Home » Onderzoek

Categoriearchief: Onderzoek

Prof. dr. Wim van Vlastuin (VU) zoekt promovendus voor promotie op prediking ds. A. Vergunst

Drs. Arie Vergunst (1926-1981) was predikant en tot zijn overlijden een van de leidinggevende figuren van de Gereformeerde Gemeente. Vergunst had contacten in de breedte van de Gereformeerde Gezindte en velen zien hem daarom ook als samenbindend figuur. Afgelopen maand verscheen er van prof. dr. Wim van Vlastuin in De Saambinder, het landelijke kerkblad van de Gereformeerde Gemeente, een verzoek tot promotiestudie naar de prediking van deze markante predikant.

Prof. dr. Wim van Vlastuin is hoogleraar Theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme aan de Vrije Universiteit en rector van het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS).1 Hij pleit in De Saambinder voor een promotieonderzoek naar de prediking van drs. Arie Vergunst. Dr. Van Vlastuin kreeg dit idee na het lezen van de biografie ‘Dienen, leiden, samenbinden. Leven en werk van ds. A. Vergunst‘. Deze biografie verscheen in 2019 en is geschreven door Wim Kranendonk. Van Vlastuin: “Al lezend dacht ik dat het goed zou zijn om ook theologisch onderzoek te doen naar de prediking van ds. Vergunst. Ik heb enkele preken geluisterd. Daarbij trof hoe scherp de wet en hoe ruim het Evangelie in deze preken functioneerden, terwijl ook de toepassing hiervan door de Heilige Geest oplichtte. Ik hoorde ook een profetisch element doorklinken.” Een diepgravend academisch onderzoek naar de prediking ziet de hoogleraar als heilzaam ‘Voor de prediking, de theologie en het geestelijk leven in het geheel van de gereformeerde gezindte‘.

Bij dr. Van Vlastuin rees het plan om een promovendus te vragen om hier onderzoek naar te doen. Uiteraard moet de aankomende promovendus als kwalificatie-eis wel een doctoraal of masterexamen hebben gedaan binnen de theologie. Van Vlastuin: “Hij/zij moet ook kritische academische distantie kunnen bewaren tot het onderzoek, juist als er innerlijke verbondenheid met ds. Vergunst is.” De promovendus zou een gepensioneerd persoon kunnen zijn, een dienstdoend predikant of een betrokken gemeentelid. Als er fondsen voor zijn zou het zelfs kunnen gaan om een promotieplaats aan de universiteit. Het gaat op dit moment slechts om een globaal idee dat uiteraard nog verder uitgewerkt moet worden. “Ik stel mij voor dat dit in overleg met een gegadigde nader ontwikkeld kan worden. Intussen verneem ik graag iets van zo’n gegadigde.

Een dergelijk promotieonderzoek is aan te moedigen. Er zijn steeds meer predikanten in de Gereformeerde Gemeente die promotieonderzoek doen. Het promotieonderzoek van bijvoorbeeld wijlen predikant dr. Marinus Golverdingen (1941-2019) laat zien dat onderzoek naar de eigenheid van de Gereformeerde Gemeente veel waardevolle inzichten oplevert en ook bron is voor broederlijke discussie. Een onderzoek naar de prediking van drs. Vergunst kan dat ook opleveren. Van Vlastuin verzoekt een potentiële gegadigde om contact op te nemen. Dat kan via w.van.vlastuin@vu.nl. Van harte aanbevolen!2

Voetnoten

Met de focus op biologie zet ICR het ijstijdenonderzoek van dr. Jake Hebert in de ijskast – Een gemiste kans!

Het departement onderzoek van het Amerikaanse Institute for Creation Research (ICR) focust zich momenteel op het vakgebied biologie. Daardoor sneeuwt het ijstijdenonderzoek van de natuurkundige dr. Jake Hebert en zijn voorganger dr. Larry Vardiman onder. Dat is jammer, want onderzoek binnen de vakgebieden geologie en klimaatwetenschappen is voor het scheppingsparadigma net zo belangrijk als onderzoek binnen het vakgebied biologie.

In de Acts & Facts, het blad van ICR, maakt dr. Jake Hebert er melding van dat zijn ijstijdenonderzoek voor ICR ten einde loopt.1 Niet omdat het dan afgerond is, maar omdat ICR de focus verlegt naar de biologie. Dr. Jake Hebert promoveerde in 2011 aan de University of Texas op een proefschrift met als title: ‘Atmospheric electricity data from Mauna Loa Observatory: Additional support for a global electric circuit-weather connection?’ Hebert is ook sinds 2011 in dienst van ICR. Hij heeft veel in-depth artikelen over de ijstijden gepubliceerd in de creationistische literatuur. Met zijn werk (dat bestond uit eigen simulaties, maar ook kritiek op de naturalistische versie van de ijstijden) heeft hij veel kunnen betekenen in het ijstijdenonderzoek. In de tabel hieronder worden zijn in-depth ijstijdenpublicaties weergegeven. Hebert bekritiseerde in een serie artikelen de bekende Milanković-parameters, waarmee door naturalisten de opeenvolgende glacialen en interglacialen verklaard worden.2

Eén ijstijd

Wetenschappers die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof beweren dat er maar één ijstijd is geweest die werd veroorzaakt door de zondvloed (als één van de na-effecten van de zondvloed). Het oceaanwater werd tijdens de zondvloed vanwege de snelle zeebodemspreiding opgewarmd. Dit veroorzaakte (ook na de zondvloed) veel meer verdamping, wat ten gevolge had dat er zware sneeuwval plaatsvond in de bergen en op de hogere breedtegraden. Daarnaast zorgde explosief, zwavelrijk, vulkanisme voor blokkade van zonlicht mede vanwege rondzwevende aerosolen. Hierdoor werden de zomers kouder en deze koude zomers voorkwamen het smelten van sneeuw en ijs, waardoor snelle groei van de ijskappen mogelijk was. Onder creationisten wordt gediscussieerd of deze ijstijd direct na de zondvloed plaatsvond of ongeveer honderd jaar daarna. Dr. Steve Gollmer deed ook simulaties en kwam tot de conclusie dat er eerst een warme periode vóór de ijstijd moet zijn geweest.3 Hoe het ook zij, creationisten zijn het er onderling over eens dat er één ijstijd is geweest (mogelijk verdeeld in cycli kende).4

Opvolging

Dr. Jake Hebert volgde bij ICR atmosferisch wetenschapper dr. Larry Vardiman op. Vardiman deed al vanaf de jaren ’70 onderzoek naar ijstijden. Vardiman was begonnen met het simuleren van een ijstijd en Hebert heeft zijn werk voortgezet. Met het computermodel is het mogelijk om snelle ijskapopbouw te simuleren. Dat heeft Hebert ook gedaan en daarover gepubliceerd. De onderzoeksresultaten van Vardiman en Hebert worden ook gebruikt in de nieuwe tentoonstellingsruimte over de ijstijd in het nu drie jaar oude ICR Discovery Center. ICR Discovery Center is het nieuwe creationistische museum van ICR.5 Uiteindelijk heeft dr. Hebert ook een boek gepubliceerd over de ijstijd onder de titel: The Ice Age and Climate Change: A Creationist Perspective.6 Voor het Nederlandse publiek heeft wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) deze samengevat in een artikel voor het Reformatorisch Dagblad.7 Een gemiste kans van ICR om dit werk nu niet door te laten gaan. Gelukkig hebben de semi-technische publicaties van dr. Jake Hebert nog die we uitgebreid kunnen bestuderen. Hieronder in een tabel in chronologische volgorde. Het gaat hier overigens alleen om de ‘technische’ publicaties van dr. Jake Hebert in de journals ‘Anwers Research Journal’, ‘Journal of Creation’ en ‘Creation Research Society’. Er is door creationisten (en dr. Jake Hebert) in de periode 2011-2022 veel meer gepubliceerd over ijstijden, ook in tijdschriften voor leken zoals Answers Magazine, Creation Magazine en Acts & Facts, maar dat laat ik hier rusten.

Tabel

Titel Journal Jaar van publicatie Verwijzing
Apparent difficulties with a CMAS cosmic ray–weather/climate link Journal of Creation 2013 Artikel
Two possible mechanisms linking cosmic rays to weather and climate Journal of Creation 2013 Artikel
Are cosmic rays affecting high-latitude winter cyclones? Journal of Creation 2014 Artikel
Circular Reasoning in the Dating of Deep Seafloor Sediments and Ice Cores: The Orbital Tuning Method Answers Research Journal 2014 Artikel
Milankovitch Manipulation? Why Secular Scientists No Longer Accept as Valid Many of the Data Used in the Iconic “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Creation Research Society Quarterly 2015 Geen artikel
The Dating “Pedigree” of Seafloor Sediment Core MD97-2120: A Case Study Creation Research Society Quarterly 2015 Artikel
Global warming and ‘climate change’—recent developments and guidelines for discernment Journal of Creation 2016 Artikel
Revisiting an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing: Should the “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Be Retracted? Part 1 Answers Research Journal 2016 Artikel
Revisiting an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing: Should the “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Be Retracted? Part 2 Answers Research Journal 2016 Artikel
Revisiting an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing: Should the “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Be Retracted? Part 3 Answers Research Journal 2016 Artikel
The “Pacemaker of the Ice Ages” Paper: Toppling an Iconic Argument for Milankovitch Climate Forcing Creation Research Society Quarterly 2016 Geen artikel
Youthfulness of Antarctic ice sheets Journal of Creation 2016 Artikel
A broken climate pacemaker? — part 1 Journal of Creation 2017 Artikel
A broken climate pacemaker? — part 2 Journal of Creation 2017 Artikel
The “Pacemaker of the Ice Ages”: Closing Loopholes in Its Refutation Creation Research Society Quarterly 2017 Geen artikel
The “Pacemaker of the Ice Ages” Paper Revisited: Closing a Loophole in the Refutation of a Key Argument for Milankovitch Climate Forcing Creation Research Society Quarterly 2017 Artikel
Tephra and inflated ice core ages Journal of Creation 2018 Artikel
Have uniformitarians rescued the ‘Pacemaker of the Ice Ages’ paper? Journal of Creation 2019 Artikel
“Missing” Ice Age Forests: Evidence for the Flood? Creation Research Society Quarterly 2019 Artikel
Improving Young-Earth Ice Sheet Computer Models Creation Research Society Quarterly 2021 Geen artikel
The current state of creationist ice core research Journal of Creation 2021 Artikel
Towards a More Realistic Young-Earth Ice Sheet Model: A Shallow, Isothermal Ice Dome with a Frozen Base Creation Research Society Quarterly 2021 Artikel
Using Vardiman’s Young-Earth Ice Sheet Model and a Simple Computer Code to Estimate Annual Layer Thicknesses Creation Research Society Quarterly 2021 Artikel

Voetnoten

‘Yes! Papa gaat trouwen’ en de noodzaak van kleding

“Fenna hapte naar lucht toen iets of iemand met kracht tegen haar rug kwam. De sultana waar ze met tegenzin een volgende hap van wilde nemen, vloog uit haar handen en belandde in stukjes op de vloer. ‘Hallo, heb jij geen ogen gekregen of zo?’ foeterde Rosalie. Fenna hief haar hand op, ten teken dat Rosalie haar mond moest houden, maar haar beste vriendin ging gewoon door ‘Nu heeft Fenna voor de rest van haar leven rugproblemen én ze kan niet eens haar koekje opeten. Allemaal jouw schuld.’”

Mirjam Schippers heeft weer een leuk boek met een interessant thema geschreven. De titel is ‘Yes! Papa gaat trouwen’. Het boek is een vervolg op ‘Help! Mam is verliefd’. Het laatstgenoemde boek heb ik hier kort besproken.1 Twee gezinnen vormen de hoofdpersonages in het boek. De moeder van het ene gezin is weduwe en de vader van het ander gezin is weduwnaar. Ze komen elkaar tegen op Bijbelstudie en besluiten ze samen verder te gaan. Voor de kinderen is dat wel even wennen, maar het gaat verrassend goed. Naomi en Julian (zo heten de ouders) besluiten om te trouwen en de kinderen hebben erg veel zin in de bruiloft. Het boek gaat over verhuizen en de (voorbereidingen op) de bruiloft. Schippers kan goed schrijven en er gebeuren allerlei zaken die ik in deze bespreking niet zal verklappen. Het boek is vorig jaar (2021) verschenen bij De Banier en beslist de moeite van het lezen waard.

Kleren en de zondeval

Op een dag krijgt Fenna (een van de meisjes) met haar klas een kledingworkshop. De workshopleidster is een christin en verwijst aan het begin van haar workshop naar de vroegste geschiedenis. Mirjam Schippers schrijft op bladzijde 197:

“In de Bijbel kun je ook over kleding lezen. De allereerste keer dat het genoemd wordt, is na de zondeval. Adam en Eva bedekten zich met bladeren, maar God maakte toen kleding voor hen, van dierenvellen. Ik vind het altijd heel bijzonder om te lezen dat de mensen, nadat ze gezondigd hadden, toch genade van God kregen. En kleding hoort daar helemaal bij. Tegelijk is kleding ook iets om ons lichaam te bedekken, het verwijst dus naar de zondeval. Die twee dingen moet je, wat mij betreft, altijd in de gaten houden als je kleding gaat kopen. Maar goed… misschien denk je nu wel: kleding is dus eigenlijk een gevolg van de zonde, misschien is het wel fout om me daarmee bezig te houden. Wat denken jullie?”

Daarna denken de leerlingen in de klas verder na over het gebruik van kleding in de Bijbel en hoe dit praktisch toepasbaar is. Heel goed dat de auteur Bijbelse voorbeelden geeft en dit in haar boek verwerkt heeft.

Dit artikel is in 2021 geschreven en vandaag op deze website geplaatst.

Andere boeken van Mirjam Schippers worden ook op deze website besproken. Het gaat om ‘Vrije val‘, ‘Chaos‘ en ‘Help! Mam is verliefd‘.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst – Leren over onze vroegste geschiedenis in 2022’. Dit opvoedings- en onderwijsproject is onderdeel van het jaarplan ‘Fundamentum 2022’. Het boek is hier opgenomen in de lijst van gelezen kinder- en jeugdboeken.

Voetnoten

The Genesis Fund, een nieuw fonds voor creationistische wetenschap

De documentaire Is Genesis geschiedenis? is een internationale bestseller geworden. De film wordt, dankzij het vertaalwerk van Weet Magazine1, ook in Nederland verkocht.2 De computerwetenschapper dr. Del Tackett, initiatiefnemer van The Truth Project en een van de initiatiefnemers van de film komt samen met zijn collega’s met een nieuw initiatief: The Genesis Fund.3 Een nieuw fonds voor creationistische wetenschapsbeoefening.

Financiering onderzoek

Toen de film Is Genesis geschiedenis? werd gemaakt, is er ook gesproken over de behoefte aan meer financiering van creationistische onderzoeksprojecten. Daarnaast zag het team dat jonge studenten vanwege geldgebrek vastlopen en zo niet wat kunnen betekenen voor de creationistische wetenschap. Als laatste is er een enorme behoefte aan meer educatief materiaal voor jonger publiek. Reden te meer om een nieuw fonds op te richten: The Genesis Fund. Binnen het fonds wordt samengewerkt met de christelijke non-profit organisatie The Nehemiah Foundation.

Projecten

Welke projecten staan in de steigers? Hieronder een korte opsomming:

  • Er is 15.000 dollar nodig om het nieuwe rijk geïllustreerde boek over fossielen en de aardgeschiedenis van de geoloog Paul Garner (M.Sc.) te financieren.4 Zie hier voor de frontcover van het boek en een hier voor voorbeeld van een hoofdstuk. Anno 2022 is het bedrag opgehaald en het boek verschenen.
  • Er is 50.000 dollar nodig om door te gaan met het publiceren van artikelen op New Creation Blog.5 Dit blog is een online hulpmiddel, ontwikkeld door studenten en wetenschappers, om meer zicht te krijgen op de mogelijkheden en uitdagingen in het scheppingsparadigma. Zo is er een artikel te lezen over gevederde dinosauriërs of over de bombardeerkever.
  • Er is 500.000 dollar nodig voor de vervolgdocumentaire van Is Genesis geschiedenis? De titel van de documentaire is al bekend: Is Genesis History? Mountains after the Flood. Als alles meezit willen ze deze film halverwege van dit jaar uitbrengen.6
  • Er is 150.000 dollar nodig om het onderzoek van de geoloog dr. Steve Austin te financieren. Hij wil een goot van een halve mijl bouwen om daarin de sedimentaire omstandigheden tijdens de zondvloed na te bootsen. Zie hier voor zijn voorstel.
  • Er is 1.000.000 dollar nodig voor algemeen-creationistisch wetenschappelijk onderzoek. Er zijn tientallen onderwerpen geselecteerd waarbij jonge wetenschappers samenwerken met ervaren wetenschappers. Ze willen deze onderzoeksprojecten filmen om zo een nieuwe documentairereeks te maken. Het fonds wil daarmee laten zien hoe creationistische wetenschapsbeoefening eigenlijk werkt.

Dit onderzoek is hard nodig. Ik hoop dat het fonds niet alleen Amerikaans/Engelse wetenschappers stimuleert om onderzoek te doen, maar dat ze verder kijken en dat ook Nederlandse studenten en wetenschappers en beroep kunnen doen op het fonds. Laten we meer onderzoek doen om zo het creationistische wereldbeeld nog beter en met nog meer argumenten uit te bouwen.

N.a.v. een artikel dat verscheen op de website van ‘Is Genesis History?’. Zie op deze pagina ook de video met de oprichters van het fonds: https://isgenesishistory.com/support-creation-science-with-the-genesis-fund/.

Voetnoten

Zesdaagse schepping in een identiteitsverklaring sektarisme? – Voorwoord nieuwsbrief d.d. 23-10-2021

Afgelopen maand lag het bijzonder onderwijs onder vuur. Identiteitsverklaringen moesten worden afgeschaft én schoolboeken mochten niet meer gekuist worden op zaken die strijdig zijn met de identiteit. Een theoloog merkte naar aanleiding van een stelling in de identiteitsverklaring van een Reformatorische VO-school (Pieter Zandt Scholengemeenschap) op dat het zogenoemde ‘creationisme’ niet in de biologieles onderwezen zou mogen worden. De zesdaagse schepping zou al zeker niet als leerstuk in een identiteitsverklaring mogen staan, wat wel het geval was bij de genoemde school. Dit zou sektarisme zijn én daarnaast moet in de biologieles slechts de evolutieleer onderwezen worden, want dat is de wetenschappelijke consensus.

Alleen bij de godsdienstles?

Is het zogenoemde ‘creationisme’ slechts voor de godsdienstles? Moet in de biologieles slechts de evolutieleer als in de zin van Universele Gemeenschappelijke Afstamming (en niet in de zin van verandering) onderwezen worden? Wordt zo niet het naturalisme als Paard van Troje binnengehaald en een scheiding van geesten voorgesteld? De lezer van dit voorwoord kan wel raden dat wij het daar niet mee eens zijn. Gods Woord (de Bijbel) en Gods Vinger (de geschapen werkelijkheid) kunnen niet met elkaar in tegenspraak zijn. Universele Gemeenschappelijke Afstamming is dé naturalistische interpretatie van de werkelijkheid én evident in strijd met enkele basispunten uit de Bijbel. Uiteraard moet Universele Gemeenschappelijke Afstamming onderwezen worden, het hoort immers bij de examendoelen én vroeg of laat krijgen onze kinderen daar toch mee te maken. Het onderwijs moet dan gegeven worden als begeleide confrontatie met daartegenover tijdens de biologieles het wetenschappelijke concept van polyfylie. Namelijk dat er basissoorten zijn die geen gemeenschappelijke voorouder hebben. Uit deze geschapen basissoorten (ook wel baramins of baranomen genoemd) heeft het leven zich ontwikkeld. Alle hondachtigen behoren tot het basissoort hondachtige etc. Monofylie en polyfylie moeten tegenover elkaar gezet worden. Dus nee niet slechts bij de Godsdienstles als een (achterhaalde) keuze van christenen, maar als overstijgend leerstuk voor alle vakken. Overigens: alsof het alleen onderwijzen van de evolutieleer als ultieme waarheid (want consensus) niet neigt naar sektarisme. Zeker omdat de evolutieleer in strijd is met het Bijbelse wereldbeeld.

Gelukkig

Gelukkig zijn er in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) nog heel veel docenten, onderwijsondersteuners, opvoeders en ouders die daar hetzelfde over denken. Die hun kinderen naar scholen sturen waarbij onderwijs wordt gegeven over de zesdaagse schepping én de kinderen verwondering bijbrengen over de door God zo mooi geschapen werkelijkheid. Maar ook dat deze werkelijkheid na de zondeval verdorven is en hoe het alleen goed kan komen door het bloed van Jezus Christus. Want alleen het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. We komen dit basisidee gelukkig tegen in kinder- en jeugdboeken. We komen dit basisidee tegen tijdens de biologie- of aardrijkskundeles. We komen dit basisidee tegen bij alle vakken: verwondering hoe ingenieus deze werkelijkheid in elkaar zit. Met Fundamentum inventariseren we in het project ‘Onderwijzen en opvoeden voor de toekomst’ welk materiaal er beschikbaar is en welke leemtes er nog zijn. Tijdens het inventariseren proberen we schrijvers en uitgevers aan te moedigen nieuw materiaal (als boeken, dvd’s etc.) uit te geven. Daarnaast becommentariëren we naturalistisch materiaal, zoals de video’s van Paxi, om te kijken hoe dit onderwijsmateriaal met enige aanpassing of begeleide confrontatie alsnog ingezet kan worden. Begin volgend jaar zal het project officieel van start gaan en dan bestaat er ook de mogelijkheid om het financieel te ondersteunen. Aan het aanschaffen en becommentariëren zijn immers kosten verbonden. Het zal vanaf dan ook deel uitmaken van het ‘Vijfjarenplan 2022-2027 van Fundamentum’.

Fundamentum Studium Generale

Niet alleen het onderwijs aan middelbare scholieren is belangrijk voor Fundamentum. Ook de wat meer gevorderde in het scheppingsparadigma moeten bediend worden. Daarom organiseert Fundamentum ieder kwartaal, als de Heere gezondheid geeft en leven spaart, een Fundamentum Studium Generale. Hierbij wordt een ingewikkeld of vakspecifiek onderwerp eenvoudig uitgelegd. Hieronder enkele data en onderwerpen, locaties die moeten nog geregeld worden. Weet u een goedkope locatie om (in het midden van het land) een presentatieavond te verzorgen? Mail locatietips naar info@oorsprong.info. Op 10 december 2021 D.V. spreekt de moleculair bioloog dr. Peter Borger over ‘Baranomen en soortvorming’. Het gaat in zijn lezing over de hierboven genoemde polyfylie. Hier is meer informatie te vinden en de mogelijkheid om uzelf aan te melden. Op 18 maart 2022 D.V. komt bijbels archeoloog dr. Peter van der Veen naar Nederland om een lezing te geven over ‘Archeologie en de Koningentijd’. In juni D.V. spreekt de bacterioloog dr. Erik van Engelen over het bekende E. coli experiment van dr. Richard Lenski en wat dit zegt over evolutie, een datum hiervoor volgt nog. In november D.V. willen we een spreker (theoloog) uitnodigen die wat zegt over de historische zondeval (en de gevolgen daarvan). Naam en datum worden nog bekendgemaakt. Doet u mee?

Wetenschappelijk onderzoek

Een belangrijk onderdeel van het scheppingsparadigma is wetenschappelijk onderzoek. Door de werkelijkheid in detail te bestuderen komen we tot nog meer ode aan onze Schepper. Zo bestuderen we momenteel de geologie van Hongarije en kijken hoe de verzamelde data in verhouding is met de scheppingsleer. Bestuderen we welke impact de verschillende ijstijden ná de zondvloed op de Nederlandse bodem hebben gehad. We hopen dat op verschillende onderdelen creationistische academici aanhaken om ook mee te denken en mee te doen met dit wetenschappelijk onderzoek. Volgend jaar zullen enkele onderzoeken in projectvorm aan u worden gepresenteerd. Onderzoek is heel erg hard nodig, niet alleen om te komen tot meerdere lofprijzing van de Schepper, maar ook om nieuwe argumenten aan te dragen binnen het scheppingsparadigma of oude argumenten te controleren, te testen en indien nodig te restaureren. Het is een groot gemis dat er zo weinig creationistisch onderzoek plaats kan vinden in Nederland (en andere Nederlandstalige gebieden) en dat we moeten leunen op de schouders van onze Duitse, Engelse of Amerikaanse vrienden. Onlangs presenteerde enkele Amerikaanse geologen nog onderzoek op de Geological Society of America (zie daarvoor dit artikel). Heeft u ideeën voor eigen onderzoek, dat kan bestaan uit veldwerk, literatuuronderzoek of een combinatie van beiden? Mail deze tips en ideeën dan naar info@oorsprong.info.

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 november 2021 D.V. We hopen u dan meer te kunnen vertellen over Fundamentum Studium Generale én de cultuur- en geologiereis naar Hongarije. Abonneren op de nieuwsbrief van Fundamentum kan hier en is gratis.