Home » Evenement » Landelijke CGK-ambtsdragersconferentie op 17 juni 2023 D.V. gaat over transgenderisme – Dr. Klaassen spreekt in Noordeloos over dit belangrijke onderwerp

Landelijke CGK-ambtsdragersconferentie op 17 juni 2023 D.V. gaat over transgenderisme – Dr. Klaassen spreekt in Noordeloos over dit belangrijke onderwerp

De Boterslootse Molen te Noordeloos. Wellicht ten overvloede melden we dat de ambtsdragersconferentie overigens hier niet wordt gehouden. Bron: Wikipedia.

In de Gereformeerde Gezindte wordt veel nagedacht over het thema transgenderisme en genderdysforie. Een belangrijk thema om te overdenken, omdat kerken vanuit de huidige tijdgeest daar steeds meer mee te maken lijken te hebben.1 Voor ambtsdragers van de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wordt op zaterdagmorgen 17 juni 2023 D.V. een conferentie over dit thema gehouden. De conferentie is alleen bedoeld voor ambtsdragers binnen de CGK en is dus niet toegankelijk voor (niet-)ambtsdragers buiten de CGK.

De conferentie hoopt plaats te vinden in het kerkgebouw van de CGK te Noordeloos. De inloop is vanaf half 10 en de conferentie zal starten om 10.00 uur. Dr. Maarten Klaassen is als spreker uitgenodigd. Dr. Klaassen is lector van de Stichting Bijbels Beraad M/V. De titel van zijn referaat is ‘De wereld in transitie: LHBTI en identiteit in Bijbels licht’.2 Via de website van Bewaar het Pand zien we dat de opening gedaan zal worden door ds. M.A. Kempeneers. De bijeenkomst wordt rond 12.30 uur afgesloten. De CGK-ambtsdragers worden zelf verzocht een lunchpakket mee te brengen. De koffie zal gratis geserveerd worden. De ambtsdragers worden verzocht om hun aanwezigheid door te geven via het op de website vermeldde mailadres.3 Het is goed dat we over dit thema nadenken, niet vanuit hardigheid van het hart en met een hautaine houding, maar met pastorale bewogenheid.4

Voetnoten

  1. Daarom besteden we daar via deze website door middel van berichtgeving ook veel aandacht aan. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/de-gereformeerde-bond-en-hgjb-beleggen-opnieuw-een-studiedag-over-transgenderisme-op-24-mei-2023-d-v-te-noordhorn/, https://oorsprong.info/studiedag-van-gereformeerde-bond-en-hgjb-over-transgenderisme-voor-in-de-agenda-23-november-2022-d-v/ en https://oorsprong.info/vcog-organiseert-31-januari-2023-d-v-een-ouderavond-over-genderverwarring-hoofdspreker-is-dr-benno-a-zuiddam/.
  2. Mogelijk zal de lezing deze strekking hebben, maar dr. Klaassen kennende zullen daar ook nieuwe zaken aan het licht gebracht worden: https://oorsprong.info/nashville-studiedag-12-september-2019-2-dr-m-klaassen-cultuur-historische-lezing-seksuele-revolutie/.
  3. Het gaat om: https://www.bewaarhetpand.nl/index.php/ambtsdragersvergadering.
  4. Tot dat laatste roept ook systematisch theoloog dr. Jan Hoek op: https://oorsprong.info/toon-pastorale-bewogenheid-met-mensen-met-genderdysforie/.