Home » Evenement » Besloten geologiebijeenkomst ‘CreaGeo’ vanwege gezondheidsproblemen organisator verplaatst naar 25 maart 2023 D.V.

Besloten geologiebijeenkomst ‘CreaGeo’ vanwege gezondheidsproblemen organisator verplaatst naar 25 maart 2023 D.V.

Vanwege aanhoudende gezondheidsproblemen zien we ons genoodzaakt om de besloten geologiebijeenkomst te verplaatsen naar 25 maart 2023 D.V. Als we het mogen beleven zullen we daar in januari 2023 nog wat aanvullende informatie over geven. De bijeenkomst wordt in het geheel verplaatst. De thema’s zullen dus hetzelfde blijven.1

Voor sommigen is dat een teleurstelling. Eén troost: over 12 dagen hoopt het congres, waarvan de verdere organisatie en uitvoering overgenomen is door Logos Instituut, plaats te vinden in Hardinxveld-Giessendam. Daar kunt u één thema, wat op de studiedag besproken wordt, ook beluisteren. Drs. Hans Hoogerduijn zal het zogenoemde Rekolonisatiemodel uit de doeken doen. Aanmelden kan via de website van Logos Instituut.2 Andere sprekers zijn: dr. Benno A. Zuiddam, dr. Peter Korevaar, dr. ir. Gert Kema, dr. P. Borger, dr. ir. Gijsbert Korevaar, dr. Matthew A. McLain en dr. Todd C. Wood.3 De lezing van dr. McLain is voor creationisten, die geologisch geïnteresseerd zijn, ook boeiend.

Als de Heere mij de krachten geeft wil ik aandacht blijven besteden via de website ‘Oorsprong’ aan de geologie en creationistische activiteit binnen het geologische spectrum. Vandaag verscheen bijvoorbeeld een artikel over een stelling in het proefschrift van een onbekende Nederlandse creationist, dr. ir. J. Heijboer (1920-1995).4 Al eerder verscheen er een artikel over een creationistisch-geologische stelling in het proefschrift van de chemicus dr. Evert A. van der Heide.5 In de planning staat nog een verwijzend artikel naar het werk van een glacioloog en een hydrogeoloog dat onlangs (2022) gepubliceerd is in een geologisch vakblad. De academici in kwestie gaan ook uit van het klassieke scheppingsgeloof. Daarnaast is er dit jaar een verdediging van het rekolonisatiemodel in een Zuid-Koreaans creationistisch tijdschrift verschenen. Dat artikel hoop ik samen te vatten voor de website. Het is fijn dat er internationaal flink wat gaande is. Soms krijg ik achter de schermen geologische discussiestukken toegestuurd. Dat is fijn, maar daarmee dienen we de buitenwereld niet. Studenten en academici moeten bemoedigd worden en dat kan alleen door zichtbaar te zijn. Goed doordachte stukken kunnen studenten en academici daarnaast aanmoedigen om hun gedachten uit te werken en dit werk óók te publiceren. Waarom? Soli Deo Gloria!

Voetnoten

  1. Inhoudelijke informatie is te vinden in deze aankondiging: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-op-19-november-2022-d-v/. En verder: https://oorsprong.info/e-mail-ter-uitnodiging-van-vrienden-en-bekenden-voor-de-besloten-geologiebijeenkomst-van-19-november-2022-d-v/ en https://oorsprong.info/vervolgmail-op-de-uitnodiging-van-de-besloten-geologiebijeenkomst-op-19-november-2022-d-v/.
  2. Noot van de redactie d.d. 18-1-2022: Het congres heeft inmiddels al plaatsgevonden. De livestream is hier terug te kijken: https://oorsprong.info/livestream-congres-2022/. De lezingen zijn ook als afzonderlijke video te bekijken: https://oorsprong.info/rondom-het-congres-2022-7-alle-lezingen-nu-ook-als-afzonderlijke-video-online/.
  3. Zie ook: https://oorsprong.info/congres/.
  4. https://oorsprong.info/chemicus-dr-ir-johannis-heijboer-1920-1995-daagde-de-koolstofdatering-uit-in-stelling-bij-proefschrift/.
  5. Zie: https://oorsprong.info/creationisme-of-catastrofisme-een-stelling-bij-het-proefschrift-van-dr-evert-van-der-heide/.