Home » Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers » Het defensiesysteem van een bombardeerkever en een Ankylosaurus een probleem voor creationisten?

Het defensiesysteem van een bombardeerkever en een Ankylosaurus een probleem voor creationisten?

Momenteel houden creationisten zich bezig met de verhouding tussen Intelligent Design (met irreducible complexity)1 en baraminologie (met saltatie). Hoe verhouden deze zaken zich tot elkaar?2 Via de Facebookpagina ‘Origin Academy3 kregen we een vraag of meer een verwijt van een criticus. Hij noemt de bombardeerkever en de Ankylosaurus. Hieronder geven we zijn volledige reactie. Daaronder schrijven we een weerspreking van deze reactie.

Reactie

“Niet-bijbelgetrouwe creationisten geloven dat het uiterst ingewikkelde en dodelijke defensiesysteem van de bombardeerkever welke maar liefst 500 explosieve vuurstoten per seconde kan afgeven middels 270 graden draaibare vuurmond. Dat deze in slechts tweeduizend jaar na de zondeval is ontstaan, middels ‘mini-evolutie. Welke supersnelle verandering zelfs evolutionisten voor totaal onmogelijk houden. Ook het zeer uitgebreide defensiesysteem van de ankylosaurus kan volgens atheïsten nooit zo snel door evolutie zijn gevormd.”

Weerspreking

Het is bijzonder dat de criticus creationisten die waarde hechten aan een jonge aarde en een historische zondeval voor niet bijbelgetrouw uitmaakt. Een ‘prima facie’ lezing van de Schrift lijkt daar toch op uit te komen. Nog meer bijzonder is dat deze criticus daarna te rade gaat bij ‘evolutionisten’ en atheïsten. Een bijbelgetrouwe atheïst is een contradictie. Enfin, de criticus meent een probleem te zien in de defensiesystemen van de bombardeerkever en de Ankylosaurus.4 Hij meent dat deze mechanismen nooit in een snel tempo na de zondeval kunnen zijn ontstaan. Het blijft onduidelijk waar de criticus zijn informatie vandaan heeft gehaald. Welke creationisten beweren dat het complexe defensiesysteem van de bombardeerkever na de zondeval moet zijn ontstaan? Waarom in tweeduizend jaar na de zondeval? Welke atheïsten beweren dat het defensiesysteem van een Ankylosaurus nooit zo snel door evolutie kan zijn gevormd?

Allereerst heeft de criticus gelijk dat moderne evolutionaire mechanismen, zoals mutatie en natuurlijke selectie, nooit in een korte tijd voor dermate drastische veranderingen kunnen zorgen. Creationisten denken daarom ook niet dat het aanpassingsvermogen van een soort ligt in externe mechanismen maar veeleer intern gestuurd wordt. Uiteraard onder invloed van externe omstandigheden. Genomen zijn als het ware voorgeprogrammeerd. Zodat soorten niet bij de minste of geringste verandering zouden uitsterven, maar zich kunnen aanpassen aan hun omgeving. Op deze wijze zijn grotere aanpassingen snel tot stand te brengen. Mogelijk zelfs binnen één of twee generaties. Creationisten noemen dat saltatie. Onder bepaalde omstandigheden kunnen functies snel geactiveerd worden (of gedeactiveerd).5

Ten tweede zien de meeste creationisten het defensiesysteem van de bombardeerkever als een verschijnsel van ‘Intelligent Design’. Een dergelijk complex ontworpen mechanisme zou een aanwijzing zijn dat deze door God geschapen is. Dr. Andy McIntosh heeft hier veel onderzoek naar gedaan.6 In ieder geval zou de aanleg voor een dergelijk complex mechanisme al in het bouwplan aanwezig zijn geweest en snel geactiveerd kunnen worden. Helaas is er nog geen uitgebreide baraminologische studie gedaan naar deze groep kevers. Bioloog en theïstisch evolutionist dr. Joel Duff heeft onlangs een kritiek op de creationistische benadering van de bombardeerkever gepubliceerd.7 Paul Garner heeft hier op het blog ‘New Creation’ op gereageerd. Het loont de moeite zijn bijdrage te lezen.8

Ten derde zou het kunnen zijn dat dit defensiesysteem zo is geschapen door God en vóór de zondeval een andere (voor ons nog onbekende) functie had. Wij zien de wereld door de sluiers van de zondeval en kunnen slechts speculeren hoe de wereld eruit zag vóór de zondeval.9

Ten vierde geeft de criticus aan dat het defensiesysteem van de Ankylosaurus volgens atheïsten nooit zo snel zou kunnen zijn ontstaan. Creationisten hebben nog niet veel baraminologische studie gedaan naar de familie Ankylosauridae of de (sub)orde Ankylosauria.10 Hoeveel baramins er zijn van de gepantserde dino’s en hoe groot de variatie binnen deze groep(en) is valt dus (nog) niet te zeggen. Ondanks dat, zie ik het probleem voor creationisten niet zo goed. Waarom zouden deze beesten niet zo (dus met bepantsering) geschapen kunnen zijn? Werd de bepantsering slechts gebruikt voor verdediging of had het ook (een) andere functie(s)? Variatie in de bepantsering zou met een voorgeprogrammeerd genoom snel kunnen plaatsvinden. Na de zondeval is Gods schepping verdorven. Variatie in bepantsering was mogelijk nodig om zich te verdedigen tegen bepaalde roofdieren.

Conclusie

Het complexe defensiesysteem van de bombardeerkever hoeft geen probleem te zijn voor een creationist. Het is goed dat de criticus deze vraag voorlegt, mogelijk kan hij dergelijke vragen in de toekomst nog beter onderbouwen door verwijzingen te plaatsen naar de literatuur.

Voetnoten

  1. Op 26 juni 2021 organiseren wij een congres over ‘Bijbel & Wetenschap’ met als thema ‘Intelligent Design’. Zie hier voor meer informatie: https://oorsprong.info/congres/ en https://oorsprong.info/doe-mee-met-de-livestream-van-het-congres-over-bijbel-wetenschap-op-26-juni-2021/.
  2. Zie bijvoorbeeld de paper ‘Baraminological Analysis of the Picidae (Vertebrata: Aves: Piciformes) and Implications for Creationist Design Arguments’: https://www.coresci.org/jcts/index.php/jctsb/article/view/24.
  3. https://www.facebook.com/Origin-Academy-571599083320198.
  4. De Ankylosaurus was een gepantserde dino: https://nl.wikipedia.org/wiki/Ankylosaurus.
  5. Momenteel werkt een Amerikaanse baraminologische studiegroep hieraan én heeft ook dr. Peter Borger hier veel over geschreven, zie zijn boek ‘Darwin Revisited’ in de webshop van Logos Instituut: https://webshop.logos.nl/winkel/producttype/engelstalige-boeken/darwin-revisited-or-how-to-understand-biology-in-the-21st-century/.
  6. In 2018 bezocht ik, samen met een vriend, de ICC in Amerika. Hier presenteerde dr. McIntosh zijn werk: https://digitalcommons.cedarville.edu/icc_proceedings/vol8/iss1/6/.
  7. https://evolution-outreach.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12052-020-00124-w.
  8. https://newcreation.blog/bombardier-beetles-baraminology/.
  9. Iets wat ook prof. dr. Henk Jochemsen aangaf op een congres rond het boek van prof. dr. Gijsbert van den Brink, ‘En de aarde bracht voort‘. Zie: https://logos.nl/epistemisch-tekort-zal-moeten-leiden-tot-wetenschappelijke-bescheidenheid-inzake-oorsprong/.
  10. Zie voor wat voorwerk deze paper van paleontoloog dr. Neal Doran, gepresenteerd op de ICC van 2018: https://digitalcommons.cedarville.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1087&context=icc_proceedings en hier: https://inhisimage.blog/2020/02/01/a-possible-ankylosaur-baramin/.