Home » Genealogie » Bevolkingsregister Gemeente Kesteren (1859-1880) over Elizabeth Vermeer (1845-1900) en Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Bevolkingsregister Gemeente Kesteren (1859-1880) over Elizabeth Vermeer (1845-1900) en Dirk Martinus Vermeer (1867-1932)

Hierboven zien we een uittreksel van het bevolkingsregister van de Gemeente Kesteren (1859-1880).1 We zien dat het gezin van Dirk Martinus van Broekhuize geregistreerd is op 30 december 1859. Het gaat om de gezinnen die op huis nummer 250 in Opheusden wonen. Dirk Martinus van Broekhuize is op 24 mei 1809 geboren in Wageningen en is bakkersknecht van beroep. Hij is het hoofd van het gezin. Zijn vrouw Mechtelt (in de akten altijd Meggelina genoemd) Roelofsen (1830-1892) is geboren op 26 april 1830 te Opheusden en is werkster van beroep. De geboortedatum van Meggelina klopt niet, volgens haar geboorteakte is zij geboren op 14 april 1821. In het huis woont ook de dochter van Meggelina, Elizabeth Vermeer (1845-1900). Volgens het uittreksel is zij geboren op 27 september 1845, dit moet echter 23 september zijn. Uit de genealogische gegevens weten we dat haar vader Andries Vermeer (1824-1848) was. Andries is overleden toen Elizabeth ruim twee jaar was. Op 9 oktober 1857 is Meggelina hertrouwd met Dirk Martinus van Broekhuijzen (1809-1903). Dirk Martinus was weduwnaar van Johanna van Nieuwenburg (1813-1849). Bij haar staat onder ‘waarheen vertrokken’ nog wat geschreven, maar ik kan dat niet lezen. Het lijkt een doorverwijzing naar een ander blad. De buitenechtelijk verwekte zoon van Elizabeth, Dirk Martinus Vermeer (1867-1932), woont ook in dit huis. Hij is geboren op 22 april 1867 in Opheusden.2 Het lijkt erop dat Elizabeth het kind vernoemd heeft naar haar stiefvader. Uit dit uittreksel blijkt dat het huis gedeeld wordt met een ander gezin. Hiervan is Aart Lindner (1830-1924) het hoofd en Jacoba Barten (1832-1920) zijn huisvrouw. Aart is schoenmaker van beroep. Ze hebben drie kinderen: Aartje (1862-1939), Jenneke (1864-1953) en Johan Ludwich (1866-1959).3 Op 11 mei 1861 is dit gezin erbij ingetrokken. Alle huisgenoten zijn Nederlands Hervormd.

Voetnoten

  1. Bevolkingsregister gemeente Kesteren 1859-1880, blad 30. Te raadplegen via de website van het Regionaal Archief Rivierenland: www.regionaalarchiefrivierenland.nl.
  2. De geboorteakte van Dirk Martinus is hier te vinden: https://oorsprong.info/geboorteakte-van-dirk-martinus-vermeer-1867-1932/. Later is Elizabeth getrouwd met Jerfaas van Meerten (1837-1908). Het parenteel van dit echtpaar is hier te vinden: https://oorsprong.info/parenteel-van-jerfaas-van-meerten-1837-1908-en-elizabeth-vermeer-1845-1900/.
  3. Later zijn in dit gezin meer kinderen geboren.