Home » Evenement » Doe mee met de livestream van het congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

Doe mee met de livestream van het congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ op 26 juni 2021

Afgelopen maand is er hard gewerkt aan de invulling van een congres via de livestream die gehouden zal worden op D.V. 26 juni 2021. Zoals we in de vorige nieuwsbrief lieten weten kon het congres van 27 maart 2021 niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen. Het ziet er niet naar uit dat we voorlopig congressen in ‘levende lijve’ kunnen bijwonen, daarom hebben wij ons bezonnen op een alternatief. Samen met Geloofstoerusting zetten we een congres via livestream op met als hoofdthema ‘Bijbel & Wetenschap‘ en met als subthema ‘Intelligent Design‘. Doe mee met ons congres op 26 juni 2021. Nodig zoveel mogelijk mensen uit! De toegang is gratis en omdat meedoen thuis op de bank kan is de drempel is laag. De flyer is hier te downloaden. Het congres is zeer geschikt voor predikanten, jongerenwerkers, docenten en andere geïnteresseerde hoger opgeleiden. Het wil daarnaast studenten, die willen staan op een Bijbelse grondslag, bemoedigen en stimuleren om graden te halen in diverse vakgebieden en (zo) mee te bouwen aan een robuust creationistisch wereldbeeld. Aanmelden om op de hoogte te blijven kan via deze link.

Om half 10 in de ochtend zal Jan van Meerten het congres openen met Schriftlezing en gebed. Daarnaast zal hij een korte introductie geven op het thema. Om 10 uur geeft predikant en theoloog drs. Marco de Wilde een lezing over de onfeilbaarheid van de Schrift. Om 11 uur spreekt (kerk)historicus dr. Henk Hofman over de metafoor van de twee boeken (het boek van de natuur en de Schriftuur). Tussen beide lezingen (en ook de volgende lezingen) zit een korte pauze. Daarna gaan we om 12 uur verder met de wetenschapsfilosoof en geoloog Carel de Lange (MSc.). Hij houdt een inleiding over Intelligent Design en of dit concept wetenschappelijk is. Om 13 uur staat bacterioloog en dierenarts dr. ir. Erik van Engelen op het programma. Hij bespreekt met ons een peer-reviewed paper vóór Intelligent Design over fine-tuning in de biologie. Medisch immunoloog dr. ir. Adriaan van Beek neemt ons, om 14 uur, mee naar ons immuunsysteem en zal uitleggen hoe wonderbaar dat in elkaar zit. Om 15 uur doet neonatoloog en vasculair bioloog dr. ing. Bea Zoer hetzelfde met de foetale bloedsomloop en het wonder van geboorte. De laatste lezing van het dagprogramma komt van bioloog en geoloog drs. Tom Zoutewelle. Hij neemt ons mee naar de zogenoemde Cambrische Explosie. Het dagprogramma wordt officieel afgesloten door Jan van Meerten. In de avond hebben we twee lezingen als ‘paleontologisch dessert’. Paul Garner (MSc.) neemt ons mee naar zijn afstudeeronderwerp: de classificatie van dinosauriërs. Dr. Marcus Ross neemt ons mee naar zijn promotieonderzoek over de Mosasauriërs. Grote ‘Maashagedissen’ die gevonden worden in ons dierbaar Nederland uit een lang vervlogen tijd. Tussen het dagdeel en het avonddeel zit een lange etenspauze.

Het congres zal worden uitgezonden via YouTube. Dit congres wordt georganiseerd door Fundamentum en GeloofstoerustingFundamentum is een kleine organisatie, opgericht om inkomsten en uitgaven van dit congres te kunnen verantwoorden aan de staat. De landingswebsite van Fundamentum is hier te vinden. Geloofstoerusting is een organisatie die zich inzet voor geloofsoverdracht. Het is opgericht om God te verheerlijken, Jezus te volgen en de naaste te dienen. De website van Geloofstoerusting is hier te vinden.

De afgelopen twee maanden heeft Jan van Meerten, in zijn vrije tijd, zich beziggehouden met de invulling van de website oorsprong.info. Hij houdt zich hier onder andere bezig met genealogie, maar ook met het scheppingsparadigma, medische ethiek, seksuele gerichtheid, milieu/klimaat en wereldgodsdiensten. Top-5 van veelgelezen artikelen: (1) “We gaan niet nog een keer vier jaar traineren” – Via Dolorosa en het beleid van D66 (Sigrid Kaag), (2) Opheusden in 1959, (3) IKEA wijst met de regenboogtas op de zondvloed – Een boodschap van zonde en genade, (4) Schreeuw om Leven mag flyeren bij abortuskliniek Almere, en (5) COLUMN: Nederlandse vulkanen?. Veel leesplezier. Commentaar en andere feedback is altijd welkom via info@oorsprong.info. Het voorwoord van de vorige nieuwsbrief is hier te lezen.

Tot ziens op D.V. 26 juni 2021!

PS: De flyer (die hier te downloaden is) en die hierboven en hieronder te zien is, is ontworpen door Gerda van de Werken van wijdiezijn.nl.