Home » Geologie » Vervolgmail op de uitnodiging van de besloten geologiebijeenkomst op 19 november 2022 D.V.

Vervolgmail op de uitnodiging van de besloten geologiebijeenkomst op 19 november 2022 D.V.

Beste vrienden en bekenden,

Aan het begin van dit jaar stuurde ik jullie een e-mail met een uitnodiging voor een besloten geologiebijeenkomst. Van diverse mensen kreeg ik al een positieve reactie en/of een aanmelding. In de vorige e-mail wees ik erop dat diverse Nederlands die uitgaan van het klassieke scheppingsgeloof en een wereldwijde zondvloed geologisch gezien aan de weg timmeren. Hoe bouwen we een geologisch paradigma op waarbij de zondvloed (en andere catastrofen) de sleutel vormen? Hoewel we in de Nederlandstalige gebieden hard aan de weg timmeren, zijn we niet goed in het pareren van kritiek. Er komt kritiek op het zondvloedparadigma van mensen uit diverse hoek. Bijvoorbeeld van atheïsten, theïstisch evolutionisten en/of ex-creationisten. Zo schreef student aardwetenschappen en filosofie Willem Jan Blom een veelluik over de gedachte dat afzettingen in het Paleozoïcum geen wereldwijde zondvloed laten zien. Hoewel hij zijn kritiek al in 2020 opschreef is daar nog nooit publiekelijk op gereageerd. Als we dat niet doen dan gaat zijn (en andere) kritiek een eigen leven leiden, met als gevolg dat er mensen zullen afhaken of in twijfel gebracht worden. Daarom is het nodig dat dit soort replieken van een weerwoord worden voorzien. Overigens nooit met de botte bijl, omdat het veelal gaat om een inhoudelijk verschil van inzicht en geen persoonlijk verschil. Op de besloten geologiebijeenkomst willen we beiden voor het voetlicht brengen: paradigmaopbouw én bespreken van kritiek.

Zoals in de aankondiging en het programma van de geologiebijeenkomst te lezen is zal het eerste deel van de dag worden besteed aan paradigmaopbouw. We luisteren dan naar een presentatie van vier nieuwe (Engelstalige) boeken, waarbij de schrijvers uitgaan van een wereldwijde zondvloed. Daarnaast bediscussiëren we het manuscript van drs. Hans Hoogerduijn aangaande het zogenoemde Rekolonisatiemodel. Hans is, samen met anderen, al jaren bezig met de opbouw van een zondvloedmodel. Het tweede deel van de dag zal worden besteed aan een bespreken van kritiek rond het e-book ‘Geen zondvloed tijdens het Paleozoïcum’ van Willem Jan Blom. Daarnaast zal er een voorstel worden gepresenteerd voor gezamenlijk onderzoek naar een geologisch verschijnsel in de Ardennen. De bestanden die nodig zijn ter voorbereiding van de bijeenkomst wil ik aan het begin van de junimaand in een besloten online-omgeving plaatsen zodat we ruim de tijd hebben om ons voor te bereiden. Daarnaast zou ik de deelnemers willen vragen om één hoofdstuk uit het e-book van Willem Jan Blom te nemen en die in de diepte uit te werken/te bekritiseren. Deze kritieken kunnen dan worden besproken op de studiedag. Heeft u uzelf nog niet aangemeld? Mis de dag niet en doe dat dan vandaag nog. Dat kan via: https://oorsprong.info/besloten-geologiebijeenkomst-creageo-op-19-november-2022-d-v/.

Zelf hoop ik in de Pinkstervakantie op studiereis te kunnen gaan naar Hongarije om daar de catastrofale geologische geschiedenis van dit land te bestuderen (zie hier voor een beschrijving van de reis). Ik zoek daarvoor nog sponsors. Kent u nog bedrijven of particulieren die een dergelijke reis met een veelvuldige creationistische output willen sponsoren? Wijs hen dan op deze studiereis. Het is dringend noodzakelijk dat we in Nederland meer aan zondvloedgeologie doen. Dat moet niet oppervlakkig gebeuren, want dan zal het mensen beschadigen, maar in de diepte. Wilt u bidden voor de mensen die aan het geologische ‘front’ staan en vrijwel iedere dag worden uitgedaagd door de naturalistische geologie? Maar ook voor christelijke docenten aardrijkskunde die hun leerlingen wekelijks moeten en willen onderwijzen en hen de beginselen van een scheppingsparadigma willen bijbrengen?

Ik zie uit naar uw aanmelding voor de besloten geologiebijeenkomst,

Hartelijke groet,

Jan van Meerten

Fundamentum

www.oorsprong.info

info@oorsprong.info