Wie helpt mee om deze website de ‘winter’ door te laten komen?

Iedere dag, met uitzondering van zondag, verschijnen er één of meerdere artikelen op deze website over geloof, apologetiek en wetenschap. Deze thematiek wordt bekeken vanuit het perspectief van een klassiek scheppingsgeloof. Helaas zijn daar kleine kosten (hosting etc.) aan verboden. Het gaat in totaal om 423,50 euro. Wilt u aan deze kosten een steentje bijdragen zodat we de ‘winter’ door kunnen blijven publiceren? Zou u dan een gift willen overmaken naar IBAN: NL79 INGB 0008 4532 15 t.n.v. J.W. van Meerten en o.v.v. Gift website? Helaas is deze gift (nog) niet aftrekbaar bij de Belastingdienst. Hieronder wordt kort weergegeven welk bedrag er al is opgehaald.

Al opgehaald: 110,00 euro
Nog nodig: 313,50 euro

Welkom op deze website!

Deze website is de thuisbasis van de organisatie Fundamentum. Fundamentum zet zich in op het gebied van geloof en wetenschap, medische ethiek en apologetiek. Eigenaar van de website is Jan van Meerten. De website is ook de landingswebsite van het jaarlijkse congres ‘Bijbel & Wetenschap‘. Deze website bevat informatie over allerhande onderwerpen zoals seksuele gerichtheid, pro-life, wereldgodsdiensten (zoals Islam, Hindoeïsme etc.) en vooral over scheppingsleer, -geloof en -paradigma. In het laatste geval zijn wij voorstander van het klassieke scheppingsgeloof met een zesdaagse schepping, een historische zondeval en om niet meer te noemen een wereldwijde zondvloed. Verder gebruikt Jan van Meerten deze website om eerder door hem geschreven artikelen te bundelen en het onderwerp waarin hij zichzelf aan het specialiseren is uit te werken. Het gaat dan om paleoecologie, paleoklimatologie en paleontologie, meer specifiek de ecosystemen van de dinosauriërs (het zogenoemde Mesozoïcum), nog meer specifiek de zoogdierachtigen en vogelachtigen in deze ecosystemen. Zijn overige artikelen kunnen gelezen worden als (wetenschap)journalistieke stukken. De website bevat ook gastbijdragen van medechristenen. Als laatste is het ook de landingswebsite van de genealogie van het geslacht Van Meerten en Betuwse streekgeschiedenis. U kunt uzelf hier abonneren op de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verschijnt maandelijks en zal alle onderwerpen behandelen behalve informatie over het geslacht Van Meerten. De nieuwsbrief bevat altijd de mogelijkheid om uzelf af te melden. Van harte welkom op deze website en veel leesplezier! Feedback kan gegeven worden via de pagina ‘hier mag u uw hart luchten‘. Op deze pagina zullen wij zelf niet veel reageren. Op reacties, vragen of stellingen wordt gereageerd in de rubriek ‘Feedback & vragen‘. De feedback kan ook gegeven worden via info@oorsprong.info.

Megazostrodon, een uitgestorven zoogdierachtige (Mammaliaformes) uit het Trias/Jura.
Megazostrodon, een uitgestorven zoogdierachtige (Mammaliaformes) uit het Trias/Jura. Deze foto is genomen in het Natural History Museum in Londen en afkomstig van de internetencyclopedie Wikipedia.

Goede voorlichting belangrijk bij gebruik puberteitsremmers – Zweeds onderzoek: aanpassing geslacht leidt niet tot minder stemmings- of angststoornissen

Over de gevolgen van het gebruik van puberteitsremmers op bijvoorbeeld de ontwikkeling van de hersenen is nog veel onduidelijk, betoogt Leontien Bakermans, die het hoog tijd vindt dat apothekers zich in de discussie mengen. “Het is belangrijk om in een vroeg stadium bij het recept betrokken te zijn, zodat de risico’s met kind en ouders besproken kunnen worden.”

Puberteitsremmers zijn volop in het nieuws: ze worden voorgeschreven vanaf ongeveer 11 jaar aan kinderen met genderdysforie (onvrede met het biologisch geslacht). Kwam genderdysforie tot een jaar of tien geleden zelden voor, de laatste jaren is er een exponentiële groei en een verschuiving naar het aandeel meisjes dat zich meldt bij de genderkliniek van ongeveer driekwart.1 Voor deze toename is nog geen verklaring gevonden.

De puberteit is een periode waarin kinderen zowel lichamelijk als geestelijk een enorme ontwikkeling doormaken. Puberteitsremmers stoppen die ontwikkeling. Bedoeld om de druk te verminderen van ‘in het verkeerde lijf te zitten’ en om te kunnen nadenken of de genderdysforie blijvend is – of niet – voordat wordt gestart met cross-sekshormonen (hormonen van het ander geslacht). Althans zo wordt het voorgesteld in de richtlijnen. Maar kloppen die richtlijnen? Om dat vast te stellen heb ik de literatuur geraadpleegd.

Puberteitsremmers zijn synthetische GnRH-achtige hormonen, die de werking van het natuurlijke GnRH stilleggen. Het zijn zware medicijnen die onder meer worden gebruikt om vleesbomen in de baarmoeder te verkleinen, maar ook om verkrachters chemisch te castreren. Ze zijn voor de behandeling van genderdysforie niet geregistreerd.

Door het stilleggen van het natuurlijke GnRH stopt de productie van testosteron bij jongens en oestrogeen bij meisjes. Hierdoor komen de uiterlijke geslachtskenmerken niet tot ontwikkeling. De geslachtsdelen blijven ‘bevroren’ in het stadium van puberale ontwikkeling waarin met de medicatie werd begonnen.

Gevolgen

Maar er zijn meer effecten:

Effect op botten

Hoe hoger de botdichtheid, hoe sterker de botten. In de periode voor de puberteit neemt de botdichtheid met 5% per jaar toe, tijdens de puberteit met 10% per jaar. Door het gebruik van puberteitsremmers stopt de toename en kan de botdichtheid niet z’n maximum bereiken.2 Het gevolg is een verhoogd risico op zwakke botten, botbreuken en chronische pijn. Pubers zullen minder snel groeien en minder lang worden.

Effect op vruchtbaarheid

Bij ‘transmeisjes’ stopt de ontwikkeling van de zaadballen door het testosteron verlagende effect door het gebruik van puberteitsremmers. Willen deze ‘transmeisjes’ op latere leeftijd eigen kinderen, dan kan dat alleen langs kunstmatige weg. Daartoe kunnen zaadcellen worden ingevroren. Is er nog geen zaadlozing geweest, dan moet eerst de zaadcelproductie op gang komen door de puberteitsremmers te stoppen. Maar er is geen garantie dat met de ingevroren zaadcellen ook daadwerkelijk een zwangerschap tot stand komt, als er een (draag)moeder wordt gevonden.

Bij ‘transjongens’ stopt de werking van de eierstokken. Voor een latere kinderwens zullen zij eicellen moeten laten invriezen.3 Ook wordt het bekken ‘bevroren’ in een kinderlijke configuratie. Dit bemoeilijkt een toekomstige natuurlijke bevalling.

Seksuele bevrediging

Kinderen bij wie de puberteit wordt gestopt voordat die goed en wel is begonnen, hebben vaak nog nooit een orgasme of seksuele ervaring gehad. Het wordt dan erg moeilijk om ooit nog een volwassen seksleven te hebben.4

Gevolgen voor latere geslachtsoperatie

Bij een geslachtsveranderende operatie voor ‘transmeisjes’ wordt met weefsel van de balzakken een vagina nagemaakt. Door de puberteitsremmers groeien de balzakken niet uit en is er niet genoeg materiaal voor het maken van een vagina. En moet dan ook darmweefsel worden gebruikt. Een nieuwe vagina uit balzakhuid is al een gecompliceerde operatie, maar het gebruik van darmweefsel brengt nog meer complicaties met zich mee. Een normale seksuele functie behoort helaas niet tot het resultaat.5

Effect op hersenen en psychische effecten

Studies hebben aangetoond dat het gebruik van puberteitsremmers kan leiden tot slechtere cognitieve en uitvoerende functies (zoals onthouden, plannen, redeneren, beslissen en uitvoeren van noodzakelijke acties). Bovendien is er meer kans op depressieve en emotionele (gedrags)problemen.6

Zorgvuldigheid

Genderklinieken vertellen dat deze periode is bedoeld om rustig na te denken of iemand de stap naar een leven in het andere geslacht echt wil zetten. De behandeling wordt voorgesteld als het indrukken van een simpele pauzeknop die de puberteit stilzet. En die desgewenst wordt gestopt waarna de puberteit wordt hervat. Klopt dat wel?

Theoretisch kun je natuurlijk op ieder moment stoppen met de puberteitsremmers. Maar zo natuurlijk of gemakkelijk is het helaas niet. Psychologisch zijn puberteitsremmers namelijk bijna onomkeerbaar, ze worden gezien als opstapje naar verdere transitie.7

Er is nog een groot aantal onbeantwoorde vragen. Denk bijvoorbeeld aan wat de gevolgen zijn op de psychosociale ontwikkeling van de hersenen. Maar ook aan de langetermijneffecten op de geestelijke gezondheid, kwaliteit van leven, osteoporose op latere leeftijd en cognitie.8

Omwenteling

In landen als Australië9, Finland10, Verenigd Koninkrijk11 en Zweden12 is een kentering te zien en wordt het voorschrijven van puberteitsremmers aan het begin van de puberteit als experimenteel en gevaarlijk bestempeld, mede vanwege nog onbekende langetermijneffecten. In Zweden toonde een onderzoek onder de totale bevolking aan dat geslachtsaanpassing niet leidde tot vermindering van stemmings- of angststoornissen. Dit heeft geresulteerd in meer nadruk op het belang van psychische behandeling.13

In Medisch Contact stond recent een opinieartikel over de (on)mogelijkheden van geslachtsverandering.14 Hoog tijd dat ook apothekers zich in de discussie gaan mengen, gezien de ernstige risico’s die aan de te gebruiken medicatie kleven die aan (onvolwassen) kinderen gegeven wordt.

Het is belangrijk om in een vroeg stadium bij het recept betrokken te zijn, zodat de risico’s met kind en ouders besproken kunnen worden. Dit is des te belangrijker omdat een aantal recepten online door buitenlandse artsen zijn afgegeven.15

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Pharmaceutisch Weekblad. De bronvermelding luidt: Bakermans, L., 2022, Goede voorlichting belangrijk bij gebruik puberteitsremmers, Pharmaceutisch Weekblad 157 (29/30): 14-15 (artikel).

Het boek Job en de schepping – Prof. dr. Mart-Jan Paul sprak op Nederlands congres d.d. 26 februari 2021Het boek Job en de schepping –

Op 26 februari 2021 organiseerde ik, Jan van Meerten, namens Logos Instituut, een congres over ‘Geloof en Wetenschap’. Oudtestamenticus prof. dr. Mart-Jan Paul sprak over het boek Job. Hij legde zijn focus daarbij op de oorsprong, het wereldbeeld, het klimaat en de dieren. Deze video is, met dank aan Geloofstoerusting, opgenomen en hieronder te bekijken.

De ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’ – Een overzicht

Op 8 november 2022 kwam de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel uit. Ondertussen is er al flink wat reactie op gekomen. Zowel in positieve als in afwijzende (negatieve) zin. Hieronder een overzicht van alle reacties, voor zover mij deze ‘ter ore’ gekomen zijn. Dit overzicht is niet bedoeld om een mening te geven, maar zo objectief mogelijk weer te geven hoe de NBV21 Wetenschapsbijbel is ontvangen. Mijn persoonlijke mening is elders op deze website te lezen. Mocht u bekend zijn met reacties die niet in dit overzicht staan dan is dat kenbaar te maken via ons contactformulier.

29 oktober 2022: Systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink plaatst in het tijdschrift ‘Met andere Woorden’ een voorproefje van en een bijdrage uit de NBV21 Wetenschapsbijbel. De bijdrage gaat over rentmeesterschap en is ook op de website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) te vinden.1 Het artikel wat een voorproefje geeft op de NBV21 Wetenschapsbijbel is samen geschreven met theoloog dr. Anne-Mareike Schol-Wetter.2

2 november 2022: De bijdrage van systematisch theoloog dr. Gijsbert van den Brink over wonderen verschijnt op de website van het Nederlands Dagblad. In de krant kon ik de bijdrage (nog) niet terugvinden.3

7 november 2022: Onderwijskundige en theoloog dr. Jan-Jaap van Peperstraten deelt alvast zijn presentatie via zijn blog als bijdrage aan de presentatiebijeenkomst van de NBV21 Wetenschapsbijbel.4

8 november 2022: De NBV21 Wetenschapsbijbel is uitgekomen. Er is door het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap een speciale website aan gewijd.5 Prof. dr. Beatrice de Graaf nam tijdens een presentatiebijeenkomst (waar ik helaas niet bij kon zijn) het eerste exemplaar in ontvangst.6 Wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) interviewt systematisch theoloog en redactielid prof. dr. Gijsbert van den Brink voor het Reformatorisch Dagblad over de verschenen NBV21 Wetenschapsbijbel.7

9 november 2022CVandaag plaatst een kort bericht over de NBV21 Wetenschapsbijbel op de website. Het is hetzelfde bericht als bij de voetnoot rond prof. dr. Beatrice de Graaf.8 Ook op de website Katholiek.nl wordt een soortgelijk bericht geplaatst.9

11 november 2022: Op de website van de Oud-Katholieke Kerk verschijnt een kort artikel over de NBV21 Wetenschapsbijbel waarin melding wordt gemaakt dat twee leden van de Oud-Katholieke Kerk mee hebben gewerkt aan deze uitgave. Het gaat om dr. Marco Derks en dr. Peter-Ben Smit.10 Het bericht van 9 november 2022 is ook gedeeld op Pup.nl.11

13 november 2022: Filosoof Paul Delfgaauw heeft ook een blog geschreven over de NBV21 Wetenschapsbijbel. Hij richt in zijn korte blog zich vooral op de bijdrage van prof. dr. René van Woudenberg over toeval.12

14 november 2022: In het Reformatorisch Dagblad geeft lezer Pim van den Ent aan dat hij wetenschapsjournalist Bart van den Dikkenberg (MSc.) erkentelijk is voor zijn stevige vraagstelling. Hij wijst ‘de poging om de Bijbel naar de tijdgeest toe te schrijven’ af.13 Op de website van de ‘Katholieke Raad voor het Jodendom’ heeft de Rooms-katholieke diaken Cor Sinnema een positieve recensie geplaatst van de NBV21 Wetenschapsbijbel.14

17 november 2022: Het bestuur en de lectoren van Bijbels Beraad M/V reageren op onder andere de NBV21 Wetenschapsbijbel. Volgens hen is het een stevige prestatie met droevige consequenties. Er wordt opgeroepen tot een ‘gelovig, Bijbels een daadkrachtig antwoord’.15 Dezelfde dag werd het artikel ook geplaatst op de website van ‘Bijbels Beraad M/V‘. De titel werd wel gewijzigd in ‘Wetenschap of Schriftgezag?16 Op de website Refoforum werd dezelfde dag gediscussieerd over het artikel.17 Dit artikel is ook te raadplegen via Drimble.nl.18 Op de website van Fundamentum verschijnt mijn eerste reactie op de NBV21 Wetenschapsbijbel.19 Theoloog en medewerker aan de NBV21 Wetenschapsbijbel dr. Marco Derks heeft mij geblokkeerd, een gesprek via Twitter met hem is daardoor onmogelijk geworden.20

18 november 2022: Erika de Stigter (BSc.) heeft voor de website van Logos Instituut een recensie geschreven van de NBV21 Wetenschapsbijbel. Ze heeft daarnaast dr. Henk Hofman, Ton Verdam, Robert Linzel (MSc.), Bart van den Dikkenberg (MSc.), ir. Gert-Jan van Heugten, dr. Maarten Klaassen, drs. C. Sonnevelt, ir. Kees Fieggen en Kees van Helden stukjes mee laten schrijven.21 Op het forum Credible wordt een discussie gestart over de NBV21 Wetenschapsbijbel.22 Theoloog dr. Maarten Klaassen heeft zijn bijdrage ‘Wetenschapsbijbel miskent scheppingsorde’ ook op zijn eigen website gepubliceerd.23

19 november 2022: Het artikel ‘Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap‘ (zie 17 november 2022) is ook als gastbijdrage verschenen op de website van Fundamentum.24 Systematisch theoloog en redactielid van de NBV21 Wetenschapsbijbel is te gast in de vijftigste aflevering van de EO-podcast ‘Dit is de Bijbel’ om daar te spreken over ‘Geloof en wetenschap’ en of deze twee samen kunnen gaan.25 Op de website radioviainternet.nl wordt ook doorverwezen naar de podcast van dr. Van den Brink.26 Dat geldt ook voor podcastluisteren.nl27 en podimo.nl.28

20 november 2022: Astronoom dr. Heino Falcke en theoloog dr. Anne-Mareike Schol-Wetter zijn te gast in ‘Dit is de Zondag’ van NPO Radio 1.29

21 november 2022: Aan de recensie van Erika de Stigter (BSc.) (zie 18 november 2022) is ook een bijdrage van dr. ir. Erik van Engelen toegevoegd over ‘Dieren en de Bijbel‘.30 Volgens een criticus zou ‘Antwoord op zogenaamde wetenschap‘ (zie 17 november 2022) vileine geestelijke stemmingmakerij zijn. Op de website van Fundamentum heb ik hierop gereageerd.31

23 november 2022: De nieuwsbrief van ForumC besteedt aandacht aan de zogenoemde NBV21 Wetenschapsbijbel. Er wordt vooral aandacht besteed aan de bijdrage van Eva van Urk-Coster (MA) over klimaatverandering. Deze bijdrage was eerder verschenen op de website ‘Geloof & Wetenschap.32 In de nieuwsbrief van Logos Instituut wordt verwezen naar de recensie van Erika de Stigter (BSc.) (zie 18 november 2022).33

24 november 2022: In het Reformatorisch Dagblad wordt gereageerd op de ‘open brief’ van het bestuur en de lectoren van Bijbel Beraad M/V. Bijbelwetenschapper en medewerker aan de NBV21 Wetenschapsbijbel dr. Sam Janse vindt, in een uitgebreid opinieartikel, dat de reageerders een ‘versimpelde hermeneutiek’ hanteren.34 Theoloog drs. Arjen van Kralingen geeft in een ander opiniestuk aan dat de reageerders beter ‘een Bijbels onderbouwde en open reactie’ kunnen geven op de gewraakte boeken.35 Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) plaatst een korte reclamefilm voor de NBV21 Wetenschapsbijbel op het YouTube-kanaal van het genootschap.36

25 november 2022: Dr. Bart Jan Spruyt reageert in het Nederlands Dagblad op de reactie van het opiniestuk van Bijbels Beraad M/V in het Reformatorisch Dagblad (zie 17 november 2022). Hij geeft aan de reactie goed te kunnen begrijpen.37 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt een reactie op de NBV21 Wetenschapsbijbel van de theoloog dr. Maarten Klaassen. Hij is specifiek kritisch op het onderdeel ‘Gender’, volgens hem is de bijdrage een miskenning van de scheppingsorde.38 De recensie door Erika de Stigter (BSc.) (zie 18 november 2022) is ook overgenomen op de website van CVandaag.39 Op Refoportaal wordt verwezen naar het opiniestuk van dr. Klaassen in het RD.40 In het Reformatorisch Dagblad verschijnt in de rubriek Opgemerkt een reactie van een lezer op de NBV21 Wetenschapsbijbel en de reactie van Bijbels Beraad M/V daarop. Volgens de scribent, W. van Duivendijk, wordt ‘Gods Woord meer en meer in onze menselijke wetenschap‘ getrokken, maar passen hierop geen scherpe bewoordingen maar ‘een liefdevolle en bewogen toon‘.41

26 november 2022: Het opinieartikel van theoloog dr. Maarten Klaassen (zie 25 november 2022) is ook op de website van Fundamentum verschenen.42

29 november 2022: Vandaag deelde oudtestamenticus en redactielid dr. Koert van Bekkum via zijn Twitter-account een flyer voor een studentenevent rondom de NBV21 Wetenschapsbijbel. Studenten (uit alle richtingen) worden opgeroepen om op 23 januari 2023 in gesprek te gaan met drie redactieleden: dr. Van Bekkum, dr. Van den Brink en dr. Schol-Wetter. De avond wordt georganiseerd door Theologische Universiteit Kampen/Utrecht, Weetwatjegelooft en het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap.43

30 november 2022: Vandaag verscheen de nieuwsbrief van Fundamentum met daarin kort aandacht voor het verschijnen van de NBV21 Wetenschapsbijbel.44

1 december 2022: Mijn eerste bespreking van de NBV21 Wetenschapsbijbel, het artikel ‘Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap’ en het artikel ‘Wetenschapsbijbel miskent scheppingsorde’ op de website van Fundamentum zijn relatief goed gelezen in de maand november.45 De aankondiging van de eerdergenoemde studieavond is ook op de website van de Theologische Universiteit Kampen-Utrecht geplaatst (zie 29 november 2022).46 Vandaag verscheen ook dit overzicht met reacties online op de website van Fundamentum.47

2 december 2022: Theoloog drs. Dick Schinkelshoek schrijft een recensie van de NBV21 Wetenschapsbijbel in het Nederlands Dagblad. Hij beveelt de uitgave voor mensen ‘die niet met hun rug naar de wetenschap willen staan‘. Mensen die van ‘heldere conclusies en standpunten‘ houden kunnen volgens hem beter verder kijken.48

Voetnoten

Kritiek op de moderne hermeneutiek? – In Amerongen wordt morgen nagedacht over hoe om te gaan met de moderne Schriftuitleg

In het voorwoord van de nieuwsbrief gisteren hebben we al aangegeven dat Bijbelgetrouwe predikanten en theologen veel nadenken over hermeneutiek.1 Deze geleerden proberen ook weerwoorden te formuleren tegen de zogenoemde nieuwe of moderne hermeneutiek. Morgen (2 december 2022) wordt er in Amerongen een studiedag georganiseerd over deze kwestie. De thematitel luidt ‘Hoe om te gaan met de huidige moderne Schriftuitleg?

De studiedag wordt georganiseerd door ‘Hart voor de Gemeente’, een initiatief van stichting Heart Cry. 2 Het verlangen en doel van de organisatie is ‘het toerusten van Godvrezende leiders die niet wankelen maar vasthouden aan het oorspronkelijke Woord van God’. Deze leiders worden drie leerdoelen meegegeven:

 1. In vogelvlucht kennisnemen van historische ontwikkelingen m.b.t. hermeneutiek.
 2. Inzicht krijgen in de gevolgen en gevaren van de hedendaagse (moderne) hermeneutiek.
 3. Toegerust worden om deze gevolgen en gevaren zichtbaar te maken aan gemeenteleden.

Bij hermeneutiek staat een ‘sterretje’ en dan onderaan de flyer ter verduidelijking: ‘hermeneutiek is de studie van de interpretatie van (geschreven) teksten’. De locatie van het evenement is het gebouw van Hebron Missie (Jan van Zutphenweg 4) te Amerongen. Er zijn twee hoofdlezingen en vijf workshops. De workshops zijn verdeeld over twee ronden van elk één uur.3

Hoofdlezingen en workshops

De hoofdlezingen worden verzorgd door de theologen dr. Maarten Klaassen en dr. Piet de Vries. De lezing van dr. Klaassen heeft als titel ‘Hoe zijn we hier gekomen (en wat staat op het spel)?’ De lezing van dr. De Vries heeft als titel ‘Praktische toepassingen voor het verstaan van de Schrift’. Beide lezingen duren ongeveer een uur. Na de ‘lunch en ontmoeting’ zijn er vijf workshops verdeeld over twee ronden. De eerste workshop wordt verzorgd door Thijs van Reijn (MDiv.) en gaat over ‘Vrouwen in het ambt’. De toelichting bij deze workshop luidt: ‘Een exegetische analyse van 1 Timotheüs 2:11-12. In deze workshop wordt de belangrijkste tekst over het vraagstuk van de vrouw in het ambt onder de loep genomen. Stapsgewijs lopen de deelnemers door het exegetische proces om de historische interpretatie van 1 Timotheüs 2:11-12 te beoordelen’. De tweede workshop wordt verzorgd door dr. Piet de Vries en gaat over ‘Nieuwe Hermeneutiek binnen de kerk’. In deze workshop wordt het boek van dr. Arnold Huijgen ‘Lezen en laten lezen’ besproken.4 De derde workshop wordt verzorgd door dr. Maarten Klaassen en gaat over ‘Hermeneutiek en homoseksualiteit’. In deze workshop wordt het boek van dr. René Erwich en dr. Almatine Leene ‘Vuur dat nooit dooft’ besproken.5 De vierde workshop wordt verzorgd door Douwe Tiemersma en gaat over ‘Schrift zonder schepping schaadt Bijbels gezag’. De flyer geeft de volgende samenvatting van de workshop: ‘Hoe interpreteren we de dagen in het scheppingsverhaal en waarom is dit van belang voor onze visie op de Bijbel? In deze workshop kijken we naar de uitleg van het Scheppingsverhaal door naar de tekst zelf te kijken en behandelen we enkele historische en recente interpretaties van dit Bijbelgedeelte’. De vijfde en laatste workshop wordt verzorgd door Chris Verhagen (MSc.). Zijn lezing gaat over de nieuwe hermeneutiek en draagt de titel ‘Nieuwe hermeneutiek: apologetisch drijfzand’. Op de flyer wordt een korte samenvatting gegeven van deze workshop: ‘De kern van het christelijk geloof staat of valt met de vraag of God duidelijk en gezaghebbend heeft gesproken door Zijn Woord. In deze workshop staan we stil bij de negatieve invloed van de nieuwe hermeneutiek op het proces van Evangelisatie en geloofsverdediging’.

Aanmelden

Mocht u deze studiedag interessant vinden dan is het wel noodzakelijk uzelf aan te melden. Dat kan via de website van Hart voor de Gemeente (zie voetnoot naar directe aanmeldformulier).6 Meer informatie over de studiedag en de stichting is ook via deze website te vinden.7 Deze studiedag zal nog meer meewerken aan de ‘hermeneutische bewustwording’. Toch zie ik uit naar een meer academische, theologische en filosofische bezinning op dit onderwerp. Vergelijkbaar met de ‘hartenkreet’ van dr. C.P. de Boer.8

Voetnoten

Statistieken van de website oorsprong.info – November 2022

De maand november 2022 is alweer ten einde. Deze maand werd de website ‘Oorsprong’ veel bezocht. Deze maand verschenen de bijdragen van het congres ‘Bijbel & Wetenschap’ afzonderlijk online op onze website. Hieronder vindt u een top-10 van de drukst bezochte dagen (in het aantal weergaven). Daaronder vindt u een top-10 van meest gelezen artikelen in de maand november 2022. U kunt deze artikelen (nog een keer) lezen of bekijken door op de titel te klikken. De statistieken van de maand september zijn hier gepubliceerd.

Top-10 drukste dagen

Hieronder de top-10 van de drukste dagen deze maand voor de website oorsprong.info. We zien dat het bezoek vaak komt door een nieuw gepubliceerd artikel. Of dat een ouder artikel opnieuw in de picture komt doordat een vriend of kennis deze deelt via social media of e-mail.

 1. 9 november 2022 met 650 weergaven.
 2. 10 november 2022 met 641 weergaven.
 3. 22 november 2022 met 630 weergaven.
 4. 21 november 2022 met 624 weergaven.
 5. 12 november 2022 met 610 weergaven.
 6. 14 november 2022 met 521 weergaven.
 7. 19 november 2022 met 495 weergaven.
 8. 30 november 2022 met 492 weergaven.
 9. 24 november 2022 met 472 weergaven.
 10. 8 november 2022 met 470 weergaven.

Top-10 meest bezochte artikelen

Hieronder de top-10 van de meest bezochte artikelen van de maand november 2022. Er werden 93 artikelen gepubliceerd waarvan de meesten raakvlakken hadden met het scheppingsparadigma. Het aantal weergaven geldt alleen deze maand en het totaal aantal weergaven ‘aller tijden’ kan per artikel hoger liggen.

 1. Tim Hofmans aanval op Pro-lifers is erger dan je denkt met 2.109 weergaven.
 2. Rouwdienst en begrafenis Jerphaas Karel (Jarco) van Meerten (2015-2022) met 969 weergaven.
 3. ‘Kerngroep Bezinning GKV’ haakt vanwege doorwerking van moderne hermeneutiek af – Zaterdag 19 november 2022 studiedag voor verdere bezinning met 614 weergaven.
 4. Een nieuwe manier van Bijbellezen? – Dr. J.M.D. de Heer schrijft een serie artikelen in De Saambinder over de wissels die omgaan met 532 weergaven.
 5. NBV21 Wetenschapsbijbel met, qua oergeschiedenis, focus op theïstische evolutie en ‘Ancient Near East’-mythologie – Bespreking ‘NBV21 Wetenschapsbijbel’ met 371 weergaven.
 6. Antwoord nodig op zogenaamde wetenschap met 362 weergaven.
 7. ‘Vaste rots van mijn behoud’ en Augustus Montague Toplady (1740-1778) met 217 weergaven.
 8. Heeft dr. Prosman het boek gelezen met één oog dicht? – Een Twitter-draad van dr. René Erwich als reactie op een recensie in De Waarheidsvriend met 190 weergaven.
 9. Congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ 2022 – 6. dr. Peter Borger – Terug naar de oorsprong: over baranomen en soortvorming met 171 weergaven.
 10. Wetenschapsbijbel miskent scheppingsorde met 163 weergaven.

Bijbelgetrouwe geleerden denken na over hermeneutiek – Onderzoek in de schepping verdient bijval – Nieuwsbrief d.d. 30-11-2022

We kijken terug op een prachtig congres over ‘Bijbel & Wetenschap’. Jan van Meerten kon namens Fundamentum aanwezig zijn in de chat van de livestream. We danken Kees van Helden en Albert Holtvluwer van Logos Instituut voor de praktische organisatie en uitvoering van het congres en Marcel Vroegop van Geloofstoerusting voor het opzetten van de livestream. De sprekers worden bedankt voor hun inzet! De livestream is hier nog terug te kijken of de lezingen afzonderlijk hier. De bezoekers en kijkers bedankt voor het vertrouwen en de feedback of vragen. Deze nieuwsbrief is wat langer dan de vorige nieuwsbrieven, na het voorwoord volgt nog meer. Scrol daarvoor naar onderen.

Jan van Meerten

Sommige lezers vragen zich regelmatig af hoe het met Jan van Meerten, eigenaar en oprichter van Fundamentum is. Hieronder laten we hem persoonlijk aan het woord:

“Hartelijk bedankt voor jullie medeleven de afgelopen tijd. Dat heeft ons opnieuw bijzonder goed gedaan. Hoe het precies gaat is lastig uit te leggen. ‘Hetzelfde als vorige week’, is een afgezaagd antwoord. Het gaat naar omstandigheden redelijk met mij. We slikken trouw de medicijnen die de pompfunctie van het hart ondersteunen. Ondertussen wachten we op het plaatsen van een icd ter bestrijding van levensbedreigende ritmestoornissen. Dit zal D.V. 14 december 2022 plaatsvinden in het Radboud UMC te Nijmegen. Daarna kunnen ze mij in dit ziekenhuis niet meer verder helpen. Ik ben daarom doorverwezen naar het Erasmus MC te Rotterdam om te kijken naar verdere behandelmethoden. Afgelopen vrijdag hebben mijn vrouw en ik kennisgemaakt met de artsen en er lopen nu diverse vervolgonderzoeken. Gelukkig heb ik meer energie dan vier maanden geleden om dingen te doen. Half zittend en half liggend kan ik deze nieuwsbrief maken, nog wat lezen, schrijven en/of redigeren voor de website ‘Oorsprong’. De Heere heeft mij dat nog willen geven en Hij heeft mij nog willen sparen voor vrouw en kinderen. De Heere heeft het niet verkeerd gedaan! Spreek maar goed over Hem! Hij getrouw, maar wij ontrouw!”

Congres ‘Bijbel & Wetenschap’

Zoals ook in de inleiding geschreven was het een prachtig congres. Het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ werd georganiseerd in De Bron in Hardinxveld Giessendam. Mocht u het congres gemist hebben, geen nood, de livestream is hier terug te kijken. Het openingswoord werd verzorgd door Kees van Helden (opening). Na de opening sprak nieuwtestamenticus en classicus dr. Benno A. Zuiddam over de rol van het Schriftgezag in de vroege kerk (lezing). Sterrenkundige dr. Peter Korevaar sprak daarna over de uniciteit van de aarde in het heelal (lezing). Na de kleine pauze sprak fysisch geograaf drs. Hans Hoogerduijn over het zogenoemde Rekolonisatiemodel (RKM) (lezing). Fytopatholoog dr. Gert Kema kwam na de lunchpauze aan het woord met een lezing over de rol van schimmels in Gods schepping (lezing). Moleculair bioloog dr. Peter Borger sprak daarna over baranomen en soortvorming (lezing). Industrieel ecoloog dr. Gijsbert Korevaar verzorgde de laatste lezing van de dag en sprak over scheppingsgeloof en rentmeesterschap (lezing). Het dagprogramma werd afgesloten door Kees van Helden (afsluiting). In de avond waren er nog twee Engelstalige toetjes. Eerst sprak bioloog en biochemicus dr. Todd C. Wood over baraminologie (lezing) en daarna sprak paleontoloog dr. Matt A. McLain over de zoogdierachtige reptielen (lezing). De lezingen zijn met enig inpassen ook bruikbaar voor het Voortgezet Onderwijs, zeker voor de bovenbouw. We hopen dat docenten de gehoorde argumenten zullen gebruiken bij hun aardrijkskunde-, biologie-, natuurkunde-, scheikunde- en godsdienstlessen.

Inaugurele rede van dr. Richard Buggs

In een van de vorige nieuwsbrieven spraken we over ‘rolmodellen’. We willen dit woord vervangen door identificatiefiguren. Deze identificatiefiguren zijn belangrijk voor studenten en wetenschappers. Zeker voor creationistische academici, die zich soms ten diepste (dus naar de diepste zielenroerselen), die vaak eenzaam voelen binnen hun vakgebied. Het is dan bemoedigend als je geestverwanten tegenkomt. Dr. Richard Buggs zien wij als zo’n identificatiefiguur. Buggs is plantengeneticus en hij hield deze maand zijn inaugurele rede aan de Queen Mary University of London. De rede is opgenomen en mooi opgezet. We hebben de lezing als artikel opgenomen op onze website. Helaas moet u wel de Engelse taal kunnen volgen om het te kijken.  

NBV21 Wetenschapsbijbel en Vuur dat nooit dooft

Op het klassieke scheppingsgeloof komt veel af. Theïstische evolutionisten en verschillende ontkenners van de waarde van de scheppingsorde timmeren flink aan de weg, zowel in woorden als in daden. Er verschijnen aan de lopende band boeken en artikelen waarin een theïstisch evolutionistische positie wordt verdedigd. Dit leidt weer tot ophef bij degenen die graag vasthouden aan het klassieke scheppingsgeloof. Twee voorbeelden zijn de NBV21 Wetenschapsbijbel én het boek Vuur dat nooit dooft. Over het eerstgenoemde voorbeeld hebben we al iets geschreven en hopen we een overzicht van alle reacties bij te houden. Het tweede genoemde voorbeeld kreeg op onze website ook flinke aandacht. Het boek werd bekritiseerd door dr. Hoek, dr. Prosman, dr. Horjus, dr. Zuiddam en dr. Klaassen

Hermeneutiek

Volgens de Bijbelwetenschapper dr. Sam Janse, die ook meegewerkt heeft aan de NBV21 Wetenschapsbijbel, is ‘hermeneutiek geen populair woord bij hen die zichzelf als Bijbelgetrouw zien‘. Met alle respect voor dr. Janse is dit (zeker de laatste tijd) flink onjuist. We kunnen het laatste decennium (maar ook daarvoor) zelfs spreken van een hermeneutische bewustwording. Vanuit Bijbelgetrouwe hoek verschijnen veel publicaties over hermeneutiek. In het Reformatorisch Dagblad wijst dr. Janse op het verschil tussen hermeneutiek en exegese als hij schrijft: ‘bij exegese zoeken we naar de betekenis die een oude tekst toen had, bij hermeneutiek kijken we naar de betekenis van die tekst voor nu‘. Met deze definitie doen, zeker bevindelijk-gereformeerde, predikanten heel veel aan hermeneutiek. De kritiek op deze stroming binnen het christendom is dan vaak zelfs dat er meer aan hermeneutiek dan aan exegese gedaan wordt. Dr. Janse kent óf de stroming niet goed die hij wil bekritiseren óf maakt bewust een karikatuurbeeld. Wel onderschrijven we de hartenkreet van dr. C.P. de Boer om bij hermeneutische kwesties als kerkverbanden meer samen te werken. In het artikel over deze hartenkreet hebben we alle artikelen over hermeneutiek op onze website (tot de hartenkreet) hier in een voetnoot op een rij gezet. 

Uitgelichte artikelen

Op de website van Fundamentum (www.oorsprong.info) verschijnen dagelijks artikelen over het brede veld van geloof, apologetiek en wetenschap. Vijf recente artikelen die de moeite waard zijn worden hieronder weergegeven. Veel zegen bij het (her)lezen hiervan. Hieronder een selectie:

(1) Wetenschapper lost (creationistisch) biosystematisch raadsel van de rode panda (Ailurus fulgens) op (geschreven door Jan van Meerten n.a.v. onderzoeksresultaten van dr. Matyas Cserhati).
(2) Beslis niet te snel over embryo-onderzoek (geschreven door dr. Adriana Kater-Kuipers).
(3) Paleontology from a Biblical Worldview (lezing door dr. Leonard Brand).
(4) Transgenderwet ondermijnt man- en vrouw-zijn (geschreven door drs. Elise van Hoek-Burgerhart).
(5) Wat Exodus 21:22 ons vertelt over abortus (geschreven door Chris Develing).

De volgende nieuwsbrief verschijnt, als de Heere leven en gezondheid geeft, op 30 december 2022 D.V.

Trees of life: do they exist? – Inaugurele rede van dr. Richard Buggs aan de ‘Queen Mary University of London’

Op 16 november 2022 sprak de plantengeneticus dr. Richard Buggs zijn inaugurele rede uit aan de Queen Mary University of London’. Helaas is de lezing niet Nederlands ondertiteld, maar wel met Engelse ondertiteling te volgen. De samenvatting op het YouTube-kanaal luidt: ‘“Trees of life” are discussed in three senses: (1) Tall woody plants; (2) The Darwinian tree of life; (3) The Biblical tree of life. As QMUL’s Professor of Evolutionary Genomics, Richard Buggs compares the evidence for these trees of life. He reflects on life as a biologist and a Christian, and on religious and ethnic inclusion at the Russell Group’s most diverse University.‘ Met dank aan de universiteit voor de opname van deze inaugurele rede.

Beslis niet te snel over embryo-onderzoek

Vóór nieuwe stappen gezet worden in onderzoek met embryo’s structuren, is het van belang om ethische vragen te doordenken, om menselijk leven te beschermen.

Onderzoekers hebben de mogelijkheid ontwikkeld embryoachtige structuren te maken die de ontwikkeling van een embryo nabootsen. Dat stelt beleidsmakers en wetgevers voor lastige dilemma’s, in het bijzonder met betrekking tot beschermwaardigheid van ongeboren leven. Dat blijkt ook uit de reactie van minister Kuipers op de derde wetsevaluatie van de Embryowet (ND, 18 oktober). Het is goed als de minister zich op de beschermwaardigheid van ongeboren leven bezint vóór verder stappen worden ondernomen.

Beschermwaardig?

De Embryowet is tot stand gekomen met het oog op de beschermwaardigheid van het embryo. Maar er wordt verschillend gedacht over de mate van die beschermwaardigheid. Dat blijkt ook uit de derde evaluatie van deze wet. Daarin wordt beargumenteerd dat er onevenredig veel aandacht uitgaat naar de beschermwaardigheid van het ongeboren leven ten opzichte van andere belangen zoals voortgang van wetenschappelijke ontwikkelingen. In de discussie over ethische dilemma’s is dat een prominent probleem. Mag je embryo’s kweken om onderzoek vooruit te helpen en uiteindelijk mensen met ernstige aandoeningen te helpen, als dat ten koste gaat van pril menselijk leven? Nee, het doel heiligt niet de middelen. Het middel ís hier bij wijze van spreken heilig. Het is onwenselijk dat menselijk leven gecreëerd wordt om instrumenteel te gebruiken. Dat staat haaks op het doel van de embryowet.

De minister stelt in zijn antwoord op de evaluatie van de Embryowet voor om de definitie van ‘embryo’ te veranderen. De huidige definitie gaat uit van de potentie om uit te groeien tot mens. De nieuwe definitie omvat de verschillende manieren waarop een embryo tot stand kan komen en sluit alle stadia van de ontwikkeling in. Hierin volgt de minister de wetsevaluatie. Maar in de verdere uitwerking van wat dan onder de definitie valt wordt een zoektocht zichtbaar naar wat een embryo is en wat niet, wat wel en niet beschermwaardig is. Dat legt een belangrijk probleem bloot van het zelf tot stand willen brengen van menselijk leven of dat willen nabootsen.

Dragers van waarde

De vraag is vervolgens hoe lang je gekweekte embryo’s of structuren wilt laten doorontwikkelen. Die vraag is in het bijzonder prangend bij het voorstel van de minister om een embryoachtige structuur die een intact embryo nabootst op te nemen in de definitie van embryo. Deze structuren worden wél tot stand gebracht voor onderzoeksdoeleinden, iets wat voor ‘klassieke’ embryo’s verboden is. Dat schuurt. Dat geldt ook voor het onderscheid dat de minister maakt tussen intacte en niet-intacte embryo’s. Met niet-intact bedoelt hij structuren die niet de volledige ontwikkeling van een embryo kunnen doormaken. Hij wil dat nog verder laten specificeren. Maar is dit onderscheid zo zwart-wit te maken? Is het niet eerder een praktisch onderscheid ten dienste van het onderzoek? Of is er ook een fundamenteel onderscheid te maken? Zijn de structuren verschillend omdat ze verschillend zijn in waarde? Dit zijn vragen die doordacht moeten worden. Waarom niet een pas op de plaats en eerst bezinnen op de weg die wordt ingeslagen?

Het is nastrevenswaardig alternatieven te zoeken voor het kweken van embryo’s puur voor onderzoek. Als het mogelijk is om structuren te ontwikkelen die verschillende aspecten van de ontwikkeling van een embryo kunnen nabootsen dan is dat een veelbelovend alternatief. Maar dat mag niet een verschuivende grens van beschermwaardigheid van beginnend leven tot gevolg hebben. Daarvoor zijn de resultaten van de onderzoeken nog te onzeker en de waarde van het leven te groot.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Nederlands Dagblad. De bronvermelding luidt: Kater-Kuipers, A., 2022, Beslis niet te snel over embryo-onderzoek, Nederlands Dagblad 78 (21.195): 14 (artikel).

‘Strijd om het begin’ – Klaas Roos (MA) spreekt namens Weet Magazine voor Zin-in JBGG

Op 12 november 2022 sprak Klaas Roos (MA) voor de Zin-in bijeenkomst van de Jeugdbond Gereformeerde Gemeente. Hij sprak over Gods schepping en de evolutietheorie. De beschrijving luidt: “God openbaart Zich in de Bijbel, maar ook in het ‘boek der natuur’, waarin alle schepselen, groot en klein, zijn ‘als letteren’. Hoe kunnen we God ontdekken in de schepping? Volgens psalm 19 vertelt het ruime hemelrond Gods eer en heerlijkheid. In de wetenschap wordt daar vaak anders over gedacht en wordt de evolutietheorie aangehangen. Hoe staan we daar tegenover? Is er Bijbels gezien ruimte voor theïstische evolutie? Staan de wetenschap en de Bijbel lijnrecht tegenover elkaar of het bedrijven van wetenschap ook een aspect waar God ons toe oproept om voor Zijn schepping te zorgen?” De omschrijving geeft abusievelijk weer dat Gert-Jan van Heugten spreekt, dit is uiteraard incorrect. Hieronder en met dank aan JBGG de opname.