Home » Geologie » Met de focus op biologie zet ICR het ijstijdenonderzoek van dr. Jake Hebert in de ijskast – Een gemiste kans!

Met de focus op biologie zet ICR het ijstijdenonderzoek van dr. Jake Hebert in de ijskast – Een gemiste kans!

Het departement onderzoek van het Amerikaanse Institute for Creation Research (ICR) focust zich momenteel op het vakgebied biologie. Daardoor sneeuwt het ijstijdenonderzoek van de natuurkundige dr. Jake Hebert en zijn voorganger dr. Larry Vardiman onder. Dat is jammer, want onderzoek binnen de vakgebieden geologie en klimaatwetenschappen is voor het scheppingsparadigma net zo belangrijk als onderzoek binnen het vakgebied biologie.

In de Acts & Facts, het blad van ICR, maakt dr. Jake Hebert er melding van dat zijn ijstijdenonderzoek voor ICR ten einde loopt.1 Niet omdat het dan afgerond is, maar omdat ICR de focus verlegt naar de biologie. Dr. Jake Hebert promoveerde in 2011 aan de University of Texas op een proefschrift met als title: ‘Atmospheric electricity data from Mauna Loa Observatory: Additional support for a global electric circuit-weather connection?’ Hebert is ook sinds 2011 in dienst van ICR. Hij heeft veel in-depth artikelen over de ijstijden gepubliceerd in de creationistische literatuur. Met zijn werk (dat bestond uit eigen simulaties, maar ook kritiek op de naturalistische versie van de ijstijden) heeft hij veel kunnen betekenen in het ijstijdenonderzoek. In de tabel hieronder worden zijn in-depth ijstijdenpublicaties weergegeven. Hebert bekritiseerde in een serie artikelen de bekende Milanković-parameters, waarmee door naturalisten de opeenvolgende glacialen en interglacialen verklaard worden.2

Eén ijstijd

Wetenschappers die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof beweren dat er maar één ijstijd is geweest die werd veroorzaakt door de zondvloed (als één van de na-effecten van de zondvloed). Het oceaanwater werd tijdens de zondvloed vanwege de snelle zeebodemspreiding opgewarmd. Dit veroorzaakte (ook na de zondvloed) veel meer verdamping, wat ten gevolge had dat er zware sneeuwval plaatsvond in de bergen en op de hogere breedtegraden. Daarnaast zorgde explosief, zwavelrijk, vulkanisme voor blokkade van zonlicht mede vanwege rondzwevende aerosolen. Hierdoor werden de zomers kouder en deze koude zomers voorkwamen het smelten van sneeuw en ijs, waardoor snelle groei van de ijskappen mogelijk was. Onder creationisten wordt gediscussieerd of deze ijstijd direct na de zondvloed plaatsvond of ongeveer honderd jaar daarna. Dr. Steve Gollmer deed ook simulaties en kwam tot de conclusie dat er eerst een warme periode vóór de ijstijd moet zijn geweest.3 Hoe het ook zij, creationisten zijn het er onderling over eens dat er één ijstijd is geweest (mogelijk verdeeld in cycli kende).4

Opvolging

Dr. Jake Hebert volgde bij ICR atmosferisch wetenschapper dr. Larry Vardiman op. Vardiman deed al vanaf de jaren ’70 onderzoek naar ijstijden. Vardiman was begonnen met het simuleren van een ijstijd en Hebert heeft zijn werk voortgezet. Met het computermodel is het mogelijk om snelle ijskapopbouw te simuleren. Dat heeft Hebert ook gedaan en daarover gepubliceerd. De onderzoeksresultaten van Vardiman en Hebert worden ook gebruikt in de nieuwe tentoonstellingsruimte over de ijstijd in het nu drie jaar oude ICR Discovery Center. ICR Discovery Center is het nieuwe creationistische museum van ICR.5 Uiteindelijk heeft dr. Hebert ook een boek gepubliceerd over de ijstijd onder de titel: The Ice Age and Climate Change: A Creationist Perspective.6 Voor het Nederlandse publiek heeft wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) deze samengevat in een artikel voor het Reformatorisch Dagblad.7 Een gemiste kans van ICR om dit werk nu niet door te laten gaan. Gelukkig hebben de semi-technische publicaties van dr. Jake Hebert nog die we uitgebreid kunnen bestuderen. Hieronder in een tabel in chronologische volgorde. Het gaat hier overigens alleen om de ‘technische’ publicaties van dr. Jake Hebert in de journals ‘Anwers Research Journal’, ‘Journal of Creation’ en ‘Creation Research Society’. Er is door creationisten (en dr. Jake Hebert) in de periode 2011-2022 veel meer gepubliceerd over ijstijden, ook in tijdschriften voor leken zoals Answers Magazine, Creation Magazine en Acts & Facts, maar dat laat ik hier rusten.

Tabel

Titel Journal Jaar van publicatie Verwijzing
Apparent difficulties with a CMAS cosmic ray–weather/climate link Journal of Creation 2013 Artikel
Two possible mechanisms linking cosmic rays to weather and climate Journal of Creation 2013 Artikel
Are cosmic rays affecting high-latitude winter cyclones? Journal of Creation 2014 Artikel
Circular Reasoning in the Dating of Deep Seafloor Sediments and Ice Cores: The Orbital Tuning Method Answers Research Journal 2014 Artikel
Milankovitch Manipulation? Why Secular Scientists No Longer Accept as Valid Many of the Data Used in the Iconic “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Creation Research Society Quarterly 2015 Geen artikel
The Dating “Pedigree” of Seafloor Sediment Core MD97-2120: A Case Study Creation Research Society Quarterly 2015 Artikel
Global warming and ‘climate change’—recent developments and guidelines for discernment Journal of Creation 2016 Artikel
Revisiting an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing: Should the “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Be Retracted? Part 1 Answers Research Journal 2016 Artikel
Revisiting an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing: Should the “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Be Retracted? Part 2 Answers Research Journal 2016 Artikel
Revisiting an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing: Should the “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Be Retracted? Part 3 Answers Research Journal 2016 Artikel
The “Pacemaker of the Ice Ages” Paper: Toppling an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing Creation Research Society Quarterly 2016 Geen artikel
Youthfulness of Antarctic ice sheets Journal of Creation 2016 Artikel
A broken climate pacemaker? — part 1 Journal of Creation 2017 Artikel
A broken climate pacemaker? — part 2 Journal of Creation 2017 Artikel
The “Pacemaker of the Ice Ages”: Closing Loopholes in Its Refutation Creation Research Society Quarterly 2017 Geen artikel
The “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Revisited: Closing a Loophole in the Refutation of a Key Argument for Milankovitch Climate Forcing Creation Research Society Quarterly 2017 Artikel
Tephra and inflated ice core ages Journal of Creation 2018 Artikel
Have uniformitarians rescued the ‘Pacemaker of the Ice Ages’ paper? Journal of Creation 2019 Artikel
“Missing” Ice Age Forests: Evidence for the Flood? Creation Research Society Quarterly 2019 Artikel
Improving Young-Earth Ice Sheet Computer Models Creation Research Society Quarterly 2021 Geen artikel
The current state of creationist ice core research Journal of Creation 2021 Artikel
Towards a More Realistic Young-Earth Ice Sheet Model: A Shallow, Isothermal Ice Dome with a Frozen Base Creation Research Society Quarterly 2021 Artikel
Using Vardiman’s Young-Earth Ice Sheet Model and a Simple Computer Code to Estimate Annual Layer Thicknesses Creation Research Society Quarterly 2021 Artikel

Voetnoten

  1. Hebert, L., 2022, ICR Ice Sheet Research: Status Update, Acts & Facts 51 (5): 7.
  2. Bijzonder is dat het eerste nummer van Acts & Facts van dit jaar nog een Impact-artikel heeft met als titel: ‘ICR Ice Core Research Continues’. Bron: Hebert, J., 2022, ICR Ice Core Research Continues, Acts & Facts 51 (1): 10-13.
  3. Dankzij een sponsor kon ik de ICC van 2018 bezoeken, waar dr. Gollmer een paper presenteerde. Zie voor de paper: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1068&context=icc_proceedings.
  4. Tot een van de eerste uitwerkers van deze gedachte van één ijstijd na de zondvloed kan ook atmosferisch wetenschapper Michael Oard (MSc.) gerekend worden. De gedachte van één ijstijd na de zondvloed is al véél ouder. We zien dit al terug bij de chemicus dr. Andrew Ure (1778-1857). Oard schreef een monograaf met als titel: An Ice Age Caused by the Genesis Flood.
  5. Meer informatie over dit museum is hier te vinden: https://discoverycenter.icr.org/.
  6. Verkrijgbaar via Amazon: https://www.amazon.com/Ice-Age-Climate-Change-Creationist/dp/1946246344.
  7. https://www.rd.nl/artikel/943326-natuurkundige-jake-hebert-is-sceptisch-over-de-komende-klimaatramp.