Home » Evenement » De Gereformeerde Bond en HGJB beleggen opnieuw een studiedag over ‘Transgenderisme’ – Op 24 mei 2023 D.V. te Noordhorn

De Gereformeerde Bond en HGJB beleggen opnieuw een studiedag over ‘Transgenderisme’ – Op 24 mei 2023 D.V. te Noordhorn

Genderdysforie en transgenderisme zijn onderwerpen die in Nederland momenteel in de belangstelling staan. De vraag kan dan opkomen hoe je jezelf als ambtsdrager of jeugdwerker moet verhouden hier tegenover. Op woensdag 24 mei 2023 D.V. wordt er door de Gereformeerde Bond en de HGJB opnieuw een studiedag belegd rondom dit thema.1 Deze studiedag is specifiek bedoeld voor ambtsdragers en jeugdleiders en richt zich op de noordelijke provincies.

“Op woensdag 24 mei 2023 D.V. wordt er door de Gereformeerde Bond en de HGJB opnieuw een studiedag belegd rondom het thema transgenderisme.” De vrouw op de foto heeft geen relatie tot het thema. Bron: Pixabay.

Gegevens

Op de studiedag staat ‘de zorg voor de jongeren ten aanzien van hun seksuele identiteit en ontwikkeling‘ centraal. Na de landelijke bijeenkomst richt de organisatie zich, op verzoek, nu op de noordelijke provincies. “Het doel van de dag is elkaar informeren en toerusten ten aanzien van transgenderisme: de discrepatie die iemand ervaart tussen zijn/haar biologische geslacht en zijn/haar genderidentiteit.2 De studiedag op 24 mei 2023 D.V. start om 15.30 uur en duurt tot ongeveer 20.30 uur. Men hoopt samen te komen in De Wegwijzer te Noordhorn (Oosterweg 11). Voor wie Noordhorn op de Nederlandse kaart niet kan vinden, Noordhorn is een dorp in Groningen (Gemeente Westerkwartier). Tussendoor wordt er rond 17.30 uur een broodmaaltijd aangeboden. Als eigen bijdrage aan de bijeenkomst wordt een vergoeding van 29 euro gevraagd. Meer informatie en aanmelden kan via de link in de voetnoot.3 Opgeven kan tot 16 mei 2023 D.V.

Programma

Het programma start om 15.30 uur met een opening door de secretaris van de Gereformeerde Bond drs. Piet Vergunst. Aansluitend spreekt Herman van Wijngaarden (HGJB-medewerker). In De Waarheidsvriend wordt een korte samenvatting gegeven: ‘Over transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te verduidelijken: wat is het, en wat is het niet? Waarin uit zich dit verschijnsel? Belangrijk is ook om te beseffen dat het onderwerp een andere benadering vraagt dan het onderwerp homoseksualiteit. Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?‘ De tweede spreker is NPV-beleidsmedewerker drs. Elise van Hoek-Burgerhart. Ook van haar lezing kunnen we een samenvatting vinden in De Waarheidsvriend: ‘Zij gaat in op vragen als: Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme? En, welke taak hebben de ambtsdragers in hun zorg voor de gemeente, het welzijn van ieder gemeentelid, in de begeleiding van elk gemeentelid persoonlijk?‘ Na de broodmaaltijd kunnen de deelnemers kiezen uit twee van de drie aangeboden verdiepende workshops. Deze worden aangeboden door Jan Kranendonk (HGJB-directeur), ds. Pieter Nobel en Herman van Wijngaarden. De workshop van Jan Kranendonk gaat in op hoe je ‘in het jeugdpastoraat om met jongeren die zich transgender of non binair noemen. Hoe treed je hen tegemoet?‘ Deze workshop richt zich vooral op jeugdleiders en medewerkers jeugdpastoraat. In de workshop van ds. P. Nobel wordt nagedacht ‘over pastoraat ten aanzien van genderdysforie: Welke weg wijst het pastoraat in een tijd dat de kerk een van de invloeden is die mensen vandaag ondergaan?‘ De workshop van Herman van Wijgaarden gaat in op de vraag hoe je jongeren onderwijst ‘in het jeugdwerk over de genderproblematiek?

Ten slotte

Het is goed om met experts na te denken over genderdysforie en transgenderisme. Deze vragen komen veel op onze jongeren en ouderen af en vragen om verdere doordenking en mogelijk een antwoord. Ik hoop dat er evenveel belangstelling voor is als dat het geval was bij de landelijke dag (85 deelnemers). Van de landelijke studiedag verscheen een uitgebreid verslag in het Reformatorisch Dagblad en over deze studiedag waren in het land positieve geluiden te horen.4

Voetnoten

  1. Opnieuw, want op 23 november 2022 werd er al een landelijke studiedag georganiseerd. Zie: https://oorsprong.info/studiedag-van-gereformeerde-bond-en-hgjb-over-transgenderisme-voor-in-de-agenda-23-november-2022-d-v/.
  2. Liever zou ik hier spreken over genderdysforie. Ik denk dat we onderscheid moeten maken tussen genderdysforie en transgenderisme. Zie bijvoorbeeld: https://oorsprong.info/genderdysforie-is-onder-andere-een-medisch-biologisch-feit-transgenderisme-is-een-ideologie-een-reactie-op-een-scepticus/.
  3. https://gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/artikelen/studiedag-transgenderisme-24-mei/?t=GB.
  4. Het RD-verslag is hier terug te lezen: https://www.rd.nl/artikel/999753-studiedag-gb-en-hgjb-over-transgenderisme-jongere-met-gendervragen-verdient-aandacht-in-kerk.