Home » Betuwse streekgeschiedenis » ‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 6

‘Aantekeningen uit gedrukte publicaties betreffende het dorp Brakel en de familie van die naam, met ingekleurde familiewapens’ – Scan 6

Develstein

“Dit slot, dragende zijn naam van de Rivier de Devel, is zeer dik en sterk van muren geweest, zo als nog uit de fondamenten van dien kan gezien worden; leggende op een hooge werf, rondom in het Water en Grachten, zijnde in den Jaare 1572 bij de Spanjaarden die daarop lagen afgebrand, hetzelve afbrandende en Vlugtende, overmits de koms tan der Grave van Lumeij, die door order van den Prins van Oranje op de Eersten April 1572, den Briel ingenomen had; het is gebouwd bij Heer Willem van Duvenvoorde, Ridder, die hetzelve tot een Ridderlijke Hofstad bezeten, en te Leen gehouden heeft, van de Graven van Holland, tot den Jaare 1315. Daar na is hetzelve gekomen aan het oude geslacht van Brakel, die het langen tijd bezeten, en sommige ook bewoond hebben, en onder die de laatste Willem van Brakel, Reinands Zoon, Knaape die ten Echt had Suete de Bevere, Nikolaas Dochter, Leenhoudster van Dortmonde, wiens eenige Zoon tot Leuven in de Studien overleed; waarna de Voorz: Ridderlijke Hogstede vervolgens als vrij Allodiaal goed, gekomen is aan de oude geslachten van Duijk, Diemen, en Bevere, gelijk het nog aan het laatste is. In den Jaare 1594, is de helft van dit Slot met den Toren van dien wederom Opgebouwd bij Willem de Bevere, Kornelis Zoon, als toen Raad en Rentmeester Generaal van Zuid Holland, welke de oude Grachten van dien heeft doen ophalen, de oude Boomgaarden en Cingels zeer verbetert, en versierd met Schoone Plantaadjen, en Lanen, en de Landen daartoe behorende zeer gebeneficieert, en is het zelve Allodiaal goed, niet subject eenige Vassallagie. Laatstelijk behoorden het aan Jonkheer Michiel van Beveren.”

Bron met dank aan het Gelders Archief: https://www.geldersarchief.nl/bronnen/archieven?mivast=37&mizig=210&miadt=37&miview=inv2&milang=nl&micode=0451&minr=25565599.

Noot van de redactie: Ziet u fouten in deze transcriptie? Zou u dit dan willen melden dan via ons contactformulier, dan kunnen wij dit document verbeteren?