Home » Genealogie » Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900)

Eerste blad van de huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.
Tweede blad van de huwelijksakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900) zoals weergegeven in de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt in twee delen de huwelijksakte weergegeven van Jerfaas van Meerten (1837-1908) en Elizabeth Vermeer (1845-1900).1 Op 11 februari 1870 verschenen zij in de Gemeente Kesteren voor burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882) om een huwelijk aan te gaan.

Jerfaas was twee en dertig jaar oud en karman van beroep. Hij was geboren en woonachtig in Opheusden. Jerfaas was de zoon van de wijlen echtelieden Jan Willem van Meerten (1798-1845) en Maartje Verwoert (1797-1845).2

Elizabeth was vier en twintig jaar oud en werkster van beroep. Zij is geboren en woonachtig in de Gemeente Kesteren. Elizabeth was een dochter van de al overleden Andries Vermeer (1824-1848) en Meggelina Roelofsen (1830-1892). Meggelina was als enige ouder nog in leven en aanwezig op de bruiloft. Zij was werkster van beroep. Verderop lezen we dat de moeder van de bruid verklaarde toestemming te geven tot dit huwelijk.

Tijdens de huwelijksvoltrekking werden een aantal belangrijke papieren overlegd. Namelijk de beide huwelijksafkondigingen die de eerste keer op zondag 30 januari 1870 zijn voorgelezen en de tweede keer op zondag 6 februari 1870. Er zijn, gelukkig voor dit echtpaar, geen bezwaren gekomen tegen deze huwelijksvoltrekking. Als tweede zijn de geboorteakten overlegd. Hieruit blijkt dat de bruidegom geboren is op 10 december 1837 en de bruid op 23 september 1845. Ten derde is de doodsakte van de vader van de bruid overhandigd. Als vierde overlegde Jerfaas het bewijs van de voldoening aan de Nationale Militie.

Na de formele vraag of Jerfaas en Elizabeth met elkaar willen trouwen hebben beiden ‘Ja’ uitgesproken. Zo verklaarde de burgemeester, in naam der wet, dat Jerfaas van Meerten en Elizabeth Vermeer door de echt aan elkaar verbonden zijn.3

Als getuigen waren vier mensen tegenwoordig:
(1) Derk Martinus van Broekhuizen (1809-1903), stiefvader van de bruid, zestig jaar oud en bakkersknecht van beroep.4 (2) Pons Vermeer (1818-1891), oom van de bruid, een en vijftig jaar oud en arbeider van beroep.
(3) Cornelis Jansen (1838-1876), twee en dertig jaar oud en karman van beroep.
(4) Gerrit van der Zande (1843-1918), zes en twintig jaar en klerk van beroep.5

Helaas hebben Jerfaas en Elizabeth hun huwelijksakte niet kunnen ondertekenen omdat zij niet konden schrijven. Dat geldt ook voor de derde getuige, Cornelis Jansen. Meggelina, Derk Martinus, Pons en Gerrit hebben de akte wel ondertekend.6

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, huwelijksakten, 1870, aktenummer 2. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Het parenteel van zijn ouders is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  4. Elizabeth woonde daar in ieder geval tot haar trouwen in huis: https://oorsprong.info/bevolkingsregister-gemeente-kesteren-1859-1880-over-elizabeth-vermeer-1845-1900-en-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.
  5. Gerrit was de zoon van burgemeester Willem Pieter van der Zande.
  6. We lezen in deze akte niets over het buitenechtelijke kind van Elizabeth, Dirk Martinus Vermeer (1867-1932). Zie voor zijn geboorteakte hier: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/.