Home » Geologie » COLUMN: Nederlandse vulkanen?

COLUMN: Nederlandse vulkanen?

De afgelopen maand zagen we spectaculaire beelden van de uitbarsting van de IJslandse vulkaan Fagradalsfjall. Beelden van een allesvernietigende hete gletsjer van lava. Gelukkig is er rond de vulkaan geen bewoning en daarmee geen direct gevaar. Toch zorgt de vulkaan voor overlast, met name voor het vliegverkeer. Indrukwekkende beelden. Wist u dat wij in Nederland ook twee vulkanen hebben?

Twee vulkanen? Nee, ik bedoel niet The Quill op Sint Eustatius of Mount Scenery op Saba, twee eilanden die tot het Koninkrijk der Nederlanden behoren. Ik bedoel de Nederlandse bodem waar de meeste lezers van Om Sions Wil vandaan komen. Wees gerust, het gaat om twee dode vulkanen. Vulkanen die naar verwachting nooit meer actief zullen worden.

De eerste vulkaan wordt de Zuidwalvulkaan genoemd. Wanneer je met de veerdienst van Rederij Doeksen vanaf Harlingen naar Vlieland vaart, dan vaar je langs de vulkaan. De Zuidwalvulkaan ligt namelijk onder de Waddenzee. Deze vulkaan werd ‘toevallig’ ontdekt in 1970. Men was op zoek naar gas. Inderdaad bleek op ongeveer 1840 meter diepte aardgas te zitten. Men besloot nog verder te boren eerst 80 meter dieper en daarna nog 1000 meter dieper. Op die diepte trof men vulkanisch gesteente aan. De wetenschappers hadden recht in een kraterpijp geboord zo bleek later. Onderzoekers dateren deze vulkaan in het Jura (zo’n 152 miljoen jaar geleden). Christenen die ervan uitgaan dat de aarde jong is geven aan dat deze vulkaan óf tijdens de zondvloed actief was óf in de roerige periode daarna toen de aarde langzaam tot rust kwam. Deze vulkaan levert hoogstwaarschijnlijk geen gevaar meer op voor de bewoners van Friesland.

De tweede vulkaan wordt Mulciber genoemd. Deze vulkaan bevindt zich in het Nederlandse gedeelte van de Noordzee. Net als de Zuidwalvulkaan is ook deze vulkaan ‘toevallig’ ontdekt, toen men onderzoek deed naar gesteentelagen in het gebied. Bijzonder is dat de gegevens van deze vulkaan al jaren openbaar waren, maar dat niemand het bestaan van deze vulkaan opgemerkt heeft. In 1985 troffen onderzoekers namelijk bij een boring tientallen meters vulkanische as en basalt aan. Het vulkanisch gesteente is aangetroffen op zo’n 1660 meter diepte de vulkaanvorm zelf ligt 3300 meter diep.

Deze vulkanen hebben alles te maken met het uiteenvallen van het supercontinent Pangea. Het uit elkaar drijven en op elkaar botsen van verschillende aardplaten zorgde voor veel aardbevingen en vulkanisme en ook voor een actieve Mulciber en Zuidwalvulkaan. Christenen die geloven dat de aarde jong is denken dat dit uiteenvallen van Pangea tijdens de zondvloed is gebeurd. Andere christenen menen dat dit uiteenvallen ten dage van Peleg (Genesis 10:25) gebeurd is, toen de aarde werd verdeeld. De laatste gedachte is al vrij oud en vinden we al bij Bijbelgeleerden uit de 18e eeuw. Toen de aarde wat meer tot rust kwam zijn de Zuidwalvulkaan en Mulciber dode vulkanen geworden. Ze werden bedekt met kilometers aan sedimenten (zand, grind, klei) en zo vergeten. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek mogen wij ze nu weer ontdekken. Vulkanen laten ons iets zien van de kracht van de natuur, maar ook van de almacht en majesteit van God die erboven staat. In Psalm 46 lezen we ‘God is ons een Toevlucht en Sterkte (…) Daarom zullen wij niet vrezen (…) al werden de bergen verzet in het hart der zeeën (…) laat de bergen daveren, door dezelver verheffing! Sela’.

Dit artikel verscheen eerder in het gezinsblad ‘Om Sions Wil’ en is met toestemming van de redactie hier overgenomen. De volledige bronvermelding luidt: Meerten, J.W. van, 2021, Nederlandse vulkanen?, Om Sions Wil 2021 (8): 27. Hier is wat meer te lezen over ‘Om Sions Wil’.

ANDERE COLUMNS UIT 'OM SIONS WIL' JAARGANG 2021