Home » Biologie » Functioneel ‘junk’-DNA? – Drie wetenschappers van Discovery Institute publiceren indrukwekkende lijst met functies voor ‘junk’-DNA

Functioneel ‘junk’-DNA? – Drie wetenschappers van Discovery Institute publiceren indrukwekkende lijst met functies voor ‘junk’-DNA

Dr. Richard Sternberg, dr. Jonathan McLatchie en dr. Casey Luskin hebben gisteren een indrukwekkende lijst met meer dan 800 artikelen over functies voor zogenoemd ‘junk’-DNA gepubliceerd. De lijst bevat uitsluitend papers uit de naturalistische literatuur. De samenstellers van de lijst benadrukken dat het overzicht ‘bij lange na niet volledig is’. Ze hebben anderhalve dag kunnen besteden aan het samenstellen van de lijst. Maar de lijst geeft een indruk hoeveel literatuur er de afgelopen jaren verschenen is. Volgens de samenstellers ondermijnt deze lijst het standaard paradigma.

De samenstellers schrijven over de lijst:

“The list contains over 800 papers which are divided into the following categories according to the type of genetic element for which they focus on finding function: 1) SINEs, 2) LINEs, 3) introns, 4) repetitive DNA (generally), 5) satellite DNA, 6) transposons, 7) pseudogenes, 8) ERVs / retrotransposons, 9) lncRNAs, 10) microRNAs, 11) large-scale genomic transcription, 12) transposable element and 3D genome hierarchy, and 13) other / general function for junk DNA. We realize that within each category the papers are not in any particular order — we’ll leave that organizational task for another day. But given that we only took about a day and a half to put this list together, we think it’s an impressive showing.”

Deze indrukwekkende lijst sluit mooi aan bij de bijdrage van dr. Peter Borger in ‘Inzicht: Wetenschap voor Gods Aangezicht1 en is een verdere onderbouwing van een artikel dat ondergetekende, met een negental academici, in 2017 schreef voor het Reformatorisch Dagblad na de verschijning van het boek van dr. Gijsbert van den Brink met als titel ‘En de aarde bracht voort’.2

De lijst

De uitgebreide lijst van dr. Sternberg, dr. McLatchie en dr. Luskin is hier te vinden.3

Voetnoten

  1. https://oorsprong.info/bestelformulier-bundel-inzicht-wetenschap-voor-gods-aangezicht/.
  2. https://oorsprong.info/kritische-weging-evolutie-ontbreekt/.
  3. https://evolutionnews.org/2024/05/heres-a-far-from-exhaustive-yet-still-exhausting-list-of-papers-discovering-function-for-junk-dna/.