Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Een overzicht

‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Een overzicht

Het Gelders Archief bewaart onder archiefnummer 0451 het archief van de Familie Van Brakell. Het zesde algemene stuk draagt de titel: ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam. Met ingekleurde familiewapens’. Het stuk bevat acht scans met genealogische informatie over de familie Van Brakell. Het is geschreven rond 1800. Omdat het stuk ook informatie bevat over telgen uit het geslacht ‘Van Meerten’ is het goed het stuk te transcriberen voor deze website. Met dank aan het Gelders Archief dat zij deze stukken hebben gescand en online geplaatst.1

Scan 1.
Scan 2.
Scan 3.
Scan 4.
Scan 5.
Scan 6.
Scan 7.
Scan 8.
Informatie die betrekking heeft op het geslacht ‘Van Meerten’.

Voetnoten

  1. De stukken zijn hier te vinden: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25565599.