Home » Genealogie » Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908)

Geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) uit de Burgerlijke Stand van de Gemeente Kesteren.

Hierboven wordt de geboorteakte van Jerfaas van Meerten (1837-1908) weergegeven.1 Op 11 december 1837 om vijf uur in de middag deed Jan Willem van Meerten (1798-1845) in de Gemeente Kesteren aangifte van de geboorte van een zoon. Jan Willem was twee en veertig jaar oud en arbeider van beroep. Hij woonde te Opheusden. De akte werd opgemaakt door de burgemeester Willem Pieter van der Zande (1800-1882). Jan Willem verklaarde dat Jerfaas op zondag 10 december 1837 om twee uur in de nacht geboren is uit zijn huisvrouw Marritje Verwoert2 (1797-1845).3 De aangever had twee getuigen meegebracht: (1) Jacob Cornelis van Wijk (1806-1885), een en dertig jaar oud en schoolonderwijzer van beroep, en (2) Klaas van Luttenvelt (1782-1864), vijf en vijftig jaar oud en landbouwer van beroep. Beide getuigen woonden in de Gemeente Kesteren. Helaas kon Jan Willem de akte niet ondertekenen omdat hij niet kon schrijven. Uit de genealogische gegevens blijkt dat Jerfaas op 11 februari 1870 in het huwelijk getreden is met Elizabeth Vermeer (1845-1900).4

Voetnoten

  1. Burgerlijke Stand, Gemeente Kesteren, geboorteakten, 1837, aktenummer 63. Te raadplegen via de website van het Gelders Archief: www.geldersarchief.nl.
  2. In deze akte ook wel Maartje genoemd.
  3. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jan-willem-van-meerten-1798-1845-en-marritje-verwoert-1797-1845/.
  4. De huwelijksakte van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/huwelijksakte-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/. Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.