken in de Coconino Sandstone (dr. Sarah Maithel et al.) en experimenteel onderzoek naar afdrukken van geleedpotigen in zand (Cedric Clendenon en dr. Leonard Brand).

Hellingshoeken

Het onderzoek naar hellingshoeken in zandsteen kunnen we zien als een onderdeel van ‘ongoing research’ door dr. John Whitmore c.s. naar onder andere de Coconino Sandstone en vergelijkbare zandstenen.1 In de literatuur wordt de hellingshoek van de kruisbedding als ‘steil’ aangegeven. Helaas ontbreekt voor deze claim meestal de onderbouwing met data. Whitmore wil daar verandering in brengen. Met deze voorlopige studie publiceert hij data van zandsteen en vergelijkt dit met moderne eolische kruisbeddingen. Zijn doel was om te kijken welke verschillen er waren tussen deze twee verschijnselen. De uitkomst van het onderzoek was dat de hellingshoek van de kruisbeddingen van oude zandstenen clustert tussen 15,5 en 24,0 graden en vrijwel nooit boven de 30 graden uitkomt, terwijl bij moderne eolische afzettingen de hellingshoek meer verspreid is waarbij het geclusterd is tussen de 9,0 en 27,0 graden, maar ook veel waarden boven de 30 graden bevat. Opvallend was dat er geen verschil zichtbaar was tussen monsters van de Coconino Sandstone, Tapeats Sandstone én het zandsteen van Wescogame. Dit terwijl ze op een andere manier geïnterpreteerd worden in de literatuur, resp. eolisch, marien én fluviatiel. Het onderzoek is voor creationisten van belang, omdat hier zichtbaar zou kunnen worden onder welke omstandigheden deze zandstenen zijn afgezet.2

Ichnieten van geleedpotigen

Veel ichnieten (fossielen sporen) zijn gemaakt door geleedpotigen. Hoewel we veel van die sporen kennen is er nog steeds behoefte aan een diepgaande studie naar ichnieten van geleedpotigen. Dit om de meest waarschijnlijke (paleo)sedimentaire omgeving te kunnen vaststellen. Promovendus Cedric Clendenon en zijn promotor dr. Leonard Brand presenteren een poster met nieuw onderzoek naar deze ichnieten. Clendenon doet momenteel promotieonderzoek3 naar de voorgenoemde ichnieten van geleedpotigen om zo het paleoafzettingsmilieu van zandstenen te bepalen.4 De GSA-presentatie vormt daarmee een onderdeel van zijn promotieonderzoek. De geleerden deden experimenten met schorpioenen (Hadrurus arizonensis), vogelspinnen (Grammostola rosea) en rivierkreeften (Procambarus clarkii). Tijdens het testen hebben ze gebruik gemaakt van verschillende zandvochtigheidsniveaus en verschillende hellingshoeken. De schorpioenen en rivierkreeften maakten de sporen volledig onder water, terwijl de vogelspinnen begrijpelijkerwijs alleen konden waden. Een definitieve vergelijking kon nog niet worden gemaakt, maar als onderdeel van ‘ongoing research’ is dit prachtig. Een bezwaar tegen de onderwaterafzetting van de Coconino Sandstone is bijvoorbeeld het bestaan van ichnieten van geleedpotigen. Mogelijk kan dit onderzoek van Clendenon en Brand enkele vragen oplossen en bezwaren van sceptici tackelen.5

Vermeende regendruppelafdrukken in de Coconino Sandstone

Een ander onderzoek, waar ook de bovengenoemde geleerden dr. John Whitmore en dr. Leonard Brand aan meewerkten, is van dr. Sarah Maithel. De sedimentoloog deed onderzoek naar vermeende regendruppelafdrukken in de Coconino Sandstone. Ondiepe concave afdrukken zijn overvloedig aanwezig in de Permische Coconino Sandstone. Deze werden vaak geïnterpreteerd als regendruppelafdrukken. Uit het onderzoek blijkt dat er variatie is tussen deze afdrukken. Volgens de onderzoekers geeft de waargenomen variatie aan ‘dat mogelijk andere parameters de vorming en preservatie van deze afdrukken hebben bepaald’. Meer onderzoek is nodig, maar ook hier lijkt een belangrijk bezwaar van sceptici te worden getackeld. We zijn benieuwd naar meer onderzoek op dit vlak en moedigen Whitmore, Brand en Maithel aan om dit nauwkeurig en op korte termijn uit te voeren.6

Bemoedigend

Het is bemoedigend om te zien dat gelovigen die uitgaan van een recente schepping gedegen onderzoek doen en dit presenteren op wetenschappelijke congressen en dit ook publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Ik hoop dat dit ook Nederlandstalige gelovige academici die uitgaan van een recente schepping zal aanmoedigen om vergelijkbaar Europees onderzoek uit te voeren naar diverse geologische verschijnselen en dit op bekende Europese geologische congressen te presenteren.

Dr. Joel Duff heeft dit artikel besproken in zijn serie ‘This Week in Creationism’. Mijn reactie daarop is hier te vinden.

Voetnoten

  1. In 2018 presenteerde hij de voorlopige resultaten van deze jarenlange studie op de International Conference on Creationism en ik had het voorrecht deze te mogen beluisteren. De paper die toen gepresenteerd werd is hier te vinden: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1033&context=icc_proceedings.
  2. De presentatie is opgenomen en terug te kijken via de website van GSA: https://gsa.confex.com/gsa/2021AM/meetingapp.cgi/Paper/369476. Op dezelfde pagina is ook de abstract te vinden.
  3. Lees hier meer over zijn promotieonderzoek: https://medicine.llu.edu/research/department-earth-and-biological-sciences/biology/research.
  4. Clendenon houdt ook een eigen blog bij waaruit blijkt dat hij God als Schepper ziet en zichzelf wil verwonderen over Zijn schepping: https://lessonsfromnature.home.blog/.
  5. De abstract van het onderzoek is hier te vinden: https://gsa.confex.com/gsa/2021AM/meetingapp.cgi/Paper/365767.
  6. De abstract van dit onderzoek is hier te vinden: https://gsa.confex.com/gsa/2021AM/meetingapp.cgi/Paper/369910.