Home » Algemeen

Categoriearchief: Algemeen

Adam of Aap? – Aflevering 4: De stenen spreken

In 1977 van de vorige eeuw zond de Evangelische Omroep de serie Adam of aap? uit. Er verscheen in hetzelfde jaar ook een boekje met de gebundelde teksten van de uitzending. De serie werd uitgezonden onder leiding van de onlangs overleden drs. Koos van Delden. In dankbare herinnering aan hem delen wij de komende periode iedere zaterdag een aflevering van Adam of aap? Vandaag deel 4: De stenen spreken. In deze vierde aflevering gaat het over de ouderdom van de aarde. Is de aarde miljarden jaren oud of duizenden jaren jong?

PERSBERICHT: Cursussen stichting Godsvrucht en Wetenschap

In eerdere berichten is meegedeeld dat dr. P. de Vries met ingang van het jaar 2021/2022 (vanaf sep-tember) cursussen voor de St. Godsvrucht en wetenschap gaat verzorgen.

Het gaat om de volgende cursussen waarvoor u zich nog kunt aanmelden, zie hieronder:

  • Close reading van Ezechiël
  • Hermeneutiek (voor dit seizoen volgeboekt)
  • Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus
  • Inleiding in de Bijbelse theologie
  • Thema’s uit de geloofsleer

Er blijkt goede belangstelling te zijn voor de cursussen. De cursussen worden gegeven te Gouda. De cursus ‘Close reading van Ezechiël’ die een wat meer specialistisch karakter heeft, is gesplitst en wordt behalve in Gouda ook in Nunspeet gegeven. Op beide locaties zijn nog open plaatsen.

Zoals verwacht kon worden, is vooral voor de cursus ‘Hermeneutiek’ veel belangstelling. Hier komen de vragen naar voren of en hoe wij ons op de Schrift mogen beroepen en of God wel rechtstreeks door de Schrift tot ons spreekt. Deze cursus inmiddels vol geboekt. Bij voldoende belangstelling (minimaal tien aanmeldingen) wordt de cursus D.V. volgend seizoen op een doordeweekse morgen opnieuw aangeboden. Inmiddels hebben zich daarvoor al een aantal belangstellenden gemeld.

Voor alle cursussen is genoeg belangstelling om aangeboden te kunnen worden. Wel is nog voldoende ruimte om zich aan te melden. Dan gaat het om de cursussen ‘Close reading van Ezechiël’, ‘Geloofsverantwoording in het voetspoor van Augustinus’, ‘Inleiding in de Bijbelse theologie’ en ‘Thema’s uit de geloofsleer’. De laatste cursus wordt volgend jaar op een viertal avonden in april en mei gegeven en is nadrukkelijk bedoeld voor elk geïnteresseerd gemeentelid.

De cursus ‘Inleiding in de Bijbelse theologie’ is in de eerste plaats bedoeld voor predikanten en leraren in het middelbare onderwijs die nageschoold willen worden. Anderen zijn overigens ook van harte welkom. Deze cursus wordt op donderdagmorgen gehouden. De eerste keer is D.V. donderdag 3 februari 2022.

Over drie seizoenen verspreid worden er elk jaar nieuwe cursussen aangeboden. Er is tot op zekere hoogte sprake van een lint, maar in principe is elke cursus een afzonderlijk geheel. Zonder een eerdere cursus gevolgd te hebben kan men aan cursussen die een volgend seizoen worden aangeboden met vrucht deelnemen.

Meer informatie is te vinden op de website: godsvruchtenweteschap.nl. Wie belangstelling heeft voor een van de cursussen of meer informatie wil, kan zich via de email dspdevries@solcon.nl wenden tot dr. P. de Vries. Inmiddels zijn er meerdere donaties ontvangen. Omdat de kosten de baten zullen overstijgen, zijn donaties – groot of klein – nog altijd van harte welkom. Het bankrekening nummer kunt u vinden op onze website http://www.godsvruchtenwetenschap.nl.

Het bestuur en dr. P. de Vries spreken de wens uit dat het werk van de stichting Godsvrucht en wetenschap tot zegen zal zijn. Dit in de overtuiging dat de Bijbel de stem is van de drie-enige God Die als de God van volkomen zaligheid is te belijden.

Tien redenen waarom ik creationist ben

Op 31 januari 2016 organiseerde het populair-wetenschappelijk tijdschrift Weet Magazine een lezersdag in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Ik sprak daar over de titel ‘Tien redenen waarom ik creationist ben’. Was leuk om te doen! Met dank aan Geloofstoerusting is deze presentatie opgenomen en hieronder te bekijken. Het is goed mogelijk dat ik over sommige zaken in de presentatie na vijf jaar anders denk, maar het is mijns inziens toch de moeite waard om het te delen en dit te volgen. In beeld komt dat hier theoloog dr. Piet de Vries spreekt, dit is een vergissing van de mensen die de opnames gemaakt hebben.

Tien tips voor als je in een zesdaagse schepping gelooft

Je bent een eerstejaarsstudent en wilt graag de wetenschap in. Je hebt je christelijke school en mogelijk je ouderlijk huis verlaten en loopt nu rond op een universiteit van een grote stad. Je gelooft dat God de hemel en de aarde in zes dagen geschapen heeft, maar dat deze schepping niet zeer goed is gebleven. Er is een historische zondeval geweest. Je bent hiervan overtuigd, maar je merkt ook dat er een keerzijde aan dat geloof zit.

Is het wel verstandig om hier openlijk voor uit te komen? En als je dat wel doet, zal men je dan wel accepteren? En wat moet je doen als jij dat geloof door intellectuele uitdagingen dreigt te verliezen?

Regelmatig krijg ik vragen van studenten, opvoeders en wetenschappers welke tips ik zou geven aan creationistische studenten die graag willen afstuderen of zelfs promoveren. Ze geven te kennen dat studeren in een universitaire wereld intellectueel en spiritueel niet altijd gemakkelijk is.

In 2016 was ik in Enderby (Engeland) op een scheppingscongres, met diverse wetenschappers als deelnemers. Daar kocht ik een boekje van de Britse geoloog Paul Garner. In zijn boekje geeft hij een tiental tips voor studenten. Deze tips geef ik hieronder in eigen woorden weer.

Basis

1. Als eerste vormt Gods Woord de basis van je geloof. Het is daarom heel belangrijk om dit Woord te bestuderen en te weten wat je gelooft.

2. Daarnaast hebben christenen Gods eer op het oog. Zoek Gods eer in alles wat je doet, doe je best en gebruik het verstand dat Hij je gegeven heeft.

3. De evolutietheorie in de zin dat alle levensvormen afstammen van één voorouder, is strijdig met het christelijk geloof. Denk niet te gemakkelijk over deze theorie alsof het allemaal onzin zou zijn. Er bestaan wel degelijk goede argumenten voor. Bestudeer deze argumenten met als doel ze te begrijpen. Dring tot de kern door. Probeer daarbij feiten te scheiden van interpretaties. Zorg ervoor dat je hierin beter wordt dan je medestudenten.

4. Erken dat er argumenten zijn voor de evolutietheorie. Dat wil nog niet zeggen dat je deze moet accepteren als ultieme waarheid. De Bijbel, de Waarheid, geeft redenen om ervan overtuigd te zijn dat de evolutietheorie niet waar is. Een compromis is niet mogelijk, maar ook niet nodig. Er bestaan namelijk veel argumenten die wijzen op een schepping.

5. Om de theorie van gemeenschappelijke afstamming beter te leren begrijpen, dien je vragen te stellen. Probeer in de collegezaal niet het debat met je medestudent, hoogleraar of universitair docent te winnen. Als er studenten zijn die vaardiger debatteren dan jij, berokken je schade aan jezelf en je medestudenten.

6. Drijf niet de spot met je opponent, maar neem hem of haar serieus.

7. Lees de academische creationistische literatuur (zie hieronder voor de literatuurlijst uit 2016). Niet alle creationistische literatuur is goed en niet alle creationistische boeken zijn geschikt voor studenten. Blijf op de hoogte van de sterke argumenten, maar ook welke argumenten achterhaald of onjuist zijn.

8. Creationisten hebben niet op alle vragen die aan hen gesteld worden goed onderbouwde antwoorden. Dat is geen probleem, wetenschappelijk onderzoek bestaat juist om antwoorden te vinden op tot dusverre onopgeloste vraagstukken. Wees eerlijk over de problemen en uitdagingen die er zijn. Een (creationistische) theorie-van-alles bestaat niet en gaten zullen er altijd blijven.

9. Als je houdt van uitdaging, kies dan voor een studie die je uitdaagt. Creationisten worden het meest uitgedaagd in de biologie, geologie, astronomie en aanverwante vakgebieden. Deze vakgebieden zijn zeer belangrijk in het debat over schepping en evolutie. Pak een studie op in deze vakgebieden en wie weet kun je later als expert bijdragen aan het debat ten voordele van het scheppingsreferentiekader.

10. Welke studie je ook kiest, blijf in contact met een creationistische deskundige in je vakgebied. In het Nederlandse taalgebied zijn er tientallen, zo niet honderden, creationistische academici. In een universitaire studie kom je veel rationele, maar ook geestelijke uitdagingen tegen. Het helpt dan enorm om steun te krijgen van iemand die deze ervaringen in het verleden ook gehad heeft. Zoek een christelijke studentenvereniging en blijf daarnaast in contact met je thuisgemeente.

Ik hoop dat deze tips je helpen om een gezonde studiezin te ontwikkelen. Weet dat God alle dingen in Zijn hand heeft. Vraag of God je het vertrouwen in Zijn Woord wil geven en bid om hulp als je in aanraking komt met gegevens die in tegenspraak lijken met Zijn Woord.

Download hier de bijgevoegde literatuurlijst uit 2016.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2016, Tien tips voor als je in schepping gelooft, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 46 (167): 6-7.

Hoe konden alle dieren in de Ark? – Een antwoord van Jan Rein de Wit

In 2014 nam Geloofstoerusting in samenwerking met de Reformatorische Omroep een serie video’s op over zaken die raken aan het scheppingsparadigma. Vandaag een video met voormalig hoofdredacteur van Weet Magazine, Jan Rein de Wit, over de vraag hoe alle dieren in de ark pasten. Veel zegen bij het kijken!

Adam of Aap? – Aflevering 2: Het eerste ei

In 1977 van de vorige eeuw zond de Evangelische Omroep de serie Adam of aap? uit. Er verscheen in hetzelfde jaar ook een boekje met de gebundelde teksten van de uitzending. De serie werd uitgezonden onder leiding van de onlangs overleden drs. Koos van Delden. In dankbare herinnering aan hem delen wij de komende periode iedere zaterdag een aflevering van Adam of aap? Vandaag deel 2: Het eerste ei. In deze tweede aflevering gaat het over het ontstaan van het eerste leven en of de mens een product is van toeval.

Adam of Aap? – Aflevering 1: Adam of aap?

In 1977 van de vorige eeuw zond de Evangelische Omroep de serie Adam of aap? uit. Er verscheen in hetzelfde jaar ook een boekje met de gebundelde teksten van de uitzending. De serie werd uitgezonden onder leiding van de onlangs overleden drs. Koos van Delden. In dankbare herinnering aan hem delen wij de komende periode iedere zaterdag een aflevering van Adam of aap? Vandaag deel 1: Adam of aap? In de eerste aflevering wordt stilgestaan bij enkele vondsten van schedels en hoe plaatjes in schoolboeken worden getekend. Het sluitstuk van de film gaat over mensen en dinosauriërs die samengeleefd zouden hebben. Veel zegen bij het kijken! Via de pijltjes die in de onderste balk opzij wijzen kan het beeld groter gemaakt worden.

De jongen en de stervende zeesterren

De jongen en de stervende zeesterren‘ Deze video werd ondertiteld door de organisatie ‘Geloofstoerusting‘. Laat deze video ter bemoediging zijn voor mensen die evangeliseren of preken.

Rondom het congres 2021 (9): Mosasaurusvideo dankzij ‘Is Genesis History?’ goed bekeken

Sinds kort heeft Fundamentum een eigen YouTube-kanaal. Voor een beginnende organisatie is het de kunst om nu zoveel mogelijk abonnees te werven en kijkcijfers te oogsten. Met dank aan ‘Is Genesis History?’ is het gelukt om de video van dr. Marcus Ross over de Mosasauriërs meer zichtbaar te maken.

Afgelopen maandag, 9 augustus 2021, deelde de organisatie ‘Is Genesis History?’ de video van dr. Marcus Ross met als titel ‘Of Mosasaurs and Meteors: Life and death in Noah’s Flood’.1 Deze lezing is in het Engels ingesproken en daarom ook aantrekkelijk voor deze organisatie. De paleontoloog dr. Marcus Ross was ook één van de creationistische wetenschappers die bevraagd werd in de bestseller-dvd ‘Is Genesis History?2

De organisatie schrijft boven de gedeelde video3:

“A few months ago, paleontologist Dr. Marcus Ross (who you may remember from our feature length film, 𝘐𝘴 𝘎𝘦𝘯𝘦𝘴𝘪𝘴 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘺?) presented a lecture during the Dutch conference, Fundamentum en Geloofstoerusting, on his favorite group of extinct marine reptiles, the mosasaurs!”

Het delen van deze video zorgde voor een kijkcijferrecord en laat de tweede meest bekeken video via het kanaal van Fundamentum ver achter zich.4 Tot vandaag keken maar liefst 759 mensen naar de video en ontving deze video ook nog eens 24 ‘likes’. Het is bemoedigend om te zien dat we als beginnende organisatie ook een (kleine) impact hebben buiten het Nederlands sprekende gedeelte van de wereld.

RUBRIEK 'RONDOM HET CONGRES 2021'
In de rubriek ‘Rondom het congres 2021‘ bespreken we feedback, vragen en gebeurtenissen rond het congres ‘Bijbel & Wetenschap‘ georganiseerd door Fundamentum en Geloofstoerusting en gehouden op 26 juni 2021.

Voetnoten

‘Een steunpilaar is weggenomen’ – In Memoriam: dr. Herman Bos (1946-2021)

Een stem zegt: Roept! En hij zegt: Wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en als zijn goedertierenheden als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de Geest des HEEREN daarin blaast; voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af; maar het Woord onzes Gods bestaat in der eeuwigheid. (Jesaja 40: 6-8, SV)

Medecreationist en oud-directeur van de Evangelische Hogeschool, dr. Herman Bos, is op 26 juli 2021 te Leiden overleden in de leeftijd van 74 jaar. We verliezen in hem een steunpilaar en kenner van het ‘creationisme’ in Nederland. Vrouw, kinderen en kleinkinderen laten in de rouwkaart weten: ‘Diepbedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, delen wij mee dat door de Heere is Thuisgehaald mijn geliefde man, onze lieve vader en opa’. Aan het begin van deze middag wordt hij in besloten kring begraven. Na afloop van de begrafenis zal een ‘dienst van Woord en gebed’ plaatsvinden. Deze is vanaf 14.15 te volgen via vanstaverenbegrafenisverzorging.nl. We condoleren de familie van harte en wensen hen veel sterkte in de droeve gang die zij moeten maken.1

Dr. Herman Bos in het programma ‘EH-journaal 1997/1998’. Screenshot genomen door Jan van Meerten op 31 juli 2021.

Herman Bos werd op 3 september 1946 te Medemblik geboren. Tegen het Reformatorisch Dagblad zei hij in 1995: “Als zoon van een groenteman. Ik groeide op binnen de commercie, in een middenstandsmilieu en heb tot mijn twintigste elke zaterdag met de groentekar gevent.2 Bos studeerde organische chemie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en promoveerde in hetzelfde vakgebied op een proefschrift met als titel ‘Homocyclopentadienyl Anionen – Vorming van Bishomocyclopentandienyl Anionen door Lithium reduktie van gebrugde dicyclopryl ketonen’. In 1995 volgde hij drs. N.C. van Velzen op als directeur van de Evangelische Hogeschool in Amersfoort. In 1999 kreeg Herman een hartinfarct waardoor hij zich in 2001 terug moest trekken als directeur. Hij bleef wel gastlessen verzorgen op de school.

Het contact met Herman was altijd bemoedigend. We hebben elkaar vaak gezien op congressen en mailden bijna wekelijks met elkaar over allerhande onderwerpen, maar vooral over het thema ‘schepping en evolutie’. Deze mailtjes heb ik ervaren als de spreekwoordelijke hart onder de riem. De groeiende theïstisch-evolutionistische evangelisatiedrang baarde hem zorgen en het langzaam losweken van de Evangelische Hogeschool van het zogenoemde ‘creationisme’ deed hem pijn. Hij probeerde er alles aan te doen om op zijn oude ‘schooltje’ het creationistische geluid blijvend te laten horen.3 Het was ook vanwege deze zorgen dat dr. Herman Bos de ‘Open Brief’4 van Logos Instituut ondertekende met de woorden: ‘Van harte onderteken ik dit goede initiatief’.5 Toen het beruchte ‘Het geheime logboek van topnerd Tycho’ verscheen kon hij zich erover opwinden dat deze werd aanbevolen door de huidige EH-directeur. Het proefschrift van dr. Remco van Mulligen6 over onder andere de Evangelische Hogeschool bevatte volgens hem diverse onjuistheden, ‘één fout was een grove blunder’.7 In plaats van dit op de ‘straten van Askelon’ te werpen ging hij met de mensen persoonlijk in gesprek. Dit leidde in het laatste geval tot een rectificatie. Herman is al sinds de oprichting van Logos Instituut nauw bij dit initiatief betrokken. Op de website van dit instituut verschenen daarom ook enkele recensies van zijn hand. Toen in 2017 het boek van de systematisch theoloog prof. dr. Gijsbert van den Brink verscheen over christelijk geloof én evolutie deed hij mee met een uitgebreid artikel in het Reformatorisch Dagblad.8 De mededeling dat ik zou vertrekken bij Logos Instituut ging hem aan het hart.9 Hij sprak van een verweesd gevoel. Toch hield hij de moed erin: “Veel zegen wens ik je in het onderwijs. Daar mag je behoren tot de frontstrijders in het Koninkrijk Gods. Degenen die onze jongere jeugd mogen opvoeden en onderwijzen bij Bijbels licht, die hebben een grote Taak in het Front. Frontstrijders!10 De laatste mail die ik van hem ontving was een artikelidee voor Weet Magazine op 14 juli 2021.11 En toen werd het stil.

We zullen in dit ondermaanse elkaar nooit meer zien, elkaar nooit meer mailen en elkaar nooit meer bellen. Een belangrijke steunpilaar is weggenomen en wie zal hem vervangen? De openingstekst luidde ‘het gras verdort, de bloem valt af’. De bloem Herman Bos, vol levensenergie, levensvreugde en levenskracht, is afgevallen! In dankbaarheid herdenken we hem om wie hij was. Met hoop kijken we naar de toekomst, want: ‘het Woord onzes Gods bestaat in eeuwigheid’! Zijn vrouw Afina en zijn kinderen Jan, Mieke en Peter (en de verdere familie) wensen we veel sterkte toe bij de droeve gang naar het graf die zij vandaag moeten maken en ook sterkte in de komende tijd als het gemis nog meer gemerkt zal worden.

Voetnoten