Home » Evenement » Studiedag van Gereformeerde Bond en HGJB over ‘Transgenderisme’ – Voor in de agenda: 23 november 2022 D.V.

Studiedag van Gereformeerde Bond en HGJB over ‘Transgenderisme’ – Voor in de agenda: 23 november 2022 D.V.

In de nieuwste De Waarheidsvriend kondigen de Gereformeerde Bond en de HGJB een gezamenlijke studiedag aan voor ambtsdragers en jeugdleiders.1 Tijdens de studiedag staan jongeren centraal die worstelen met hun seksuele gerichtheid en -ontwikkeling. De studiedag wordt georganiseerd op 23 november 2022 D.V. van 15.30 uur tot en met 20.30 uur in Woudenberg.

Hoofdprogramma

De opening van de middag en avond wordt verzorgd door drs. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van het bestuur van de Gereformeerde Bond. Aansluitend zal Herman van Wijngaarden, contactpersoon van de stichting Hart van Homo’s2, een lezing verzorgen over de misverstanden rond transgenderisme. In De Waarheidsvriend wordt de volgende samenvatting van zijn lezing gegeven:

”Over transgenderisme leven veel misverstanden. Daarom is het goed om eerst een en ander te verduidelijken: wat is het en wat is het niet? Waarin uit zich dit verschijnsel? Belangrijk is ook om te beseffen dat het onderwerp een andere benadering vraagt dan het onderwerp homoseksualiteit. Hoe begeleiden we jongeren in het jeugdwerk hierin?”

De tweede lezing zal verzorgd worden door drs. Elise van Hoek-Burgerhart. Van Hoek is beleidsmedewerker van de NPV.3 Ook van haar lezing wordt een samenvatting gegeven:

”Hoe plaatsen we de plotseling enorm om zich heen grijpende aandacht voor transgenderisme in een breder kader? Welke dieperliggende ideologische gedachten spelen in de populariteit van transgenderisme? En, welke taak hebben de ambtsdragers in hun zorg voor de gemeente, het welzijn van ieder gemeentelid, in de begeleiding van elk gemeentelid persoonlijk.

Workshops

Om 17.30 uur krijgen de deelnemers een broodmaaltijd aangeboden. Na deze maaltijd kunnen de deelnemers kiezen uit twee van de vier workshops. Hieronder wordt in een tabel de omschrijvingen weergegeven.

Nummer Omschrijving Spreker
1. Hoe ga je in het jeugdpastoraat om met jongeren die zich transgender of non-binair noemen. Hoe treed je hen tegemoet? Deze workshop richt zich op jeugdleiders en medewerkers jeugdpastoraat. W. (Wietske) Kruiswijk (MSc.)
2. In deze workshop denken we na over pastoraat ten aanzien van genderdysforie: Welke weg wijst het pastoraat in een tijd dat de kerk een van de invloeden is die mensen vandaag ondergaan? Prof. dr. M.J. (Maarten) Kater
3. Transgenderisme en onze cultuur: Hoe onderkennen we de seculiere ondergrond van dit verschijnsel zonder het goede erin te ontkennen? Dr. M. (Maarten) Klaassen
4. Hoe onderwijs je jongeren in het jeugdwerk over de genderproblematiek? Deze workshop richt zich op jeugdwerkers. H. (Herman) van Wijngaarden

Ten slotte

Na de workshops wordt deze studiedag afgesloten door ds. K. Timmermans. In De Waarheidsvriend wordt verzocht uzelf op te geven vóór 16 november 2022 D.V. via de website van de Gereformeerde Bond.4 De eigen bijdrage aan deze bijeenkomst bedraagt €29,-. Ik hoop dat veel ambtsdragers deze bijeenkomst in hun agenda zetten en ook daadwerkelijk bezoeken. Het is een aangelegen onderwerp, dat veel pastorale tact vraagt van de ambtsdragers en jeugdleiders. Er is veel expertise aanwezig om deze ambtsdragers bij te staan. Van harte aanbevolen!

Voetnoten

  1. Bron: Anoniem, 2022, Geref. Bond en HGJB beleggen studiedag over ‘Transgenderisme’, De Waarheidsvriend 110 (41): 21.
  2. De website van deze stichting is hier te vinden: https://hartvanhomos.nl/.
  3. Van Hoek had onlangs een artikel op onze website over de omstreden Transgenderwet: https://oorsprong.info/transgenderwet-ondermijnt-man-en-vrouw-zijn/.
  4. De aanmeldpagina is hier te vinden: https://gereformeerdebond.nl/nieuws/transgenderisme-23-nov/.