Home » Biologie » Dr. Hans Degens en dr. Wim de Jong publiceren een open wetenschappelijk artikel over het verschil tussen micro- en macro-evolutie – Qeios biedt mogelijkheid tot review van deze paper

Dr. Hans Degens en dr. Wim de Jong publiceren een open wetenschappelijk artikel over het verschil tussen micro- en macro-evolutie – Qeios biedt mogelijkheid tot review van deze paper

Bioloog dr. Hans Degens en wiskundige dr. Wim de Jong hebben een wetenschappelijke publicatie over het verschil tussen micro- en macro-evolutie geplaatst op Qeios. Qeios vormt een ‘Open Society’ waarin mensen vrij kennis kunnen delen. Het wetenschappelijke artikel is opengesteld voor peer-review. Van deze mogelijkheid hebben al diverse wetenschappers gebruik gemaakt. Er is ook een korte podcast gemaakt van dit artikel. Deze wordt gedeeld via Spotify.1

Abstract

In de abstract wordt kort aangegeven waar het artikel over gaat. We lopen deze abstract kort langs en roepen biologen een aanverwante vakgenoten (experts) op om het artikel grondig door te lezen en indien nodig van commentaar te voorzien. Volgens de geleerden is de vraag naar de verhouding tussen micro- en macro-evolutie een van de belangrijkste onbeantwoorde vragen binnen de evolutiebiologie. Veelal wordt er gedacht dat het gaat om een continuüm van veranderingen, dat macro-evolutie het cumulatieve resultaat is van véél micro-evolutie. Deze vraag wordt naast biologisch ook wiskundig benaderd. Een wiskundig onderscheid tussen parameters en dimensies zou het vraagstuk beter kunnen oplossen. De parameters worden dan vergeleken met ‘eerste-orde-evolutie’ en de dimensies met ‘tweede-orde-evolutie’. De auteurs noemen het een op het genotype gebaseerde systeembenadering. Deze benadering laat zien dat micro- en macro-evolutie vergelijkbaar zijn met deze eerste- en tweede-orde-evolutie en dat er geen continuïteit bestaat tussen deze vormen van evolutie.

Korte reflectie

Omdat dit thema in het debat over schepping en evolutie elke keer weer terug komt, is dit een belangrijk onderwerp. Zo schreef evolutiebioloog en verdediger van een vorm van theïstische evolutie dr. Gerdien de Jong een (weliswaar) lezenswaardige vierdelige serie voor de website van bioloog en theïstisch evolutionist dr. René Fransen.2 Onlangs gebruikte dr. ir. Erik van Engelen het onderscheid nog in een video-interview met Science4Truth.3 Om verwarring te voorkomen hanteer ik zelf het onderscheid tussen evolutie en Universele Gemeenschappelijke Afstamming. Evolutie wordt dan gezien als natuurwetenschappelijk feit en Universele Gemeenschappelijke Afstamming als natuurwetenschappelijke ideologie of basisovertuiging.4 Wanneer anderen een andere benaming hiervoor hebben vind ik dat ook prima, als het onderscheid maar duidelijk uit de verf komt en niet alle soorten verandering als continuüm worden gezien.

Voetnoten

  1. Het artikel is hier te vinden: https://www.qeios.com/read/KIEJWR.2. De podcast hier: https://open.spotify.com/episode/10pQfw9tQjtX1p3otbS2DU?si=66984b7029684c20&nd=1&dlsi=2292117801ee43e4.
  2. https://www.sterrenstof.info/gastblog-macroevolutie-deel-1/, https://www.sterrenstof.info/gastblog-macroevolutie-2/ en https://www.sterrenstof.info/gastblog-macroevolutie-3/. Het vierde deel is kennelijk nooit verschenen.
  3. https://oorsprong.info/de-bioloog-die-niet-gelooft-in-evolutie-science4truth-interviewt-dr-erik-van-engelen/.
  4. Sommigen zien dat laatste, hoewel niet zo bedoeld, als negatief geladen en noemen UGA liever een natuurwetenschappelijke theorie. Kreeg een dergelijke reactie na verschijnen van dit feedback-artikel: https://oorsprong.info/feedback-vragen-2024-zijn-rechtzinnige-gelovigen-voortdurend-op-terugtocht-als-het-gaat-om-natuurwetenschappelijke-zaken/.