Home » Genealogie » Geboorteakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Geboorteakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Geboorteakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Dirk Martinus Vermeer (1867-1932) weergegeven.1 Op 23 april 1867 deed Albert Diederik Duitshoff (1837-1911) in de Gemeente Kesteren, voor Willem Pieter van der Zande (1800-1882)2, aangifte van de geboorte van een jongen. Albert Diederik was negen en twintig jaar oud en vroedmeester van beroep. De jongen, Dirk Martinus, is geboren op 22 april 1867 om twee uur in de middag. Hij is een zoon van Elizabeth Vermeer (1845-1900), dienstmeid en ongehuwd.3 De verwekker van het kind is onbekend. De akte werd opgemaakt in tegenwoordigheid van twee getuigen: (1) Adrianus Frederikus van Schenkhoff (1825-1900) een en veertig jaar oud en arbeider van beroep, en (2) Thomas Brienissen (1835-1891), een en dertig jaar oud en logementhouder. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Dirk Martinus ongehuwd is gebleven.

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1867, aktenummer 29. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. Willem Pieter was van 1830-1880 burgemeester van de Gemeente Kesteren, zie: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_burgemeesters_van_Kesteren.
  3. Later is Elizabeth getrouwd met Jerfaas van Meerten (1837-1908). Zie hier voor het parenteel van dit echtpaar: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.